Sigtunastiftelsen genom tid och rum

Rosengården

En god början eller paus i din konferens är en visning av Sigtunastiftelsen. Du möter en ovanlig arkitektur och en snart hundraårig historia som ger huset dess öppna atmosfär ännu idag. Sigtunastiftelsen etablerades 1917 som ett kulturcentrum och gav därmed Sigtuna stad en ny blomstringstid.

Tidsåtgång 45 min – 1,5 timma