Diktomani – nytt datum 3:e februari

Programmet har flyttats fram till den 3 februari!

Diktomani är en mani att skriva dikter. Det är något som bara måste skrivas. Om man inte får skriva så dör verserna inombords, då blir diktarens silentium, ordets egen nekropol.

”Diktsamlingen är en kärleksförklaring till det skrivna ordet. Titeln Diktomani är ett uppfunnet ord av Ambrossi själv, som symboliserar det ständiga behovet av att läsa och skriva. Alfonso Ambrossi bjuder först in till en prolog där just enkelheten och vikten av att ransonera med det symboliska språket poängteras. Här iscensätts också samhällets tillkortakommanden i en kärleksfull hyllning till Karin Boye. De båda avsnitten Existentiella och Romantiska visar prov på Ambrossis förmåga, att gestalta det skuggspel som kan uppstå när livet drabbar en. Men där förnimmelsen av ljus alltjämt gör sig påmint. Under läsningen av Diktomani, finner jag, att det i varje betraktelse ryms ett universum.”
Ur Maritza Linds recension.

Skådespelerskan Ingela Karlsson, som läst in ljudboken, läser ur diktsamlingen och det blir ett samtal mellan författaren Alfonso Ambrossi och bibliotekschef Anders Claesson

Mystik salong – Hågkomst och hemlängtan

I den mystika salongen möts vi, lyssnar på föredrag, samtalar, reflekterar och kontemplerar tillsammans i en vacker och lugn litterär miljö. I en tid av kriser, polarisering och accelererade hastigheter, behövs offentliga rum för dialog, långsam reflektion och inre lyssnande. Föredraget hålls av några av de som erhållit Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen. Stipendiet är knutet till några av Sveriges intressantaste mystika samlingar på Sigtunastiftelsen liksom aktuell andlig och mystik litteratur. Vi möts kl 18.00 för att samtala, botanisera i den mystika litteraturen och låta kontemplativ musik fylla rummet och själen. Föredraget startar kl 18.30 och sedan blir det paus och ett öppet samtal under ledning av Lisbeth Gustafsson, journalist, författare och ordförande i Mäster Eckhartsällskapet kring kvällens föredrag och tema.

Under våren bjuder vi in till Mystik salong tre onsdagar i Sigtunastiftelsens bibliotek med följande medverkande och teman.

Resonans – 15 februari 18.00
Resonanserfarenhet hos mystikern Hjalmar Ekström – en fördjupad förståelse av begreppet kallelse.
Elisabeth Fabricius, läkare och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat 2021, berättar om Hjalmar Ekströms liv och kristna inspirationskällor samt Hartmut Rosas resonansbegrepp.

Hågkomst och hemlängtan – 15 mars 18.00
Erik Johan Stagnelius som mystiker. Simon Sorgenfrei, religionsvetare och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat
2022, ställer frågan: ”Vad gör det med vår läsning av Stagnelius om vi förstår honom som mystiker?” En afton om poesi som mystik diktning 200 år efter författarens död.

Förvandling – 19 april 18.00
Alkemi som mystik tradition – andlig och materiell transformation. Ingrid Malm Lindberg, religionsfilosof och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat 2022 undersöker alkemins historia som gränsfenomen mellan
esoterisk mystik, förädling av naturliga ämnen, samt försök att skapa artificiellt liv med hjälp av magiska medel (homunculus).

I samverkan med Mäster Eckhartsällskapet

Existentiellt litteratursamtal – Hopp

Biblioteket bjuder in till existentiell, kontemplativ läsning och samtal i liten grupp – en form av mikrobokcirkel. Formen för träffarna är fritt inspirerad av så kallad shared reading, en metod för högläsning och gemensam reflektion. Var och en får tid och plats att reflektera och ställa frågor utifrån sina känslor, tankar och associationer. I mitten av samtalet tar vi en paus där det bjuds på smörgås och varm dryck. Alla är välkomna och texterna delas ut på plats. Inga förberedelser krävs och varje tillfälle är fristående.

Under våren rör vi oss i gränslandet mellan ekologi, konst och andlighet, mot bakgrund av samtidens växande kriser. Vad innebär det att vara människa idag och vilken är vår roll? I en värld där allt tycks gå fortare och fortare saktar vi ned och söker djupare svar inom oss själva, med utgångspunkt i litteraturen. Under meditativa former läser vi utdrag ur texter på aktuella teman inom området. Poesi och skönlitteratur vävs samman med mystik och andlig litteratur, i ett försök att närma sig vår tids ekologiska och existentiella utmaningar från ett helhetsperspektiv.

Växt – 21 februari 18.00
Vi läser klassisk och samtida naturlyrik och ekopoesi samt textfragment i ämnet. Hur kan poesin och konsten hjälpa oss att avslöja naturens materiella, känslomässiga och andliga sidor? Hur gestaltas en vild ekopoesi på naturens villkor? Kan en miljöförstörd natur besjungas eller återstår bara sorgesånger? (OBS vissa av texterna på engelska.)

Hopp – 21 mars 18.00
Ordspråket ”Så länge det finns liv finns det hopp” har sitt ursprung i Predikaren 9:4. Samtidigt lever vi i en tid där många tycks ha förlorat hoppet. Var finner man hopp i det synbart hopplösa, kan naturen och litteraturen vara en hjälp och finns det kanske olika typer av hopp? Med utgångspunkt i ett urval texter samtalar vi om vad hopp egentligen innebär och vad det gör med oss.

Skönhet – 11 april 18.00
Kan skönhet och en förnyad blick hjälpa oss att fördjupa vår relation till naturen såväl som det gudomliga? Hur kan vi finna skönhet i det mest vardagliga? Vårt samtal kretsar kring fragment hämtade ur samtida ekoteologi, 1900-tals-teologen Hans Urs von Balthasar, fransk och japansk filosofi (OBS vissa av texterna är på engelska).

Mystik salong – Förvandling

I den mystika salongen möts vi, lyssnar på föredrag, samtalar, reflekterar och kontemplerar tillsammans i en vacker och lugn litterär miljö. I en tid av kriser, polarisering och accelererade hastigheter, behövs offentliga rum för dialog, långsam reflektion och inre lyssnande. Föredraget hålls av några av de som erhållit Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen. Stipendiet är knutet till några av Sveriges intressantaste mystika samlingar på Sigtunastiftelsen liksom aktuell andlig och mystik litteratur. Vi möts kl 18.00 för att samtala, botanisera i den mystika litteraturen och låta kontemplativ musik fylla rummet och själen. Föredraget startar kl 18.30 och sedan blir det paus och ett öppet samtal under ledning av Lisbeth Gustafsson, journalist, författare och ordförande i Mäster Eckhartsällskapet kring kvällens föredrag och tema.

Under våren bjuder vi in till Mystik salong tre onsdagar i Sigtunastiftelsens bibliotek med följande medverkande och teman.

Resonans – 15 februari 18.00
Resonanserfarenhet hos mystikern Hjalmar Ekström – en fördjupad förståelse av begreppet kallelse.
Elisabeth Fabricius, läkare och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat 2021, berättar om Hjalmar Ekströms liv och kristna inspirationskällor samt Hartmut Rosas resonansbegrepp.

Hågkomst och hemlängtan – 15 mars 18.00
Erik Johan Stagnelius som mystiker. Simon Sorgenfrei, religionsvetare och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat
2022, ställer frågan: ”Vad gör det med vår läsning av Stagnelius om vi förstår honom som mystiker?” En afton om poesi som mystik diktning 200 år efter författarens död.

Förvandling – 19 april 18.00
Alkemi som mystik tradition – andlig och materiell transformation. Ingrid Malm Lindberg, religionsfilosof och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat 2022 undersöker alkemins historia som gränsfenomen mellan
esoterisk mystik, förädling av naturliga ämnen, samt försök att skapa artificiellt liv med hjälp av magiska medel (homunculus).

I samverkan med Mäster Eckhartsällskapet

Öppet hus i biblioteket – Unga forskare i fokus

På Sigtunastiftelsen finns Sveriges största privata bibliotek och arkiv, som också är öppet för allmänheten. Vi visar upp vår unika K-märkta miljö och bjuder in till att låna ny och klassisk litteratur, försjunka i spännande tidningsklipp eller bara insupa atmosfären och ta del av en bit levande kulturhistoria. Vi fyndar i vårt förflutna och berättar om våra aktuella fokusområden – Hållbarhet för hela människan; Det mångkulturella och
mångreligiösa samhället; Medier, tro och samhälle; Dialog kultur, vetenskap och tro – samt om vår funktion som en öppen och hållbar studieplats, forskningsmiljö och kulturrum.

Denna lördag presenterar vi en utställning och två korta föredrag utifrån ett par examensarbeten till vilka Bibliotek och Arkiv bidragit med material. Studierna, som är gjorda inom arkitektur respektive konstvetenskap, har kopplingar till Sigtuna och rör sig ämnesmässigt i varandras gränsland.

11:30 Jim Andersson (arkitektur, KTH) Studying Historical Continuity – Three aesthetical directions for the town of Sigtuna

12:00 Petter Seander (konstvetenskap, UU) Rolf Berghs Studiokyrka – Födelse, Funktion, Framtid

Fri entré! Vi bjuder på kaffe och kaka.

Existentiellt litteratursamtal – Skönhet

Biblioteket bjuder in till existentiell, kontemplativ läsning och samtal i liten grupp – en form av mikrobokcirkel. Formen för träffarna är fritt inspirerad av så kallad shared reading, en metod för högläsning och gemensam reflektion. Var och en får tid och plats att reflektera och ställa frågor utifrån sina känslor, tankar och associationer. I mitten av samtalet tar vi en paus där det bjuds på smörgås och varm dryck. Alla är välkomna och texterna delas ut på plats. Inga förberedelser krävs och varje tillfälle är fristående.

Under våren rör vi oss i gränslandet mellan ekologi, konst och andlighet, mot bakgrund av samtidens växande kriser. Vad innebär det att vara människa idag och vilken är vår roll? I en värld där allt tycks gå fortare och fortare saktar vi ned och söker djupare svar inom oss själva, med utgångspunkt i litteraturen. Under meditativa former läser vi utdrag ur texter på aktuella teman inom området. Poesi och skönlitteratur vävs samman med mystik och andlig litteratur, i ett försök att närma sig vår tids ekologiska och existentiella utmaningar från ett helhetsperspektiv.

Växt – 21 februari 18.00
Vi läser klassisk och samtida naturlyrik och ekopoesi samt textfragment i ämnet. Hur kan poesin och konsten hjälpa oss att avslöja naturens materiella, känslomässiga och andliga sidor? Hur gestaltas en vild ekopoesi på naturens villkor? Kan en miljöförstörd natur besjungas eller återstår bara sorgesånger? (OBS vissa av texterna på engelska.)

Hopp – 21 mars 18.00
Ordspråket ”Så länge det finns liv finns det hopp” har sitt ursprung i Predikaren 9:4. Samtidigt lever vi i en tid där många tycks ha förlorat hoppet. Var finner man hopp i det synbart hopplösa, kan naturen och litteraturen vara en hjälp och finns det kanske olika typer av hopp? Med utgångspunkt i ett urval texter samtalar vi om vad hopp egentligen innebär och vad det gör med oss.

Skönhet – 11 april 18.00
Kan skönhet och en förnyad blick hjälpa oss att fördjupa vår relation till naturen såväl som det gudomliga? Hur kan vi finna skönhet i det mest vardagliga? Vårt samtal kretsar kring fragment hämtade ur samtida ekoteologi, 1900-tals-teologen Hans Urs von Balthasar, fransk och japansk filosofi (OBS vissa av texterna är på engelska).

Existentiellt litteratursamtal – Växt

Biblioteket bjuder in till existentiell, kontemplativ läsning och samtal i liten grupp – en form av mikrobokcirkel. Formen för träffarna är fritt inspirerad av så kallad shared reading, en metod för högläsning och gemensam reflektion. Var och en får tid och plats att reflektera och ställa frågor utifrån sina känslor, tankar och associationer. I mitten av samtalet tar vi en paus där det bjuds på smörgås och varm dryck. Alla är välkomna och texterna delas ut på plats. Inga förberedelser krävs och varje tillfälle är fristående.

Under våren rör vi oss i gränslandet mellan ekologi, konst och andlighet, mot bakgrund av samtidens växande kriser. Vad innebär det att vara människa idag och vilken är vår roll? I en värld där allt tycks gå fortare och fortare saktar vi ned och söker djupare svar inom oss själva, med utgångspunkt i litteraturen. Under meditativa former läser vi utdrag ur texter på aktuella teman inom området. Poesi och skönlitteratur vävs samman med mystik och andlig litteratur, i ett försök att närma sig vår tids ekologiska och existentiella utmaningar från ett helhetsperspektiv.

Växt – 21 februari 18.00
Vi läser klassisk och samtida naturlyrik och ekopoesi samt textfragment i ämnet. Hur kan poesin och konsten hjälpa oss att avslöja naturens materiella, känslomässiga och andliga sidor? Hur gestaltas en vild ekopoesi på naturens villkor? Kan en miljöförstörd natur besjungas eller återstår bara sorgesånger? (OBS vissa av texterna på engelska.)

Hopp – 21 mars 18.00
Ordspråket ”Så länge det finns liv finns det hopp” har sitt ursprung i Predikaren 9:4. Samtidigt lever vi i en tid där många tycks ha förlorat hoppet. Var finner man hopp i det synbart hopplösa, kan naturen och litteraturen vara en hjälp och finns det kanske olika typer av hopp? Med utgångspunkt i ett urval texter samtalar vi om vad hopp egentligen innebär och vad det gör med oss.

Skönhet – 11 april 18.00
Kan skönhet och en förnyad blick hjälpa oss att fördjupa vår relation till naturen såväl som det gudomliga? Hur kan vi finna skönhet i det mest vardagliga? Vårt samtal kretsar kring fragment hämtade ur samtida ekoteologi, 1900-tals-teologen Hans Urs von Balthasar, fransk och japansk filosofi (OBS vissa av texterna är på engelska).

Vid den heliga källan – Ayiasma

Gunnar och Ingrid Ekelöf gör en resa till Turkiet, där mötet med en uråldrig helig källa och en svartnad Gudsmoderikon utlöste en intensiv skaparperiod, som resulterade i tre diktsamlingar – Akritcykeln – vilka utgör höjdpunkten i Gunnar Ekelöfs författarskap. Vad utlöste denna starka litterära inspiration? Vilken roll spelade platsen; källanoch ikonen, jungfrun och modersgudinnan, i gränsstaden Istanbul och i gränslandet Turkiet? Vilka litterära strategier använder Gunnar Ekelöf för att ge poetisk gestalt åt sin inre vision? – ”Jag har haft en
uppenbarelse som jag endast mycket ofullständigt har kunnat återge…”
Utifrån en ny fotodonation till Gunnar Ekelöfrummet och Hemarkivet med Gunnar Ekelöfs egna diabilder från Turkietresan, föreläser litteraturprofessor Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I sin forskning har hon bland annat ägnat sig åt Gunnar Ekelöf och den moderna svenska litteraturens relation till Bysantinsk kultur och ikonestetik samt åt världslitteraturer i gränslandet mellan språk, folk, nationer och konstarter med fokus på Konstantinopel.
I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet

Mystik salong – Resonans

I den mystika salongen möts vi, lyssnar på föredrag, samtalar, reflekterar och kontemplerar tillsammans i en vacker och lugn litterär miljö. I en tid av kriser, polarisering och accelererade hastigheter, behövs offentliga rum för dialog, långsam reflektion och inre lyssnande. Föredraget hålls av några av de som erhållit Stiftelsen Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen. Stipendiet är knutet till några av Sveriges intressantaste mystika samlingar på Sigtunastiftelsen liksom aktuell andlig och mystik litteratur. Vi möts kl 18.00 för att samtala, botanisera i den mystika litteraturen och låta kontemplativ musik fylla rummet och själen. Föredraget startar kl 18.30 och sedan blir det paus och ett öppet samtal under ledning av Lisbeth Gustafsson, journalist, författare och ordförande i Mäster Eckhartsällskapet kring kvällens föredrag och tema.

Under våren bjuder vi in till Mystik salong tre onsdagar i Sigtunastiftelsens bibliotek med följande medverkande och teman.

Resonans – 15 februari 18.00
Resonanserfarenhet hos mystikern Hjalmar Ekström – en fördjupad förståelse av begreppet kallelse.
Elisabeth Fabricius, läkare och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat 2021, berättar om Hjalmar Ekströms liv och kristna inspirationskällor samt Hartmut Rosas resonansbegrepp.

Hågkomst och hemlängtan – 15 mars 18.00
Erik Johan Stagnelius som mystiker. Simon Sorgenfrei, religionsvetare och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat
2022, ställer frågan: ”Vad gör det med vår läsning av Stagnelius om vi förstår honom som mystiker?” En afton om poesi som mystik diktning 200 år efter författarens död.

Förvandling – 19 april 18.00
Alkemi som mystik tradition – andlig och materiell transformation. Ingrid Malm Lindberg, religionsfilosof och Eckhartstiftelsens vistelsestipendiat 2022 undersöker alkemins historia som gränsfenomen mellan
esoterisk mystik, förädling av naturliga ämnen, samt försök att skapa artificiellt liv med hjälp av magiska medel (homunculus).

I samverkan med Mäster Eckhartsällskapet

Helle Klein blir ny direktor för Sigtunastiftelsen

Helle Klein blir ny direktor för Sigtunastiftelsen. Hon kommer närmast från tidningen Dagens Arbete, där hon har varit chefredaktör sedan 2013. Dessförinnan var hon under många år politisk chefredaktör på tidningen Aftonbladet. Helle Klein är även präst i Svenska kyrkan.

– Jag är så glad för att ha fått förtroendet att vara direktor. Det är ett drömjobb! Sigtunastiftelsens idé av dialog, bildning och kultur liksom mötet mellan religioner och mötet mellan det existentiella och det samhälleliga är en idé jag känner varmt för. Denna den kristna humanismens centrum behövs mer än någonsin i dag och jag ska göra allt för att förvalta idéarvet och utveckla stiftelsen till att fortsätta vara en betydande aktör i dagens samhälls- och kulturliv, säger Helle Klein.

Helle Klein tillträder under våren och efterträder då Alf Linderman, som efter över 20 år som direktor går i pension.

– Med stor glädje konstaterar jag att vi rekryterat en strålande efterträdare till den nuvarande direktorn Alf Linderman. Det är viktigt att få en person som kan fortsätta att utveckla det spännande arbetet som bedrivs och som ser nödvändigheten av både tradition och förnyelse. Helle Klein, med all sin erfarenhet av både den kommersiella och ideella sektorn, kommer att vara en viktig ledare för en mångdimensionell institution i tiden, säger biskop Åke Bonnier, Sigtunastiftelsens styrelseordförande.

Om Sigtunastiftelsen
Sigtunastiftelsen är en privat stiftelse som inledde sin verksamhet 1917. Sigtunastiftelsens förste ledare Manfred Björkquist ville skapa en plats för en öppen och respektfull dialog kring samtidens frågor utifrån en kristen humanistisk värdegrund och Sigtunastiftelsen har under 100 års tid varit en viktig arena för dialogen mellan kyrka, kultur och samhälle. Sigtunastiftelsen bedriver idag kultur, forskning samt hotell och konferensverksamhet. Inom dessa områden präglas verksamheten av Sigtunastiftelsens identitet och uppdrag.

Foto: Göran Segeholm

 

Presskontakt:

Sofia af Geijerstam, kommunikationschef Sigtunastiftelsen
sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se 073 593 55 68