Lena Forsberg tilldelas Abrahams Barns Pris 2024

26 februari, 2024

Abrahams Barns Pris 2024 tilldelas Lena Forsberg för utställningen Gränsland där hon genom ett omsorgsfullt konsthantverk med autentiska figurer och miljöer levandegör våra gemensamma betydelsebärande berättelser från judendom, kristendom och islam. Via muntligt berättande med gedigen kunskap bygger hon broar för förståelse över kultur- och religionsgränser. 

Abrahams Barns Pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med ”Abrahams Barns Dag” lördag den 16 mars kl 14.00 på Sigtunastiftelsen. Ola Henricsson, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, föreläser under rubriken ”Berättande sätter elevernas värld i rörelse. Om vikten av muntlig narrativ pedagogik.”

Lena Forsbergs utställning Gränsland visades första gången under åren 2008 till 2009 på Röhsska muséet i Göteborg och var därefter placerad i olika församlingar i Göteborg. Idag har utställningen sin hemvist i Gislaveds pastorat. I form av ett pedagogiskt konsthantverk är Gränsland Lena Forsbergs unika initiativ och idé. Genom ett oförtröttligt engagemang har Lena Forsberg skapat en utställning där hon konkretiserat texter från Torah, Bibeln och Koranen som visar på våra gemensamma berättelser från judendom, kristendom och islam. Med stor omsorg om detaljer har Lena Forsberg från grunden byggt upp historiskt autentiska miljöer och figurer. Hon har genom muntligt berättande, kunskap och med respekt levandegjort Gränsland för olika målgrupper men med ett särskilt fokus på barn och unga. Genom att betona det gemensamma blir berättelserna också allmänmänskliga vilket möjliggör identifikation som skapar empati och förståelse människor emellan.

”Den narrativa pedagogiken är en av hörnstenarna i Abrahams Barns verksamhet där tonvikten ligger på att synliggöra vårt samhälles betydelsebärande berättelser, som vi bland annat finner i de religiösa texterna. Lena Forsberg visar hur man genom berättelsen som metod både får en ökad kunskap och en djupare förståelse för varandra. Det är viktigt att mötas med ödmjukhet och respekt, och i mötet med ”den andre” få vi också möjligheten att upptäcka oss själva. Abrahams Barn vill därför lyfta förebilder som Lena Forsberg, eftersom hon, liksom Abrahams Barn önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande samhälle”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.


Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionskunskap och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. www.abrahamsbarn.se

För ytterligare pressinformation: Sofia af Geijerstam, kommunikationschef Sigtunastiftelsen. 073 593 55 68; sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se

Pressmeddelande som PDF