Bilden av Hammarskjöld

I utställningen Bilden av Hammarskjöld visas Dag Hammarskjölds egna fotografier från hans många resor. På Kungliga biblioteket i Stockholm finns 3000 fotografier tagna av Hammarskjöld. I urvalet på Sigtunastiftelsen återfinns både naturskildringar, porträtt och ögonblicksbilder. Snarare än att ringa in en specifik aspekt av Hammarskjölds liv, söker utställningen svar på frågan: vem var människan Dag Hammarskjöld?

Enligt brorsdotterdottern Caroline Hammarskjöld var Dag en kreativ och känslig själ. Inte minst syns detta i hans poesi- och tankebok Vägmärken. Där avslöjas en sårbarhet men även en förmåga till intuitivt lyssnande och inkännande. Han brottades med frågor som vi alla kan känna igen oss i, så som tvivel och hopplöshet. Samtidigt var han, från insatsen som FN:s generalsekreterare från 1953 till det dramatiska dödsfallet i flygkraschen i Kongo 1961, en stark och öppen ledare med höga ideal. Dag Hammarskjöld var och förblir en vägvisare, som kan fortsätta att inspirera och ge hopp åt generationer framöver.

Dag Hammarskjöld hade ett stort intresse för människor, konst och kultur. Men han kände även till värdet av stillhet. Vid sidan av alla insatser i det som kallats ”världens mest omöjliga jobb” utformade han ett meditationsrum mitt i FN-huset i New York. Kontrasterna mellan storstadens buller och djup tystnad, aktiv handling och stilla kontemplation, präglade Dag Hammarskjölds liv och syns även i hans bilder. Mitt i världens kaos och konflikter valde Dag alltid att se det vackra. Fotograferandet blev för honom ett sätt att öva sig i att se. I bilderna får vi betrakta världen ur Dag Hammarskjölds ögon, vägledda av hans ord: ”det är bättre att lära sig se själv än att få sin syn bestämd av andras.”

Vernissage den 15 juni kl. 14.00 -16.00

Samtal med Caroline Hammarskjöld kl. 15. Fri entré!

Sanne Frostensson – En kort tid

I utställningen En kort tid visar Sanne Frostensson oljemålningar som rör sig mellan det nonfigurativa och figurativa. Målningarna kan betraktas både som rester av genomlevda processer och potentiella kontaktytor med det heliga. Hjärtat i utställningen är det skeende som den kristna påsken handlar om – döende och liv. Utställningsperioden sträcker sig från stora fastan, genom påskhelgen och in i påsktiden vilket bidrar till att belysa olika aspekter av målningarna.

I och med uppståndelsen framträder Gud på ett nytt sätt i världen – fördold och uppenbar om vartannat. Att delta i påskens mysterium har därför att göra med ens seende och blick. Inom ramen för utställningen ges betraktaren möjlighet att öva sitt seende – såväl det inre som det yttre. Söndag 7 april bjuder Sanne Frostensson tillsammans med Vilma Luostarinen (Sigtunastiftelsen) dessutom in till en kontemplativ eftermiddag under titeln Att åskåda i Sigtunastiftelsens Refugium som en förlängning av utställningen: ty det är… inlevelsen och smaken av tingen inifrån, som mättar och tillfredsställer själen (Ignatius av Loyola).

Sanne Frostensson (f. 1988) är verksam som konstnär och retreatledare i Bergen, Norge. Hon har en masterexamen i fri konst från universitetet i Bergen (2021) och en kandidatexamen med teologi som huvudområde från Newmaninstitutet i Uppsala (2019). Med projektet Stilla har hon de senaste åren haft en veckolig praktik av tystnad i en konstnärlig kontext. Att utforska närheten mellan andliga och konstnärliga praktiker på detta sätt är en röd tråd i hennes arbete.

 

Konst

Konsten har sin givna plats på Sigtunastiftelsen. I Rosengårdssalen ges olika konstutställningar året om. I samband med våra kulturhelger har vi konstnärssamtal och vernissage där alla är välkomna.

Om du vill veta mer detta eller själv är intresserad av att medverka som utställande konstnär, ta gärna kontakt med Vilma Luostarinen. vilma.luostarinen@sigtunastiftelsen.se