Månkryss – Mattias Bäcklin

Mattias Bäcklins konstnärskap rör sig mellan tillblivelse och förfall, liv och död. Konsthistoriska referenser möter ekologi och metafysik. Inte sällan hämtas inspiration från den kunskap konstnären tillägnat sig genom åren som ornitolog och insektssamlare på hobbynivå. Fältanteckningar, minnen från barndomen såväl som faktiska platser vävs samman med folktro och sägner till de fragmentariska narrativ som återkommer i teckningarna. Mänskliga artefakter och byggnader, inte sällan i ruiner, möter bergslandskap, skog, däggdjur, fåglar, insekter och organiska former. Civilisation och natur knyts samman och skapar tredje alternativ, i gränslandet mellan samtid och ursprung. Medan spåren av mänsklig aktivitet ofta bär på en dystopisk underton, framträder den icke-mänskliga, orörda naturen desto mer harmonisk, likt flyktiga minnen från en mer ursprunglig tillvaro.
Mattias Bäcklin (f. 1969) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och Konstfack. Utöver ett stort antal grupputställningar har han ställt ut separat på bland annat Konstnärshuset i Stockholm, Enköpings konsthall, Tegnerforbundet Oslo samt Teckningsmuseet i Laholm. Mattias Bäcklin arbetar även med offentliga verk i stadsrummet, däribland Trädsläckaren i Solna, Med urskogen in i framtiden i Siegbahnparken i Uppsala samt Betongvältor med NUG i Mariestad. År 2021 utkom Tomas Bannerheds bok En vacker dag (Weyler förlag) med illustrationer av Mattias Bäcklin. Tillsammans med arkitekten Malin Zimm och curatorn Björn Norberg driver han även Zimm Hall, ett ideellt och mobilt galleri för konst och arkitektur.

Vernissage med konstnärssamtal lördag 10 juni 13.00 – 16.00