Ekumeniskt möte samlar 12 kristna kyrkor på Sigtunastiftelsen

1 november, 2018

Mellan den 6 och 9 november samlas 40 biskopar från 12  kristna kyrkor på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Mötet, som är det 37:e i ordningen, arrangeras av  Focolarerörelsen och det är första gången som deras sammankomst sker i Sverige. 18 länder är representerade på mötet och från Sverige deltar bland annat ärkebiskop Antje Jackelén, kardinal Anders Arborelius, biskop Åke Bonnier och Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman. Temat för mötet är The Spirit’s breath of life, the Church, in today’s world.

I en tid som till så stor del präglas av hat och misstro, och där politiska ledare kan tala och agera mot sina motståndare på ett sätt som vi knappast skådat i modern tid, är det viktigt att de kristna kyrkorna och dess ledare trots sina olikheter kan stå upp för enhet och ömsesidig respekt. Då ökar också kyrkornas möjligheter att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen, säger Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman.

Pressmeddelade om Focolares möte på Sigtunastiftelsen

Se film från konferensen

Mer om Focolare