Gunnar Ekelöf-rummet

På Sigtunastiftelsen finns Gunnar Ekelöf-rummet. Avsikten med rummet är att för framtiden bevara delar av författaren Gunnar Ekelöfs (1907 – 1968) arbetsmiljö med de böcker och övriga inventarier som fanns i hans hem i Sigtuna. I rummet finns dessutom det intressanta hemarkiv som hans hustru Ingrid iordningställde, i vilket man kan följa tillkomsten av hans verk.

Gunnar Ekelöfs privata arbetsbibliotek är författarens privata bibliotek (cirka 400 band donerat 1997). Specialsamlingen är också placerad i Ekelöf-rummet på Sigtunastiftelsen. Hemarkivet är tillgängligt för forskare efter överenskommelse.

Rummet är öppet för alla intresserade av Ekelöfs liv och diktning, och visas första lördagen i varje månad 13.00 – 15.00, övrig tid efter beställning hos Bo Alström, 08 – 592 542 41. För mer information kontakta program@sigtunastiftelsen.se 08 – 592 589 85

I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet