Festpaket

Fest

Lite extra
Vill ni fira lite extra med tårta efter middagen kan detta läggas till för 100 kr per person eller så byter vi ut dessert mot tårta.
Önskar ni boka en egen lokal utanför vår gemensamma matsal tillkommer en grundavgift, från 3000 kr.

För att få menyförslag vänligen maila till bokningen@sigtunastiftelsen.se

Galleri