Kataloger och Databaser

På Sigtunastiftelsens bibliotek finns cirka 150 000 böcker från 1500-talet och framåt, aktuell litteratur, kurslitteratur liksom flera specialsamlingar (se Specialsamlingar) samt tidskrifter och press från hela 1900-talet, som är sökbara i olika kataloger, databaser och register.

Det finns en lokal bibliotekskatalogdatabaser över tidskrifts- och tidningsartiklar samt lokala manuella kataloger och register över specialsamlingar, äldre litteratur och tidskrifter.

Fjärrlåneservice från hela Norden erbjuds via LIBRIS nationella bibliotekssystem (10 miljoner titlar på cirka 400 bibliotek) och dess nordiska motsvarigheter.

Lokal bibliotekskatalog

Sök, låna och reservera bibliotekets litteratur och annan media i den lokala bibliotekskatalogen. Den lokala bibliotekskatalogen är en del av Sigtuna kommuns bibliotekskatalog, med vilka biblioteket samverkar, och ingår i BURK-sök – BTJ:s nationella samkatalog för folkbibliotek. Cirka 90 procent av bibliotekets öppna samlingar (ej magasin) är sökbara i denna lokala bibliotekskatalog.

Vid förfrågan får du en PIN-kod som ger personlig tillgång till den lokala bibliotekskatalogen. Detta gör att du som låntagare själv kan logga in på Mina sidor via lånekortsnummer och din PIN-kod:

  • Se vilken litteratur och annan media du har lånat och aktuell lånetid.
  • Låna om din litteratur (max två omlån).
  • Reservera litteratur och annan media som finns på Sigtunastiftelsens bibliotek och Sigtuna kommuns bibliotek. Välj vilket bibliotek i kommunen du önskar hämta reserverad litteratur.

Tidskrifter

På biblioteket finns en omfattande tidskriftssamling med både aktuella tidskrifter samt tidskrifter från hela 1900-talet inom framförallt humaniora, samhälle och religion.

Databaser

På biblioteket finns databaser som ger dig tillgång till artiklar i Sveriges tidskrifter och tidningar (1990-) Tillsammans med Sigtunastiftelsens Klipparkiv, som är ett av Sveriges större pressarkiv över 1900-talet, ges du unik tillgång till svensk press från 1900-talet (se Klipparkivet).

  • Artikelsök (artikelreferenser till svenska tidskrifter)
  • Mediearkivet (fulltextartiklar från svenska tidningar)
  • Presstext (fulltextartiklar från svenska tidningar)

LIBRIS och fjärrlåneservice

  • LIBRIS webbsök
  • Bibliotekets kurs- och forskningslitteratur är sök- och lånbar (fjärrlån) via LIBRIS nationella bibliotekssystem.
  • Fjärrlåneservicen på biblioteket ger dig tillgång till LIBRIS hela bestånd (10 miljoner titlar från cirka 400 bibliotek) liksom övriga Nordens biblioteksbestånd.