Elvire Soyez

”Mitt bortom är jordiskt. Det är inte ett förlorat paradis utan snarare en grön poesi, denna värld som vi oavlåtligt upplever. Dess materialitet ljuder som en besvärjelse hos den som förmår att lyssna.”

Med sin konst utforskar Elvire Soyez människans tillstånd som gränsvarelse mellan yttre och inre världar, mellan himmel och jord. Där finns ingen strikt skiljelinje. I stället är gränsen porös och genomsläpplig, och det är just detta som intresserar Soyez. Tidigare i år blev hon tilldelad Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris “för upprättandet av en poetisk motståndsficka i en tid av råhet och förfulning.” Genom konsten, och med fantasins kraft, strävar hon bortom det synligas gräns. På Sigtunastiftelsen kommer Elvire Soyez att visa keramik, skulptur och broderi, med inspiration från bland annat trädgårdskonsten och religiösa artefakter.

Elvire Soyez (f. 1980) är en fransk konstnär baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris samt vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Soyez arbeten har tidigare visats på bland andra Skulpturens hus och Angelika Knäpper Gallery i Stockholm, samt Espace Paul Ricard, Immix och Biennale de Vallauris i Frankrike. Hennes verk finns representerade i ett antal privata och offentliga samlingar, såsom Statens konstråd och Stockholm konst.

Utställningen visades 21 oktober – 1 december  2023.