Ungas psykiska ohälsa i fokus under konferens på Sigtunastiftelsen

9 november, 2018

Psykisk ohälsa nämns som ett av våra största folkhälsoproblem idag, och just barn är den grupp där den psykiska ohälsan är som störst. Tisdagen den 13 november arrangerar Sigtunastiftelsen och Betaniastiftelsen en heldagskonferens om ungas psykiska ohälsa där både psykologer, suicidforskare, och pedagoger medverkar. Intresset för konferensen är stort med över 100 deltagare.
– Det visar hur angeläget och aktuellt detta tema är . Hur kan det i ett land där så mycket är tillrättalagt och välfungerande finnas så mycket oro och ångest bland unga människor? Frågan finns och vi letar efter svaren, säger Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen.
– Jag hoppas att den här dagen kan bidra till ökad kunskap, inte bara om hur det ser ut i Sverige med psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna utan att det också kan få bli en dag fylld av konstruktiva samtal om lösningar på hur vi kan ge barn och unga vuxna ett fullgott stöd vid psykisk ohälsa, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen.

Föreläsningarna  kommer att spelas in av UR / Samtiden och kommer därmed att finnas tillgängliga på SVT Play senare i höst.

Pressrelease

Mer om konferensen