Sigtunastiftelsen i Almedalen

Sigtunastiftelsen är på plats under Almedalsveckan. Vi önskar dig varmt välkommen till de seminarier där vi medverkar som arrangör eller samverkanspart.


 

Harmoni eller konflikt – om mötet naturvetenskap och religion

Tid : Måndag 29 juni 9.00 – 10.00
Plats: Fartyget Sigrid

Vilka utmaningar reser naturvetenskapliga teorier och resultat gentemot religiös tro? Finns det en motsättning mellan t.ex. att tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Eller kan det tvärt om vara så att det finns en djup samstämmighet mellan religion och vetenskap?

Samtalet arrangeras av projektet Cusanus – ett forum för dialog och utbildning som är ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems.

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebeskop, Svenska kyrkan. Sofia Camnerin, Kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Mohammad Fazlhashemi, Professor, Uppsala universitet. Ute Steyer, Rabbin, Judiska församlingen i Stockholm. Jan Blomgren, Professor, Uppsala universitet. Torbjörn Fagerström, Professor, Sveriges lantbruksuniversitet. Lotta Knutsson Bråkenhielm, doktorand, Uppsala universitet.

Läs mer


Den civila sektorn – tillgång eller särintresse?
Tid: Tisdag 30 juni klockan 10.30 – 11.20
Plats: Klockaregårdens trädgård, Norra kyrkogatan 1, Visby

Är den civila sektorn en tillgång i samhället eller ses det mest som ett särintresse? Den frågan ska Sigtunastiftelsen samtala om under Almedalsveckan tillsammans med Sensus Studieförbund.

Engagemanget från frivilliga krafter inom föreningsliv, församlingar och andra idéburna verksamheter får en allt större betydelse i vårt samhälle. Hur ska man egentligen se på denna utveckling? Tar civilsamhället på sig ett ansvar som egentligen borde ligga inom den offentliga sektorn eller borde ansvaret rent av vara större? Och hur skulle detta i så fall se ut?

Inom offentlig sektor finns det tydliga ramar för upphandling av tjänster, ramar som i första hand styrs av ekonomiska motiv. Inom den civila sektorn är drivkraften en helt annan. Där handlar det snarare om ett gemensamt engagemang och tron på en idé. Kan man hitta nya modeller för samverkan mellan offentlig sektor civilsamhället bortom enbart ekonomiska modeller som tillvaratar denna kraft på ett bättre sätt?

Medverkande:

Alf Linderman, Direktor, Sigtunastiftelsen. Lars Bryntesson, Kommunalråd, Sigtuna kommun. Lotta Zetterqvist, Verksamhetschef, Tjejzonen. Elin Vestberg, Verksamhetsutvecklare/kommunikatör, IM Individuell Människohjälp Stockholm. Ann-Katrin Persson, Förbundsrektor, Sensus.