Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket tilldelas Abrahams Barns Pris

12 april, 2023

Abrahams Barns Pris 2023 tilldelas Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket för sitt engagemang för flerspråkighet och uppmuntran till språkglädje för barn och vuxna från världens alla hörn, men också för sina insatser att förvalta och synliggöra språk och kultur genom sin verksamhet. Biblioteket är den tillgängliga gränsöverskridande mötesplatsen som ger delaktighet i vårt demokratiska samhällsbygge där världens alla berättelser berikar varandra.

Abrahams Barns Pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med ”Abrahams Barns Dag” lördag den 22 april kl 14.00 på Sigtunastiftelsen. Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet föreläser under rubriken ”Att välja livsåskådning.”

Anmäl dig till prisutdelningen 22 april

Kungsholmens bibliotek Internationella bibliotekets uppdrag är att tillgängliggöra mångspråkig litteratur och komplettera de svenska bibliotekens bokbestånd. Det innebär att man har böcker från hela världen, och på över hundra olika språk. Där ingår även litteratur på svårtillgängliga språk eftersom Sverige är en del av en globaliserad värld. Biblioteket har en bred verksamhet med utgångspunkt från en mängd olika kulturer och språk. Man har skapat en tillgänglig och välkomnande plats för alla åldrar, men med ett särskilt fokus på barn, mångspråk och integration.

– Den narrativa pedagogiken är en av hörnstenarna i Abrahams Barns verksamhet där tonvikten ligger på olika former av berättande. Genom berättelser stärks förhoppningsvis förståelsen och kunskapen om den andre. Läsning bidrar till språkutveckling och är en möjlighet för individen att ta aktiv del av samhället. Kungsholmens bibliotek Internationella bibliotekets visar hur viktigt det är att skapa mötesplatser i vardagen där möten kan ske mellan personer som annars kanske inte skulle ha träffats. Abrahams Barn vill därför lyfta fram verksamheter som denna, eftersom den, liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande samhälle”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.

Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionskunskap och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. www.abrahamsbarn.se

För ytterligare pressinformation: Sofia af Geijerstam, kommunikationschef 073 593 55 68; sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se