Abrahams Barn

Abr Barn logo 080916Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner i Sverige. Bristfälliga kunskaper om kultur och religion medför ofta missförstånd i mötet människor emellan. Då blir kunskap och inlevelseförmåga viktiga nycklar till förståelse.

Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Med utgångspunkt från berättelser används en metod som inbegriper identifikationsövningar i tal och skrift. Detta hjälper barn, ungdomar och vuxna till inlevelse i människoöden från olika tider, kulturer och religioner.

För mer information om kurser, seminarier och föreläsningar, se www.abrahamsbarn.se  eller kontakta programsekreterare Elisabet Mattizon Armgard, elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08 – 592 589 98

 

 

Abrahams Barns Artefaktotek finns på Sigtunastiftelsens och Rinkebys bibliotek. Det innehåller föremål från de världsreligioner som finns representerade i Sverige idag. Samlingarna är tänkta att vara ett hjälpmedel i religionsundervisning. Boka gärna en visning.

Interkulturell mötesplats för unga är en möjlighet för aktiva unga vuxna i religiöst förankrade organisationer att skapa nya relationer och värdefulla nätverk. Gruppen träffas på Sigtunastiftelsen under några veckoslut varje år.

Aktuellt

Jan Henningsson tilldelas Abrahams Barns Pris 2018

Abrahams Barns Pris 2018 tilldelas Jan Henningsson för hans insatser att verka för en respektfull dialog över kultur- och religionsgränser. Genom sitt öppna förhållningssätt bidrar han till att öka vår kunskap och vår förståelse för ”den andre”, vilket ger hopp om en fredligare värld. Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. […]

Vox Pacis – Fredens Röst tilldelas Abrahams Barns Pris 2017

Abrahams Barns Pris 2017 tilldelas Vox Pacis – Fredens Röst för dess oförtröttliga strävan att genom interkulturella musikaliska och konstnärliga uttrycksformer verka för fred och mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt. Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2017” […]

Karin Sohlgren tilldelas Abrahams Barns Pris 2016

Abrahams Barns Pris 2016 tilldelas Karin Sohlgren för hennes insatser att med kreativitet uppmuntra flerspråkighet och förmedla språkglädje till barn från världens alla hörn. Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2016” den 28 april kl 18.00 i Riddarhuset, […]

Kompisbyrån får Abrahams Barns pris 2015

Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. I år går priset till Kompisbyrån, en ideell förening som anordnar ”kompisfika” där två personer som inte känner varandra sedan tidigare träffas för att fika och samtidigt öva svenska. Den ena personen önskar förbättra sin svenska och den andra att hjälpa till med språket. Det är […]