Samuel Sander

”För mig är måleriet ett prövande, ett ständigt utforskande som hela tiden förändras, kanske för att jag är rastlös eller nyfiken. I ateljén pågår ett fortlöpande arbete där jag försöker utvinna visuella idéer ur fragmenterade minnen och min ambition är att skapa berättelser som väcker eftertanke. Jag hämtar dessa berättelser och idéer från miljöer och platser jag besökt. Platser som gjort intryck på mig. Senast vid en vistelse hos ett Benediktinkloster i New Mexico kallat Christ in the Desert monestary. Just nu målar jag på poppel i fler nivåer, lite som en scenografi fångad inuti en ram.”

Samuel Sander är bildkonstnär som verkar i mötet mellan konst, tro och vetenskap. Med examen från Kungliga Konsthögskolan experimenterar han med skulptur och tryck men har sitt huvudfokus i måleriet. Samuel var även en av tre redaktörer för konsttidskriften Cre Magazine (2011 – 2017) som berörde samtida konst och poesi utifrån ett specifikt tema varje nummer.

 

Konst

Konsten har sin givna plats på Sigtunastiftelsen. I Rosengårdssalen ges olika konstutställningar året om. I samband med våra kulturhelger har vi konstnärssamtal och vernissage där alla är välkomna.

Om du vill veta mer detta eller själv är intresserad av att medverka som utställande konstnär, ta gärna kontakt med vår kultursekreterare Sara Hjelmstedt, sara.hjelmstedt@sigtunastiftelsen.se