Om oss

Sigtunastiftelsen –  en plats för gränsöverskridande möten

Sigtunastiftelsen skapades redan från början som en fristående mötesplats. Här skulle dialogen stå i centrum. Tiden före Sigtunastiftelsens tillkomst 1917 präglades av stora förändringar. Bondesamhället fick ge plats för det framväxande industrisamhället. Den vetenskapliga utvecklingen påverkade samhällsutvecklingen liksom människans sätt att tänka. Människor slöt sig samman kring gemensamma idéer och intressen. Folkrörelser med skiftande idémässiga grunder växte fram. Svenska kyrkans ställning som myndighetskyrka ifrågasattes både inifrån och utifrån.

Det var ur denna mylla som visionen för Sigtunastiftelsen växte fram. Sigtunastiftelsens första ledare, Manfred Björkquist, och dennes vänner insåg att det fanns behov av en plats och ett sammanhang där viktiga existentiella och humanistiska samtidsfrågor kunde dryftas. De ville skapa en frizon som inte på förhand låser tankarna inom givna ramar. Den gamla tidens kyrka var därför inte särskilt väl passad att utgöra den mötesplats där livsfrågor, tro och samhälle fritt kunde diskuteras.

Sigtunastiftelsen har idag tre verksamhetsområden: Hotell & Konferens, Kultur & Bildning och Forskning och Utveckling.  Inom dessa områden präglas verksamheten av Stiftelsens identitet och uppdrag.

Den som kommer till Stiftelsen som ett konferenshotell möter inte bara en fullfjädrad konferensanläggning präglad av kvalitets- och miljömedvetenhet. Sigtunastiftelsen ger en dimension till. Man får uppleva en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion omkring hela människan i liv och arbete. Den som möter verksamheten inom avdelningen för Kultur &Bildning eller Forskning och Utveckling blir delaktig i gränsöverskridande dialog kring många av de viktiga samtidsfrågorna. Det är inte samma frågor som när Stiftelsen grundades, men utmaningen att ta sig an dem är densamma. Vilken del av Sigtunastiftelsen du än möter är det vår förhoppning att det ska bli en berikande erfarenhet.

 

Filmen om Sigtunastiftelsen

År 2017 gjorde författaren Maja Hagermans och dokumentärfilmaren Claes Gabrielssons en film om Sigtunastiftelsen, en berättelse som sträcker sig från 1917 fram tills idag, Det är det mänskliga mötet som räknas

Nyheter

Helle Klein blir ny direktor för Sigtunastiftelsen
26 oktober, 2022

Helle Klein blir ny direktor för Sigtunastiftelsen. Hon kommer närmast från tidningen Dagens Arbete, där hon har varit chefredaktör sedan 2013. Dessförinnan var hon under många år politisk chefredaktör på tidningen Aftonbladet. Helle Klein är även präst i Svenska kyrkan.

– Jag är så glad för att ha fått förtroendet att vara direktor. Det är ett drömjobb! Sigtunastiftelsens idé av dialog, bildning och kultur liksom mötet mellan religioner och mötet mellan det existentiella och det samhälleliga är en idé jag känner varmt för. Denna den kristna humanismens centrum behövs mer än någonsin i dag och jag ska göra allt för att förvalta idéarvet och utveckla stiftelsen till att fortsätta vara en betydande aktör i dagens samhälls- och kulturliv, säger Helle Klein.

För mer nyheter besök vårt Pressrum