Vox Pacis – Fredens Röst tilldelas Abrahams Barns Pris 2017

Abrahams Barns Pris 2017 tilldelas Vox Pacis – Fredens Röst för dess oförtröttliga strävan att genom interkulturella musikaliska och konstnärliga uttrycksformer verka för fred och mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt.

Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2017” den 27 april kl 18.00 i Riddarhuset, Stockholm. FN:s särskilda sändebud för Syrien Staffan de Mistura och ambassadör Birgitta Holst Alani föreläser under rubriken ”Uppdrag fred – sex år av krig i Syrien”.


Vox Pacis – Fredens Röst
önskar genom konstnärligt arbete verka för fred och försoning mellan kulturer och religioner. Föreningen bildades 2006 av Gunilla Nordlund som sedan dess är verksamhetens konstnärliga ledare och regissör. Vox Pacis har producerat ett 100-tals teatrala konserter, musikdramer och ungdomsmusikaler i förorten. Genom teaterns, konstens och musikens hjälp framträder man i en mängd olika sammanhang med en stor spännvidd av musikstilar och interkulturella och interreligiösa utrycksformer. Vox Pacis har ett nationellt och ett internationellt nätverk med 600 artister, pedagoger och forskare i 16 länder på fyra kontinenter som även erbjuder seminarier och utställningar.

”Abrahams Barn vill uppmuntra verksamheter som Vox Pacis, eftersom de, liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett öppet och inkluderande samhälle. Vox Pacis har på ett mycket konkret sätt visat hur viktigt det är att skapa mötesplatser där man genom ett interkulturellt och konstnärligt utbyte ökar förståelsen och kunskapen mellan personer från olika religioner och kulturer”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.

www.voxpacis.org

Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. Abrahams Barn är religiöst och politiskt obundet och föreningarna Abrahams Barn finns i Stockholm och i Skåne. www.abrahamsbarn.se

För ytterligare information:
Sofia af Geijerstam, Informations- och kommunikationschef Sigtunastiftelsen
sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se  073 593 55 68