Om oss

Sigtunastiftelsen –  en plats för gränsöverskridande möten

Sigtunastiftelsen skapades redan från början som en fristående mötesplats. Här skulle dialogen stå i centrum. Tiden före Sigtunastiftelsens tillkomst 1917 präglades av stora förändringar. Bondesamhället fick ge plats för det framväxande industrisamhället. Den vetenskapliga utvecklingen påverkade samhällsutvecklingen liksom människans sätt att tänka. Människor slöt sig samman kring gemensamma idéer och intressen. Folkrörelser med skiftande idémässiga grunder växte fram. Svenska kyrkans ställning som myndighetskyrka ifrågasattes både inifrån och utifrån.

Det var ur denna mylla som visionen för Sigtunastiftelsen växte fram. Sigtunastiftelsens första ledare, Manfred Björkquist, och dennes vänner insåg att det fanns behov av en plats och ett sammanhang där viktiga existentiella och humanistiska samtidsfrågor kunde dryftas. De ville skapa en frizon som inte på förhand låser tankarna inom givna ramar. Den gamla tidens kyrka var därför inte särskilt väl passad att utgöra den mötesplats där livsfrågor, tro och samhälle fritt kunde diskuteras.

Sigtunastiftelsen har idag tre verksamhetsområden: Hotell & Konferens, Kultur & Bildning och Forskning och Utveckling.  Inom dessa områden präglas verksamheten av Stiftelsens identitet och uppdrag.

Den som kommer till Stiftelsen som ett konferenshotell möter inte bara en fullfjädrad konferensanläggning präglad av kvalitets- och miljömedvetenhet. Sigtunastiftelsen ger en dimension till. Man får uppleva en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion omkring hela människan i liv och arbete. Den som möter verksamheten inom avdelningen för Kultur &Bildning eller Forskning och Utveckling blir delaktig i gränsöverskridande dialog kring många av de viktiga samtidsfrågorna. Det är inte samma frågor som när Stiftelsen grundades, men utmaningen att ta sig an dem är densamma. Vilken del av Sigtunastiftelsen du än möter är det vår förhoppning att det ska bli en berikande erfarenhet.

 

Filmen om Sigtunastiftelsen

År 2017 gjorde författaren Maja Hagermans och dokumentärfilmaren Claes Gabrielssons en film om Sigtunastiftelsen, en berättelse som sträcker sig från 1917 fram tills idag, Det är det mänskliga mötet som räknas