Sigtuna Litteraturfestival 2016

Sigtunastiftelsen medverkade med flera spännande författarsamtal under Sigtuna Litteraturfestival 2016. Några av dem spelades in så du att du ha glädje av dem även i efterhand.

Finns det något att hoppas på?
Medverkande: Maria Küchen, Madeleine Hessérus, David Norlin och Lars Björklund.

Sigtuna – Fristad för förföljda författare
Medverkande: Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter; Iman al Ghafari, fristadsförfattare i Sigtuna, Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen

Klimatdystopiernas tid
Medverkande: Therese Uddenfeldt, David Jonstad, och Staffan Laestadius. Samtalsledare Alexander Crawford.

I starens tid
Medverkande: Tomas Bannerhed och Dan-Erik Sahlberg.

Jag är en väldigt lycklig människa
Medverkande:  John Ajvide Lindqvist och Dan-Erik Sahlberg.

Gränser och gränsöverskridande i skuggan av ett krig
Medverkande: Samar Yazbek, Emauel Sidea i samtal med Alf Linderman.