Samuel Sander

”För mig är måleriet ett prövande, ett ständigt utforskande som hela tiden förändras, kanske för att jag är rastlös eller nyfiken. I ateljén pågår ett fortlöpande arbete där jag försöker utvinna visuella idéer ur fragmenterade minnen och min ambition är att skapa berättelser som väcker eftertanke. Jag hämtar dessa berättelser och idéer från miljöer och platser jag besökt. Platser som gjort intryck på mig. Senast vid en vistelse hos ett Benediktinkloster i New Mexico kallat Christ in the Desert monestary. Just nu målar jag på poppel i fler nivåer, lite som en scenografi fångad inuti en ram.”

Samuel Sander är bildkonstnär som verkar i mötet mellan konst, tro och vetenskap. Med examen från Kungliga Konsthögskolan experimenterar han med skulptur och tryck men har sitt huvudfokus i måleriet. Samuel var även en av tre redaktörer för konsttidskriften Cre Magazine (2011 – 2017) som berörde samtida konst och poesi utifrån ett specifikt tema varje nummer.

Vernissage 29 maj 13.00 – 16.00

Charlotte Hedberg

Charlotte Hedberg har de senaste åren skapat fotografiska tavlor som hon kallar fototriptyker. Idéen kom när hon hittade sin farmors konstböcker och tidskrifter fyllda av klassiska kvinnoporträtt från1600- talet fram till första världskriget. Med en svaghet för ryska ikoner och det sakrala skapar Charlotte nya verk genom att använda sig av tre separata fotografier. På ett sinnrikt sätt sammanfogas kvinnoporträtt med bilder av fönster, dörrar och växter på både estetiska och narrativa grunder. Med sin känsla för komposition och färg skapar Charlotte ett nytt sammanhang i verken och en berättelse kring kvinnornas personligheter och liv. Vid en snabb anblick kan man se tavlorna som en frusen kortfilm där kvinnorna finns i det förflutna och i nutid. Det blir en virtuell balansakt där damerna betraktar dig och du får fritt fantisera vidare.

Thomas Qvarsebo – Gestalter – Flyttas till hösten 2021

Flyttas till hösten 2021

Thomas Qvarsebo, f 1947, är klassiskt skolad skulptör och arbetar framförallt i stål, koppar och brons. Hans former har nästan alltid sin utgångspunkt i den mänskliga kroppen och hans stil har med åren tagit ett arkitektoniskt perspektiv. Thomas har gjort manga uppskattade offentliga utsmyckningar och har ett stort antal separat- och samlingsutställningar på sin meritlista.

”Jag är mycket fascinerad av skulpturer från antiken, de är vackra hur skadade de än är. Ögat har en fantastisk förmåga att läsa också det som är utelämnat. Jag har alltid arbetat med människan som motiv, med en slags gammaldags humanistisk syn. Om man tänker på att nästan allting runt omkring oss är uppbyggt efter mänskliga mått blir det intressant att studera och på olika sätt avbilda kroppen. Den nakna människan blir ”en gestalt”, ett tecken för sig själv

Elliot Pettersson

I sitt konstnärskap intresserar sig Elliot Pettersson för frågor kring det kroppsliga och sensuella. Hur vi idag betraktar, interagerar och samtalar kring kroppen. Elliot läser just nu andra året på Textil-Kropp-Rum på HDK Valand där han för tillfället arbetar med de levande- och hudliknande kvaliteterna i ylletyg. Motiveringen lyder: ”Med sin egen kropp och sensualism som utforskande medel i kombination med hans känsla för material, färg och form har Elliots konstnärskap funnit ett poetiskt, angeläget och starkt uttryck. Att bli insläppt i Elliots värld känns generöst och många av oss kan hitta en viktig del av oss själva i hans arbeten.”

Konst

Konsten har sin givna plats på Sigtunastiftelsen. I Rosengårdssalen ges olika konstutställningar året om. I samband med våra kulturhelger har vi konstnärssamtal och vernissage där alla är välkomna.

Om du vill veta mer detta eller själv är intresserad av att medverka som utställande konstnär, ta gärna kontakt med vår kultursekreterare Sara Hjelmstedt, sara.hjelmstedt@sigtunastiftelsen.se