Sigtunastiftelsens verksamhetsarkiv

Sigtunastiftelsens arkiv innehåller dokumentation av Sigtunastiftelsens verksamhet ända från 1915, det år stiftelseurkunden tecknades. Ett exempel är de handskrivna protokollsböcker som finns bevarade från de första årtiondenas styrelsemöten. Ett annat är de handlingar som Olov Hartmans konstnärskonferenser genererade. (Hartman var direktor på Stiftelsen 1948 – 1970). Det här är två av flera serier som belyser Sigtunastiftelsens historia och verksamhet. Utöver detta finns arkivmaterial efter personer och organisationer som stått Sigtunastiftelsen nära. Några exempel är dessa:

Manfred Björkquists (1884 – 1985) personarkiv. Han var visionären bakom och initiativtagare till Sigtunastiftelsen. Handlingarna fördelas på 156 volymer, och omrking tio hyllmeter.

Manfred Björkquist – Tilläggsförteckningen. En stor del av handlingarna dateras från Manfred Björkquists barn- och ungdomsår fram till omkring 1920. Även tiden fram till 1970-talet är representerad.

Ruth Björkquist f. Kjellén (1894-1974), dotter till professor Rudolf Kjellén, gift 1915 med rektor Manfred Björkquist. Tillsammans med honom skrev hon 1954 Uppbrott och besinning.

Manfred Björkquists far, Jonas Erik Björkquist (1845-1921), var prost i Gideå, Ångermanland.

Axel Lutteman (1880 – 1920) kom tidigt i kontakt med Manfred Björkquist och ungkyrkorörelsen i Uppsala. Under de turnéer som uppsalastudenterna företog under sommaren 1909 kom Lutteman att bli Björkquists reskamrat.

Biskopen i Strängnäs 1933 – 1952, Gustaf Aulén hade två systrar Gertrud och Elsa Aulén som båda kom att arbeta vid Sigtunastiftelsen. Gertrud Aulén(1881 – 1952) var lärare och vikarierande rektor vid Sigtuna folkhögskola ochElsa Aulén (1884 – 1946) var Sigtunastiftelsens första bibliotekarie.

Syskonen Auléns far, Frans Johan Aulén (1847-1904), var kyrkoherde i Mortorp och slutligen i Gärdslösa.

Journalisten och författaren, Peder Sjögren (1905-1966), bodde i början av 1940-talet en tid i Sigtuna.

Tuve Nyström (1919 – 1984) regisserade Olov Hartmans kyrkospel som uppfördes på Sigtunastiftelsen under 1950- och 1960-talen. Nyström kom som ombudsman i Förbundet för Liturgi och Dramatik under åren 1955 – 1968 att ha en ledande roll för utvecklingen av kyrkospelen i Sverige. Från 1969 var han ombudsman i det nybildade Svenska Kyrkans Kulturinstitut.

Eva Norberg Hagberg  (1915-2004) var psalmtextförfattare, poet och översättare. Den litterära kvarlåtenskapen överlämnades av hennes söner till Sigtunastiftelsen på våren 2016. Eva Norberg Hagbergs arkiv innehåller material från hennes liv och verksamhet som författare.

Material från Sveriges Kristliga Gymnasiströrelse / KGF

Vi arbetar för att publicera våra arkivförteckningar som är länkade till arkivbildarens namn. Om du är intresserad av arkivet välkommen att höra av dig till Isabel Larruy Bergqvist och Anna-Karin Sandell.