Tuve Nyström och kyrkospelsrörelsen

Andra lördagen i november firas Arkivens dag runt om i Norden. Under ett gemensamt tema bjuds allmänheten in till öppet hus där man kan ta del av vad som finns bevarat i olika arkiv och samlingar.
Med utgångspunkt i årets tema – Svart på vitt – berättar vi i en utställning om läraren och regissören Tuve Nyström. Tillsammans med bland andra Olov Hartman (Sigtunastiftelsens direktor 1947-70) utvecklade han kyrkospelsformen, med rötter i medeltidens mysteriespel. Kyrkospelen hade bibelmotiv och framfördes i Friluftskyrkan på Sigtunastiftelsen. Med andra världskriget och atombomben som fond speglades efterkrigstidens undergångsstämning i kampen mellan tillvarons krafter. Så småningom växte en kyrkospelsrörelse fram i hela landet, men också internationellt. Med Tuve Nyström som lärare och regissör bildades på Sigtunastiftelsen Förbundet för Liturgi och Dramatik (FLOD), utifrån vilket Svenska Kyrkans Kulturinstitut upprättades 1966.

Föreläsning av Caroline Krook 14.30

Biskop em. Caroline Krook medverkar med en föreläsning om kyrkospelsrörelsen, där Olov Hartman, Sigtunastiftelsens direktor på Sigtunastiftelsen 1948 – 1970 hade stor betydelse.

Då antalet platser till evenemanget är begränsat ber vi dig att reservera plats genom att förboka dig till evenemanget.

Sigtunastiftelsens verksamhetsarkiv

Gunnar Ekelöfs hemarkiv

Donerade klippsamlingar

Arkivets person och ämneskataloger

Klipparkiv

Sigtunastiftelsens klipparkiv är en av Sveriges största samlingar med dagstidningsartiklar. Materialet sträcker sig nära nog över hela 1900-talet. Klipparkivets verksamhet tog sin början 1920, efter inrättandet av Sigtuna folkhögskola tre år tidigare. Ett brett urval ämnen har fram till millennieskiftet bevakats och klassificerats.

Ämnesindelningen ansluter i stort sett till SAB-systemet som används av svenska folkbibliotek vid klassificering av böcker. Tidningsartiklarna förvaras kronologiskt ordnade i kuvert. Under större delen av klipparkivets historia har alla i dagstidningar förekommande ämnen bevakats.

 

Vilka tidningar?

Flera av de största tidningarna har funnits med i alla år medan urvalet av de mindre tidningarna har varierat under åren. Ambitionen har varit att bevaka ett representativt urval av svensk press, de stora dagstidningarna och landsortstidningar. En dansk, en norsk och en finsk dagstidning har sedan starten också funnits med i urvalet. Dagligen har mellan femton och tjugo dagstidningar bevakats.

Om du vill forska inom ett ämne och kanske inom angränsande ämnen rekommenderar vi att du tar god tid på dig för ett besök. Erfarenheten ger vid handen att många underskattar den tid det tar att gå igenom material av det här slaget. Beställningar av artikelkopior kan ske mot avgift. Vid personligt besök betalar du endast för eventuella kopior.

Kontakt: 08 – 592 589 09, e-post: [email protected]