Medarbetare

Om din inte hittar den du söker eller är osäker på vem du ska kontakta, ring vår växel så hjälper de dig vidare med din förfrågan.

08 592 589 00

Ledning

Alf Linderman

Direktor
08 592 589 10
Maria-Pia Anderloni

Maria - Pia Anderloni

Förvaltningschef
08 592 589 15

Sara Klingberg

Tf Hotell- och konferenschef
08 592 589 16

Karin Assarsson

Hotell och Konferenschef, i huvudsak tjänstledig 2018
08 592 589 33

Dan-Erik Sahlberg

Programchef
08 592 589 20
Sofia af Geijerstam (Foto: M. Aronson)

Sofia af Geijerstam

Kommunikationschef
08 592 589 24

Hotell & Konferens

Sara Klingberg

Tf Hotell och konferenschef
08 592 589 16

Karin Assarsson

Chef Sigtunastiftelsen Hotell och Konferens, i huvudsak tjänstledig hösten 2018
08 592 589 33

Toni Håkansson

Kökschef
08 592 589 03

Cristina Gonzalez

Husfru
08 592 589 84

Jan Silvergren

Restaurangchef
08 592 589 05

Annette Berrin

Bokning & försäljning
08 592 589 93

Malin Lindqvist

Bokning & försäljning
08 592 589 22

Siv Hjorth

Receptionsansvarig
08 592 589 00

 Kultur & Bildning

Dan-Erik Sahlberg

Programchef
8 592 589 20 eller 0708 – 93 16 28 ledig fredagar

Sara Hjelmstedt

Kultursekreterare
08 592 589 28

Elisabet Mattizon Armgard

programsekreterare Abrahams Barn
08 592 589 98

Lars Björklund

Kaplan
08 592 589 14

Anders Claesson

Bibliotekarie
08 592 589 07

Alfonso Ambrossi

Biblioteksassistent
08 592 589 35

Leif Jonsson

Arkivarie
08 592 589 23 23

Anna-Karin Sandell

Arkivassistent
08 592 589 23

Maud Lindqvist

Biblioteksassistent
08 592 589 11

Förvaltning

Maria-Pia Anderloni

Maria - Pia Anderloni

Förvaltningschef
08 592 589 15

Regina Clevehorn

Grafisk formgivare
08 592 589 26

Curt Larsson

Vaktmästeri och fastighet
08 592 589 88

Carin Carlsson

Personal och löneadministratör
08 592 589 95

Kristina Kleiner

Ekonom
08 592 589 25