Katarina In de Betou och Samuel Sander tilldelas Mäster Eckhartsällskapets Stipendium

16 november, 2023

Katarina In de Betou och Samuel Sander har tilldelats Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium för teologisk och religionsdialogisk fördjupning och kontemplativ praxis. Stipendiet utgörs av en veckas vistelse på Sigtunastiftelsen.

Katarina In de Betou – Andliga praktiker för barn och vuxna i församlingslivet
Katarina In de Betou är präst i Haninge med ansvar för gudstjänst och musik. Hon skriver och undervisar om ekoteologi, naturmystik och kristen mystik, tankar som hon vill tillgängliggöra för människor i alla åldrar. Hon vill använda stipendiet för att utveckla verktyg som kan bidra till att återupptäcka vördnaden för skapelsen och medmänniskan.

Samuel Sander – Path of the Mystic
Samuel Sander är bildkonstnär som arbetar med utforskande oljemåleri i gränslandet mot visuell teologi, gestaltande poesi och dokumentär fiktion. Han planerar en resa i Mäster Eckharts fotspår i Europa på temat människans gudssökande. Projektet är en fortsättning på en utställning i Benhuset i Katarina församling, där han gestaltade ökentraditionens fyra stadier – awakening/uppvaknande, purgation/renande, ascension/uppstigande och union/förening.