Öppet i Ekelöfrummet

Första lördagen varje månad håller Sigtunastiftelsen i samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet öppet i  Ekelöf-rummet. En värd finns på plats för att berätta mer om Ekelöfs liv och författarskap. Rummet är en rekonstruktion av det arbetsrum som fanns i hans hem på Stora Malmgatan 63 i Sigtuna. Det tillkom som en donation från hans hustru Ingrid 1997 och rymmer hela hans arbetsbibliotek och ett urval av möbler och inventarier från det Ekelöfska hemmet. Här förvaras också ett hemarkiv med anteckningar, avskrifter och brevväxlingar. Hemarkivet är tillgängligt för forskare efter överenskommelse.

 

Öppet i Ekelöfrummet

Första lördagen varje månad är Gunnar Ekelöf-rummet öppet för allmänheten mellan 13.00 – 15.00. En värd från Gunnar Ekelöfsällskapet finns på plats och det krävs ingen föranmälan.

Rummet är en rekonstruktion av det arbetsrum som fanns i hans hem på Stora Malmgatan 63 i Sigtuna. Rummet tillkom som en donation från hans hustru Ingrid 1997 och rymmer hela hans arbetsbibliotek och ett urval av möbler och inventarier från det Ekelöfska hemmet. Här förvaras också ett hemarkiv med anteckningar, avskrifter och brevväxlingar.

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vid gruppbokningar eller övriga frågor vänligen kontakta anders.claesson@sigtunastiftelsen.se

 

 

Gunnar Ekelöf-rummet

På Sigtunastiftelsen finns Gunnar Ekelöf-rummet. Avsikten med rummet är att för framtiden bevara delar av författaren Gunnar Ekelöfs (1907 – 1968) arbetsmiljö med de böcker och övriga inventarier som fanns i hans hem i Sigtuna. I rummet finns dessutom det intressanta hemarkiv som hans hustru Ingrid iordningställde, i vilket man kan följa tillkomsten av hans verk.

Gunnar Ekelöfs privata arbetsbibliotek är författarens privata bibliotek (cirka 400 band donerat 1997). Specialsamlingen är också placerad i Ekelöf-rummet på Sigtunastiftelsen. Hemarkivet är tillgängligt för forskare efter överenskommelse.

Rummet är öppet för alla intresserade av Ekelöfs liv och diktning, och visas första lördagen i varje månad 13.00 – 15.00, övrig tid efter beställning hos Bo Alström, 08 – 592 542 41. För mer information kontakta program@sigtunastiftelsen.se 08 – 592 589 85

I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet