Ferdinand Evaldsson – Skuggskrifter

Ferdinand Evaldssons träreliefer målas på ett liknande sätt som ikoner. Medan verken hämtar sin kolorit från ikonmåleriets tradition, har symboliken sitt ursprung i mentala bilder. Evaldsson fascineras av de minnen som omger oss, och med sina verk vill han bearbeta minnets och minnandets betydelse. Han är intresserad av kroppens fysiska minne, hur olika minnen överförs mellan människor och hur de till sist antar materiell skepnad. Privata såväl som kollektiva minnen får ta form i trä, metall, pigment, gelatin och mässing. Bearbetningen av materialet och materialets närvaro är avgörande för Evaldsson. Ytan består av mellan tolv och tjugo skikt av pigment och gelatin, där den yttersta ytan poleras med hans egen saliv. Detta skapar ett fysiskt band till verket. Samtidigt blir hantverket en metod för att processa och förstå minnen, trauman eller historiska skeenden i ett vidare perspektiv. Genom skapandeprocessen söker Evaldsson dels återuppleva sådant som fallit i glömska, dels också glömma.

Ferdinand Evaldsson (f. 1988) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Stockholm. Han tog sin MFA från Konstfack 2020 och har även studerat ikonmåleri för Biskop Johannes Duerloo i Stockholm samt vid Koptiska Institutet i Kairo. Bland hans senaste utställningar kan nämnas Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendiatutställning på Bonniers Konsthall i Stockholm samt Elastic Gallery, Jädraås. Evaldssons verk har visats på mässor och grupputställningar så som Market, Galleri Thomassen, Liljevalchs och Konsthall C. Hans verk ingår även i ett antal samlingar, däribland Moderna Museet och Bonniers Konstsamling.