Att hoppas tillsammans

31 december, 2020

Att hoppas är något stort. Att hoppas innebär att man tänker att framtiden för med sig något som gör livet och tillvaron bättre. Att hoppas gör samtidigt något med nuet. Att uppleva nuet med ett spirande hopp om vad framtiden kan innebära gör det ögonblick man just nu lever i så mycket lättare att hantera.

Hoppet är en given dimension i att vara människa. När människor i alla tider har försökt att hantera kriser, katastrofer och andra svårigheter har hoppet funnits där som en möjlig ljuspunkt. Utan hopp blir nuet så mycket mörkare.

Att känna hopp är dock ingen självklarhet. För alltför många människor saknas förutsättningar för att känna hopp inför framtiden. Att skänka hopp till dem som saknar det är inte lätt, men vi är alla utmanade att försöka. Att konkret försöka medverka till att de som har det svårt får det lite lättare kan vara ett sätt att göra hoppet möjligt.

Sällan har väl vår förmåga att känna hopp utmanats så som den gjort under det senaste året. Vi har upplevt ett år fyllt av väder- och naturfenomen som övertygande illustrerar pågående klimatförändringar. Vi har upplevt en av västvärldens viktigaste ledare göra sanning till något man själv formar utifrån sina egoistiska syften. Vi har upplevt en pandemi som skapat sorg och existentiella utmaningar för individer, familjer, nationer och för hela mänskligheten.

Allt detta gör det lätt att överväldigas av vanmakt. Samtidigt är det just i en sådan situation som vi behöver hopp. Och för att finna hopp behöver vi också varandra. Vi behöver tillsammans forma det som kan ge hopp inför framtiden.

Vi är nog många som hoppas inför det nya året. Vi hoppas kunna se ljuset bortom allt som just nu gör livet mörkt och dystert. Vi hoppas att åter få mötas som hela människor i det fysiska rummet. Vi hoppas att finna mötesplatser där vi tillsammans kan söka konstruktiva vägar mot framtiden. På Sigtunastiftelsen hoppas vi att några av dessa mötesplatser finns hos oss.

I hoppets tecken vill jag och alla Sigtunastiftelsens medarbetare nu önska dig ett riktigt Gott Nytt År!

Alf Linderman
Direktor