Sigtunastiftelsen får 4 miljoner för forskning om den fria viljan

7 mars, 2019

Sigtunastiftelsen och Agora for Biosystems har fått ett forskningsanslag på fyra miljoner kronor för ett fyraårigt projekt om den fria viljan. Projektet som börjar nu i mars har en tvärvetenskaplig ansats där de neurovetenskapliga och filosofiska perspektiven är i fokus.

–  Hela vårt samhälle är baserat på föreställningen om att vi har en fri vilja, därför kan det förefalla lite oväntat att ens ställa frågan. Men frågan om vår möjlighet att göra fria val både kan och bör problematiseras, inte minst med tanke på den svårigheten som finns både när det handlar om olika valsituationers komplexitet och våra begränsningar som individer, säger Alf Linderman, docent i religionssociologi och direktor vid Sigtunastiftelsen.

Frågan om människan medvetande och om människan i någon mening kan anses ha en fri vilja har inom ramen för en mångvetenskaplig dialog diskuterats på Sigtunastiftelsen i närmare tio års tid. Dialogen genomförs i samverkan med forskningscentret Agora for Biosystems som leds av Hans Liljenström, professor i Biometri. Denna dialog har resulterat i ett flertal seminarier liksom i en internationell forskningskonferens kring fri vilja på Sigtunastiftelsen sommaren 2017. Nu i maj kommer även en bok om människans frihet och ansvar att presenteras under ett öppet seminarium där flera av de som medverkat i denna 10-åriga dialog medverkar som författare.

Forskningsanslaget på 4 miljoner som Sigtunastiftelsen nyligen erhållit kommer från de amerikanska forskningsstiftelserna John Templeton Foundation och The Fetzer Franklin Fund. Anslaget ingår i ett större internationellt samarbetsprojekt som totalt sett omfattar 70 miljoner kronor. I detta sammanhang samverkar flera internationella forskare inom i första hand neurovetenskap och filosofi däribland Hans Liljenström (SLU/Agora for Biosystem, Sverige), Alf Linderman (Sigtunastiftelsen/Uppsala Universitet, Sverige) Aaron Schurger ( Inserm; Frankrike), Adina Roskies ( Dartmouth, USA), Alfred Mele (FSU, USA), John Dylan Haynes (Charité, Germany), Liad Mudrik ( Tel-Aviv, Israel), Mark Hallet ( NIH, USA), Patrik Haggard (UCL, UK), Timothy O´Connor (Indiana-Baylor, USA), Tillmann Vierkant (Edinburgh UK), Uri Maoz ( Chapman-UCLA Caltech, USA) och Walter Sinnot Armstrong (Duke, USA)

Nu i mars medverkar Alf Linderman och Hans Liljenström  under den internationella forskningskonferensen Neuroscience and Free Will vid Chapman University Brain Institute, en fortsättning på den konferens som hölls på Sigtunastiftelsen i juni 2017.

–  Hans Liljenström kommer att presentera en modell för hur kognition, känsla och intention påverkar medvetna beslut när vi även tar hänsyn till den sociala dimensionen. Tanken på att vi har en fri vilja är komplex och det finns all anledning att problematisera den både ur ett vetenskapligt, filosofiskt och religiöst perspektiv, säger Alf Linderman.

 

Pressrelease fria viljan 190308