Nytt pilotprojekt för att stärka journalister som drabbats av hat och hot

29 maj, 2023

Hot och hat mot journalister är ett växande problem och påverkar ytterst det fria ordet. Sveriges Tidskrifter och Sigtunastiftelsen startar nu ett pilotprojekt i syfte att låta journalister i tidskriftsbranschen mötas, öppna upp och berätta om hur de i sin vardag utsätts av olika former av hot och hat.

Genom att delta i kursen ”Ett tryggt rum – samtalsdygn om att vara utsatt för hot och hat” ska deltagarna få förnyad styrka och ökad förståelse för hur angreppen mot journalister ser ut och kan bemötas. Med hjälp av konkreta verktyg och kunskap om hur man kan sortera olika former av hot och hat kommer man också lära sig att bättre kunna hantera den personliga oron och rädslan. Tanken är också att deltagarna i kursen i sin tur kommer att kunna stötta kollegor med de verktyg de får med sig.

– Vår del av mediebranschen präglas av mindre och medelstora aktörer och redaktioner vilket gör att det finns begränsade resurser för utbildning, stöd och säkerhetsåtgärder. Hot och hat mot den fria journalistiken är i grunden ett hot mot demokratin. Vi behöver arenor där vi kan dela erfarenheter, stärka varandra och finna vägar framåt bort från självcensur, rädsla och oro. Det finns kunskaper och erfarenheter som tar oss vidare, säger Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld.

Helle Klein var under fem år ordförande i Sveriges Tidskrifter. Tidigare i år tillträdde hon tjänsten som direktor på Sigtunastiftelsen. Hon har en lång bakgrund i mediebranschen och även egen erfarenhet av att ha utsatts för hot och hat i sin yrkesroll.

– Förhoppningen är att kursen leder till ett återkommande samarbete mellan Sigtunastiftelsen och Sveriges Tidskrifter – ett nav och ett tryggt rum för att i lugn och ro kunna dryfta dessa angelägna frågor för mediebranschen men också för samhället i stort. Sigtunastiftelsen har en lång historia av värnandet av det fria ordet inte minst som författarnas och kulturarbetarnas plats. Jag är glad för att vi nu också kan bli en värnare av den fria journalistiken, säger Helle Klein.

 

Mer om kurskonceptet:

En återkommande lunch-till-lunchkurs som hålls två gånger per år arrangerad av Sveriges Tidskrifter och Sigtunastiftelsen. Initialt är målgruppen journalister i tidskriftsbranschen. Pedagogiken utgår från ett problembaserat lärande där man utgår från verkliga exempel och tillsammans lär av dem, reflekterar, ger plats för alla perspektiv och tankar i det trygga rummet och får redskap att gå vidare. Delande av erfarenheter varvas med inspel och föredrag av experter.

Pilotprojektet finansieras av Center mot våldsbejakande extremism, CVE. Centret stärker det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Medverkande: Hanna Stjärne, SVT, Irena Požar, VeckoRevyn, Sigtunastiftelsens kaplan Kerstin Dillmar, direktor Helle Klein, St Lukas-terapeuten Anne Magnusson samt Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism.


Sveriges Tidskrifter är landets största branschorganisation inom medieområdet och representerar över 380 tryckta och digitala konsument-, fack-, organisations- och kulturtidskrifter.

Sigtunastiftelsen är en privat stiftelse som inledde sin verksamhet 1917. Initiativtagaren Manfred Björkquist ville utifrån en kristen humanistisk värdegrund skapa en öppen mötesplats för dialog kring samtidens utmaningar. Sigtunastiftelsen har idag en omfattande programverksamhet kring kultur och bildning. Inom ramen för verksamheten ryms också hotell, konferens och restaurang.