Om Sigtunastiftelsen

En plats för gränsöverskridande möten

Sigtunastiftelsen skapades redan från början som en fristående mötesplats. Här skulle dialogen stå i centrum. Tiden före Sigtunastiftelsens tillkomst 1917 präglades av stora förändringar. Bondesamhället fick ge plats för det framväxande industrisamhället. Den vetenskapliga utvecklingen påverkade samhällsutvecklingen liksom människans sätt att tänka. Människor slöt sig samman kring gemensamma idéer och intressen. Folkrörelser med skiftande idémässiga grunder växte fram. Svenska kyrkans ställning som myndighetskyrka ifrågasattes både inifrån och utifrån.

Det var ur denna mylla som visionen för Sigtunastiftelsen växte fram. Sigtunastiftelsens första ledare, Manfred Björkquist, och dennes vänner insåg att det fanns behov av en plats och ett sammanhang där viktiga existentiella och humanistiska samtidsfrågor kunde dryftas. De ville skapa en frizon som inte på förhand låser tankarna inom givna ramar. Den gamla tidens kyrka var därför inte särskilt väl passad att utgöra den mötesplats där livsfrågor, tro och samhälle fritt kunde diskuteras.

Sigtunastiftelsen har idag  tre verksamhetsområden: Hotell & Konferens, Kultur & Bildning och Forskning och Utveckling.  Inom dessa områden präglas verksamheten av Stiftelsens identitet och uppdrag.

Den som kommer till Stiftelsen som ett konferenshotell möter inte bara en fullfjädrad konferensanläggning präglad av kvalitets- och miljömedvetenhet. Sigtunastiftelsen ger en dimension till. Man får uppleva en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion omkring hela människan i liv och arbete. Den som möter verksamheten inom avdelningen för Kultur &Bildning eller Forskning och Utveckling blir delaktig i gränsöverskridande dialog kring många av de viktiga samtidsfrågorna. Det är inte samma frågor som när Stiftelsen grundades, men utmaningen att ta sig an dem är densamma. Vilken del av Sigtunastiftelsen du än möter är det vår förhoppning att det ska bli en berikande erfarenhet.

Ta gärna kontakt med våra medarbetare om du har några frågor kring vår verksamhet. Om du inte hittar den du söker eller är osäker på vem du ska kontakta, ring vår växel så hjälper de dig vidare med din förfrågan.

08 592 589 00

Just nu söker vi nya medarbetare till reception, konferens, kök och servering. Varmt välkommen med din ansökan. Rekryteringen sker löpande.

Sigtunastiftelsen bygger på kristen humanism och vill genom sin verksamhet skapa rum för gränsöverskridande möten, med vetenskap, konst och litteratur som inspirationskällor.

Sigtunastiftelsen har länge arbetat med aktuella och brännande miljöfrågor, och är sedan 2001 Svanencertifierad. 1917 var vi självförsörjande med eget jordbruk – idag väljer vi ekologiskt eller närproducerat så långt det är möjligt.

Manfred Björkquist visionären bakom och initiativtagaren till Sigtunastiftelsen, var i nära samarbete med arkitekten John Åkerlund  när ritningarna till Stiftelsen växte fram på 1910-talet. Sigtunastiftelsen skulle vara ”en borg, ett hem, en skola och en helgedom”.

Sigtunastiftelsen ger regelbundet ut konferens- och forskningsrapporter med anknytning till vår verksamhet. Vi har även givit ut ett flertal böcker under åren. En del av våra publikationer kan du ladda ner direkt från vår hemsida. Andra kan du beställa och få hemskickade.

Tornrummet på Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen är en unik kulturhistorisk miljö för forskning, skrivande och skapande. Som forskare, författare och kulturarbetare har du möjlighet att vistas här på förmånliga villkor.

Sigtunastiftelsens styrelse består av nio ledamöter med Caroline Krook, biskop emerita, som ordförande.