Litteraturproduktion

ForskningsrapporterSigtunastiftelsen ger regelbundet ut konferens- och forskningsrapporter med anknytning till vår verksamhet. Vi har även givit ut ett flertal böcker under åren. En del av våra publikationer kan du ladda ner direkt från vår hemsida. Andra kan du beställa och få hemskickade.

Kontakta oss via mejl för att beställa den bok du är intresserad av. program@sigtunastiftelsen.se 

 

Aktuella utgivningar

 • Bortom tro och vetande

  Hur ser förhållandet mellan vetenskap och religion ut idag, och hur skulle det kunna se ut? Dagens debatt kring det som ibland kallas ”tro och vetande” är till stora delar
  förlegad och missvisande. På båda sidor tycks finnas en slags dogmatism och ovilja att öppet och ärligt undersöka de grundläggande antaganden och värderingar som existerar inom såväl vetenskap som religion. Det är dags för en mer seriös och fördjupad dialog kring världsbild och livsåskådning. I denna bok försöker nio författare på olika sätt se hur man kan komma vidare i dialogen. Författarna har olika intressen och bakgrund – från fysik och biologi till filosofi och teologi – men tillhör alla en samtalsgrupp som under flera år regelbundet samlats på Sigtunastiftelsen till gränsöverskridande dialog.
  Redaktörer: Hans Liljenström och Alf Linderman. Utgiven av Carlsson Bokförlag (ISBN 978 91 7331 358 2)

 • Hamn för rebeller och änkenåder – Sigtunastiftelsen och författarna

  Ylva Eggehorn

  Hamn för rebeller och änkenåder beskriver historien hur Sigtunastiftelsen öppnade upp sina portar för författarna och blev en unik plats där många av våra mest kända svenska författare har skrivit många av sina böcker. I den här boken berättar Ylva Eggehorn, själv författarstipendiat vid flera tillfällen och en flitigt sedd gäst på Sigtunastiftelsen sedan 1970-talet, den fascinerande historien om Sigtunastitftelsen och författarna. Boken är rikt illustrerad med unikt fotomaterial från Sigtunastiftelsens arkiv. Libris förlag

  ( ISBN 9789173874069)

   

   

 • Kultur och kyrka – på väg mot en kulturteologi
  I den här boken delar kulturarbetare, präster och forskare erfarenheter och tankar om mötet mellan kyrkans teologi och samtidskulturen. Medverkar gör bl.a. Caroline Krook, Mohamed Omar, Irma Schultz Keller, Tomas Axelson och Jayne Svenungsson.
  Redaktör: Mikael Larsson. Utgiven av Svenska kyrkan och Verbum Förlag
  (ISBN 978-91-526-3229-1)

 • Manfred Björkqvist – visionär och kyrkoledare

  Antologi där femton författare belyser olika aspekter av Manfred Björkquists (1884 – 1985) liv och livsverk. Bl.a. skriver Thomas Ekstrand om Björkquist och den kristna
  humanismen, och Alf Linderman om Björkquist som kommunikationsstrateg.
  Redaktör: Vivi-Ann Grönqvist. Utgiven av Artos & Norma bokförlag (ISBN 978-91-7580-364-7)

 • Sigtunastiftelsen en vandring genom rum & tid

  I denna bok berättas historien om Sigtunastiftelsen, från
  dess tillkomst i tidigt 1900-tal till den verksamhet som
  bedrivs idag – allt sammanlänkat med ett rikt bildmaterial som gestaltar Stiftelsens atmosfär och liv. Boken vann silver i Svenska Designpriset 2008. Redaktör och berättare: Berit Carlström. Fotografer: Lena Hellström och Sune Högberg. Bildredaktör och grafisk formgivare: Regina Clevehorn.
  Utgiven av Bokförlaget Cordia
  (ISBN 978-91-526-3175-1)

 • Vanmakt och allmakt 

  Boken innehåller trettio betraktelser med utgångspunkt i en bön eller psalmvers av Olov Hartman. På sitt personliga sätt knyter Caroline Krook ihop Hartmans diktning med Bibelns ord och egna reflektioner om livet och tron. Caroline Krook, är biskop i Svenska kyrkan och tjänstgjorde i Stockholms stift 1998–2009. Sedan 2013 är Caroline Krook ordförande i Sigtunastiftelsens styrelse.

   

 • Ann-Marie Thunberg – Samhälls-och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft

  Ann-Marie Thunberg var en för svensk kristenhet och svenskt samhällsliv högt inflytelserik person. I denna monografi speglas hennes levnad och betydelse som samhällsdebattör och etiker, där bland annat hennes roll som redaktör för kulturtidskriften Vår lösen påverkade åsiktsbildningen inom kyrkan och det omgivande samhället.

  Medverkande författare: Sven-Erik Brodd, Bengt Gustafsson, Bo Hanson, Göran Lantz, Alf Linderman, Evelina Lundmark, Gert Nilsson, Karin Oljelund, Lars Rydén, Björn Ryman, Lennart Sjöström och Gunnar Weman.

  Denna bok har initierats av Stiftelsen Sverige och Kristen Tro som tidigare sammanställt böcker om Gunnar Rosendal (2003), Manfred Björkquist (2008) och Siri Dahlquist (2012) i samma serie.

  Redaktör Lennart Sjöström.

  Artos förlag. ISBN 978-91-7580-776-8

   

   

 • The Media and Religious Authority

  Hur förändras relationen mellan media, religion och auktoritet i vår tids nya medielandskap? Den övergripande frågan belyser författarna i den nya boken The Media and Religious Authority (The Pennsylvania State University Press). Boken diskuterar hur vår tids medier utmanar religionens etablerade position i samhället men också hur vår uppfattning av vad religion och auktoritet är har kommit att omdefinieras. Medverkande författare: Pauline Hoep Cheong; Peter Horsfield, Stewart M. Hoover; Alf Linderman, med flera.

  Redaktör Stewart M. Hoover. The Pennsylvania State University Press. ISBN 978-0-271-07322-4