Klipparkivet

Sigtunastiftelsens klipparkiv är en av Sveriges största samlingar med dagstidningsartiklar. Materialet sträcker sig nära nog över hela 1900-talet. Klipparkivets verksamhet tog sin början 1920, efter inrättandet av Sigtuna folkhögskola tre år tidigare. Ett brett urval ämnen har fram till millennieskiftet bevakats och klassificerats.

Ämnesindelningen ansluter i stort sett till SAB-systemet som används av svenska folkbibliotek vid klassificering av böcker. Tidningsartiklarna förvaras kronologiskt ordnade i kuvert. Under större delen av klipparkivets historia har alla i dagstidningar förekommande ämnen bevakats.

Vilka tidningar?

Flera av de största tidningarna har funnits med i alla år medan urvalet av de mindre tidningarna har varierat under åren. Ambitionen har varit att bevaka ett representativt urval av svensk press, de stora dagstidningarna och landsortstidningar. En dansk, en norsk och en finsk dagstidning har sedan starten också funnits med i urvalet. Dagligen har mellan femton och tjugo dagstidningar bevakats.

Om du vill forska inom ett ämne och kanske inom angränsande ämnen rekommenderar vi att du tar god tid på dig för ett besök. Erfarenheten ger vid handen att många underskattar den tid det tar att gå igenom material av det här slaget. Beställningar av artikelkopior kan ske mot avgift. Vid personligt besök betalar du endast för eventuella kopior.

Är du intresserad av klipparkivets samlingar, välkommen att ta kontakt med Leif Jonsson och Anna-Karin Sandell.

Kontakt: 08 – 592 589 09, e-post: klipparkiv@sigtunastiftelsen.se

I klipparkivets biografiska avdelning är klippen sorterade efter personnamn och personregistret omfattar ca 8000 personer som har ett eller flera kuvert. Ett ännu större antal personer är representerade med ett enstaka eller ett fåtal artiklar. De är sorterade till den rent alfabetiska ordnade serien som inte finns med på hemsidan.

Klipparkivets ämnesordnade avdelning överensstämmer i stort med strukturen i bibliotekens SAB-system. Varje ämnesområde betecknas av en fackbokstav och inom varje fackbokstav är klippen ordnade i ämnesrubriker. Antalet ämnesrubriker i klipparkivets ämneskatalog är ca 4000.

 

Arkivkuvert och sax på skrivbord i klipparkivet

Parallellt med vårt eget arbete att göra urklipp och försöka spegla samtiden har åtskilliga institutioner och privatpersoner donerat klippsamlingar hit, bland annat Sigrid och John Kahle, Bo Utas och Herbert Tingsten. Här presenteras en förteckning av de senaste donationerna till Sigtunastiftelsens arkiv

 

I ett rum på Sigtunastiftelsen har delar av författaren Gunnar Ekelöfs arbetsmiljö rekonstruerats med de böcker och inventarier som fanns i hans hem. Här finns också det för all Ekelöf-forskning intressanta hemarkiv som hustrun Ingrid iordningställde.

Sigtunastiftelsens arkiv innehåller dokumentation av Sigtunastiftelsens verksamhet ända från 1915, det år stiftelseurkunden tecknades. Ett exempel är de handskrivna protokollsböcker som finns bevarade från de första årtiondenas styrelsemöten. Ett annat är de handlingar som Olov Hartmans konstnärskonferenser genererade.

Aktuellt

I samband med Arkivens dag finns möjlighet ta del av det som finns i vårt pressarkiv, Sveriges största, med tidningsklipp från hela 1900-talet. Värdar: Leif Jonsson och Anna-Karin Sandell, arkivarier på Sigtunastiftelsen.

Läsesalen i Sigtunastiftelsens bibliotek

Sigtunastiftelsens författarstipendiater 2018

Sedan 1937 har Sigtunastiftelsen delat ut författarstipendier. Stipendiet innebär fyra veckors fri vistelse på Sigtunastiftelsen och under de år som stipendiet utdelats har många av 1900-talets stora författare vistats på Sigtunastiftelsen. I år går Sigtunastiftelsens författarstipendier till Josefine Adolfsson, Jonas Brun, Anna-lena Lodenius och Andrezej Tichý.   Josefine Adolfsson Josefine Adolfsson (1973-) är författare, dramatiker, […]

Sigtunastiftelsens författarstipendiater 2016

Sedan 1937 har Sigtunastiftelsen delat ut författarstipendier. Stipendiet innebär fyra veckors fri vistelse på Sigtunastiftelsen och under de år som stipendiet utdelats har många av 1900-talets stora författare vistats på Sigtunastiftelsen. I år går Sigtunastiftelsens författarstipendier till Magnus Bärtås, Monika Fagerholm, Matilda Gustavsson och Ulrika Kärnborg. Magnus Bärtås Magnus Bärtås (1962-) är konstnär, filmare, författare och […]