Skao och Sigtunastiftelsen ger kurs i teologisk bildning för förtroendevalda

27 februari, 2024

”Kyrkans förtroendevalda behöver självförtroende i det teologiska samtalet”

Allt fler förtroendevalda inom Svenska kyrkan känner ett behov av teologisk fördjupning. Det menar Birgitta Ödmark, verkställande direktör för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao. I samarbete med Sigtunastiftelsen kommer de i höst att erbjuda kursen ”Teologisk bildning för förtroendevalda i Svenska kyrkan”.

– I vår verksamhet inom Skao möter vi dagligen förtroendevalda i deras roll som styrelse för församlingsverksamheten. I de sammanhangen ser vi också att det finns en efterfrågan av mer teologisk kunskap för att det inte ska uppnå onödiga skav mellan förtroendevalda och vigda i teologins värld i relation till att kyrkorådet är styrelse för församlingens verksamhet. Det saknas idag ett forum där förtroendevalda kan få en bildningsresa i teologi på egna villkor, säger Birgitta Ödmark, verkställande direktör för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Jag är mycket glad över att Svenska kyrkans arbetgivarorganisation ser behovet av en teologisk utbildning för förtroendevalda. Just kyrkans demokratiska struktur behöver förankras i teologisk reflexion över vad det är att vara kristen och folkkyrka i dagens samhälle. Sigtunastiftelsens dialogiska pedagogik i mötet med konst och kultur gör att utbildningen blir en personlig bildningsresa. Så kan de förtroendevalda få självförtroende i det livsnödvändiga teologiska samtalet. Det gagnar både kyrka och samhälle, säger Sigtunastiftelsens direktor Helle Klein.

 

Delar av innehållet

  • Bildningsresan – teologi för människoblivande
  • Den svenska folkkyrkan – Einar Billing och vår tid
  • En postkonstantinsk folkkyrka? Gustaf Wingrens teologi om Guds och vårt eget
    människoblivande.
  • Det låter som musik! Kyrkomusiken som modell för folkkyrkans socialitet.
  • Folkkyrkan, tilliten och demokratin – att vara fötroendevald utifrån Luthers kallelselära
  • Folkkyrkan och framtiden.

Kursen ges vid två tillfällen på Sigtunastiftelsen, 12 – 14 september och 17 – 19 oktober 2024. Kursledare är Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi och Helle Klein, präst och
direktor vid Sigtunastiftelsen. Kursen riktar sig till förtroendevalda utan formell teologisk utbildning.

Mer information och anmälan