Klipparkiv

Sigtunastiftelsens klipparkiv är en av Sveriges största samlingar med dagstidningsartiklar. Materialet sträcker sig nära nog över hela 1900-talet. Klipparkivets verksamhet tog sin början 1920, efter inrättandet av Sigtuna folkhögskola tre år tidigare. Ett brett urval ämnen har fram till millennieskiftet bevakats och klassificerats.

Ämnesindelningen ansluter i stort sett till SAB-systemet som används av svenska folkbibliotek vid klassificering av böcker. Tidningsartiklarna förvaras kronologiskt ordnade i kuvert. Under större delen av klipparkivets historia har alla i dagstidningar förekommande ämnen bevakats.

 

Vilka tidningar?

Flera av de största tidningarna har funnits med i alla år medan urvalet av de mindre tidningarna har varierat under åren. Ambitionen har varit att bevaka ett representativt urval av svensk press, de stora dagstidningarna och landsortstidningar. En dansk, en norsk och en finsk dagstidning har sedan starten också funnits med i urvalet. Dagligen har mellan femton och tjugo dagstidningar bevakats.

Om du vill forska inom ett ämne och kanske inom angränsande ämnen rekommenderar vi att du tar god tid på dig för ett besök. Erfarenheten ger vid handen att många underskattar den tid det tar att gå igenom material av det här slaget. Beställningar av artikelkopior kan ske mot avgift. Vid personligt besök betalar du endast för eventuella kopior.

Kontakt: 08 – 592 589 09, e-post: klipparkiv@sigtunastiftelsen.se

Kommande evenemang