Öppet i Ekelöf-rummet

På Sigtunastiftelsen finns sedan 1997 Gunnar Ekelöf-rummet. Avsikten med rummet är att för framtiden bevara delar av författaren Gunnar Ekelöfs (1907 – 1968) arbetsmiljö med de böcker och övriga inventarier som fanns i hans hem i Sigtuna. I rummet finns dessutom det intressanta hemarkiv som hans hustru Ingrid iordningställde, i vilket man kan följa tillkomsten av hans verk. Hemarkivet och Gunnar Ekelöfs privata arbetsbibliotek (cirka 400 band) är förtecknade och tillgängliga för forskare efter överenskommelse.

Rummet är öppet för alla intresserade av Ekelöfs liv och diktning, och visas följande lördagar kl 13.00-15.00 våren 2023: 21 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april; 6 maj, 3 juni.
Övriga tider kontakta Astrid Linder tel 070 432 68 54 eller Bo Alström 070 793 07 37.

För mer information kontakta: program@sigtunastiftelsen.se , 08 – 592 589 85

I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet

Övriga tider kontakta Astrid Linder tel 070 432 68 54 eller Bo Alström 070 793 07 37.

För mer information kontakta: program@sigtunastiftelsen.se , 08 – 592 589 85

I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet

 

Gunnar Ekelöf-rummet

På Sigtunastiftelsen finns Gunnar Ekelöf-rummet. Avsikten med rummet är att för framtiden bevara delar av författaren Gunnar Ekelöfs (1907 – 1968) arbetsmiljö med de böcker och övriga inventarier som fanns i hans hem i Sigtuna. I rummet finns dessutom det intressanta hemarkiv som hans hustru Ingrid iordningställde, i vilket man kan följa tillkomsten av hans verk.

Gunnar Ekelöfs privata arbetsbibliotek är författarens privata bibliotek (cirka 400 band donerat 1997). Specialsamlingen är också placerad i Ekelöf-rummet på Sigtunastiftelsen. Hemarkivet är tillgängligt för forskare efter överenskommelse.

Rummet är öppet för alla intresserade av Ekelöfs liv och diktning, och visas första lördagen i varje månad 13.00 – 15.00, övrig tid efter beställning hos Bo Alström, 08 – 592 542 41. För mer information kontakta program@sigtunastiftelsen.se 08 – 592 589 85

I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet