Håll tyst på konferensen

Hur ofta unnar du dig att vara helt ostörd, ingen mobil, ingen e-post, ingen som frågar något och att det är alldeles tyst runt dig? Troligen alldeles för sällan. Vi kan ge dig och din grupp den stunden.

Följ med till vårt tysta rum, Kryptan, och ge dig själv en stunds vila från allt brus. Vi erbjuder morgonmeditation alla tisdagar mellan kl. 8.00 – 8.20. Ingen föranmälan, öppet för alla! Morgonmeditation tisdagar kl 08:00 – 08:20
Samling i Kryptan

Vill er konferensgruppn ha lite tystnad vid annan tid så tala med vår bokning,bokningen@sigtunastiftelsen.se eller ring 08 – 592 589 19

Alla samlingar är under ledning, och tystnad är gratis.