Laddar Evenemang

Fritjof Capra – Kan systemtänkande lösa globala problem?

Samtal med fysikern och systemteoretikern Fritjof Capra

Den stora utmaningen idag är att skapa hållbara samhällen som inte negativt påverkar naturens förmåga att upprätthålla liv. För detta krävs ett mer övergripande ekologiskt systemtänkande, och fysikern och systemteoretikern Fritjof Capra har länge arbetat med att utforma en teori för detta.
Han menar att vi måste betrakta världen såsom ett nätverk av relationer, snarare än som en maskin. Capra kommer i detta seminarium att presentera ett sådant systemtänkande som integrerar livets biologiska, kognitiva, sociala och ekologiska dimensioner till en teori som förenar materia, liv och medvetande. Han kommer också att diskutera några sociala och politiska konsekvenser av ett sådant perspektiv. Framför allt hur det ska hjälpa oss att hantera de globala kriser som vi och planeten står inför. Capra poängterar att alla problem är sammanlänkade och beroende av varandra och därför måste lösas tillsammans. Vi måste ersätta vår fokusering på en kvantitativ tillväxt till ett mer kvalitativt ekologiskt växande som harmoniserar med livet i övrigt.
Fritjof Capra är författare till ett flertal uppmärksammade böcker, såsom The Tao of Physics (1975), The Web of Life (1996), och The Science of Leonardo (2007). Han är också medförfattare tillsammans med Pier Luigi Luisi till den tvärvetenskapliga kursboken, The Systems View of Life (2014).

I samverkan med Agora for Biosystems och Fetzer Institute

Can systems thinking help solving our global problems?

The great challenge for our time is to create sustainable societies, which not negatively affect the capacity of Nature to maintain life. This requires an ecological systems thinking and Dr. Fritjof Capra has for long developed a theory for this, which implies that we have to view the world as a network of relations, rather than as a machine. In this seminar, Dr. Capra will present such a systems thinking that integrates the biological, cognitive, social and ecological dimensions into a theory, unifying matter, life, and consciousness. He will also discuss some social and political consequences of such a perspective. Above all, how such a systems thinking will help us handle the global crises that we and our planet are facing. Dr Capra emphasizes that all problems are interlinked and depend on each other and therefore must be solved together, and that we have to shift focus from a quantitative to a qualitative growth.

Fritjof Capra is a physicist and systems scientist, and is the author of a number of highly acknowledged books, such as  The Tao of Physics (1975), The Web of Life (1996), and The Science of Leonardo (2007). He has also authored, together with Pier Luigi Luisi, the interdisciplinary textbook, The Systems View of Life (2014).

Program
09:30 Coffee
10:00 Welcoming: Alf Linderman (Sigtunastiftelsen) and Hans Liljenström (SLU and Agora for Biosystems)
10:15 Fritjof Capra: ”A Unified Conception of Mind, Matter, and Life”
11:00 Break
11:15 Comments by Ingrid Malm Lindberg and Hans Liljenström
11:30 Panel and questions from the audience
12:30 Lunch
13:30 Fritjof Capra: ”Systemic Problems — Systemic Solutions”
14:15 Break
14:30 Comments by Pella Thiel and Uno Svedin
14:45 Panel and questions from the audience
16:00 Coffee
16:30 End

 

Information

Datum:
14 mars
Tid:
09:30 - 16:00
Pris:
SEK245
Adress:
Sigtunastiftelsen
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4
Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefon:
08 592 589 00
Webbplats:
http://sigtunastiftelsen.se/

Arrangör

Sigtunastiftelsen
Telefon:
08 592 589 00
E-post:
info@sigtunastiftelsen.se
Webbplats:
http://sigtunastiftelsen.se/

Relaterade Evenemang