KlimatExistens

Bokningen till denna konferens öppnar senare under våren!

Klimatförändringarna har blivit verklighet och innebär redan nu förödande konsekvenser för både människor och den mer-än-mänskliga världen. Det finns inte mycket tid eller utrymme kvar att hålla temperaturförändringarna
på en relativt låg och säker nivå. Samtidigt engagerar sig de unga, utan att nödvändigtvis tala om hopp. Och medan vi funderar kämpar redan många runt omkring i världen med effekterna av klimatkrisen och har gjort så under en lång tid. Vad betyder det att vara i ”tunneln i slutet av ljuset”? Kanske kan en tunnel vara en flyktväg? Vad får vi syn på när våra ögon vänjer sig vid mörkret? Vilka existentiella frågor måste vi ställa och hur upphör vi med att springa från katastrof till katastrof, incident till incident? Klimatexistens arrangeras för femte gången av CEMUS och Sigtunastiftelsen i samverkan. Vi välkomnar alla för att mötas över gränserna för att tala om en av vår tids största utmaningar!

Receptiv Ekumenik

”Den femte internationella konferensen som skulle ha ägt rum i juni 2020 fick skjutas upp på grund av coronapandemin. Nu planerar vi för att den ska kunna genomföras 27 – 30 juni 2022. I väntan på detta kommer vi att tillsammans med Centre for Catholic Studies vid Durham University i Storbritannien bjuda in till en digital förkonferens den 17 juni 2021 kl 13:00 – 17:00 med temat ”Heeding the Spirit: New Horizons in Receptive Ecumenism”. Denna kommer att innehålla en kort introduktion till den receptiva ekumeniken samt korta föreläsningar av några av de inbjudna talarna till konferensen 2022.” Ett mer detaljerat underlag när det gäller förkonferensens program samt information om hur man kan delta digitalt kommer att publiceras på Sigtunastiftelsens hemsida under våren 2021.
För mer information, kontakta Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se
I samverkan med Sveriges Kristna Råd och Enskilda Högskolan Stockholm

International Society for Media Religion and Culture

Under 1900-talets senare del utvecklades en förståelse av samhällsutvecklingen som byggde på att modernitetens utveckling också medförde ett minskat intresse för och behov av religion. Det begrepp som användes för att fånga essensen i den utvecklingen var sekularisering. Idag vet vi att sanningen verkar vara mycket mer komplicerad. Religionens förnyade synlighet i vårt eget land, liksom utvecklingen på många andra håll i världen, utmanar oss när det gäller förståelsen av relationen mellan religion och sekularitet.

Sommaren 2021 anordnar International Society for Media, Religion, and Culture sin internationella forskningskonferens. Det blir en hybridkonferens där de som kan deltar på Sigtunastiftelsen medan andra deltar digitalt. Forskare från hela världen möts – på plats och/eller digitalt – för att ur många olika vetenskapliga perspektiv utforska olika sätt att se på och förstå förhållandet mellan religion och sekularitet. Detaljerad information om vilka delar av programmet som blir offentliga, genom deltagande på plats respektive digitalt, presenteras under våren senare del. För mer information, kontakta Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se.

Möten med W.G Sebald

Bokningen till detta program öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

Den 25 februari 2000 ställde Susan Sontag följande fråga i Times Literary Supplement: ”Är litterär storhet fortfarande möjlig? Hur ser ett storartat litterärt projekt ut idag, då de litterära ambitionerna ständigt minskar med en samtidig dominans av det flacka, det ytliga, det meningslöst grymma som normativa romanämnen?”
Hennes svar var W.G. Sebalds verk. Den tysk-brittiske författaren W.G. Sebalds (1944 – 2001) böcker har beskrivits som säregna hybrider av självbiografi, reseskildring, essä och fiktion. Han började skriva skönlitteratur sent i livet, men blev snabbt mycket omtalad. Fram till sin alltför tidiga död var han ständigt omtalad som en given Nobelpriskandidat. Till Sebalds mest kända böcker räknas Utvandrade, Saturnus ringar, En engelsk vallfart samt Austerlitz. År 2018 grundades Sebaldsällskapet, vars uttalade mål är att sprida kännedomen om Sebalds viktiga författarskap. I samarbete med Sigtunastiftelsen arrangerar nu Sebaldsällskapet sitt mest ambitiösa evenemang någonsin med föredrag och samtal kring W.G. Sebald – med inbjudna gäster från Sverige och andra länder.

Medverkande: Aris Fioretos, Stina Ekblad, Staffan Scheja, Astrid Seeberger, Mats Almegård, Magnus Bergh, Axel Englund, Madeleine Gustafsson, Gunnar D. Hansson, Agneta Pleijel, Magnus Roosman, Ulrika Wallenström och Gunilla Palmstierna-Weiss m fl. I samverkan med Sebaldsällskapet

Entré och kaffe 150 kr
100 kr för medlemmar i Sebaldsällskapet

Från frö till egenodlad mat

Bokningen till detta program öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

Johannes Wätterbäck, välkänd under namnet Farbror Grön, bloggar, håller kurser, inspirerar på sociala medier och skriver trädgårdsböcker tillsammans med Theres Lundén. Tillsammans är de två engagerade odlare som odlar överallt och året runt, på friland, i pallkragar och växthus vid sin sommarstuga, i olika kärl på en takterrass, i lägenhetsfönstren och med grannarna mitt i staden. Med sin blogg och sina böcker vill de uppmuntra fler att odla sin egen mat och att utnyttja de platser som finns. Vi får höra om allt från hur de lyckas med sina frösådder till hur man bäst tar till vara på grödorna och odlar och lagar sin egen mat.

Programmet genomförs i samband med att Sigtunastiftelsens Fröbibliotek våröppnar med spännande, återbrukade och lokala fröer att låna på plats.

I samverkan med Sigtuna Trädgårdsförening och Nya Omställning Sigtuna

Sverker Sörlin – Krisen och kriserna

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

I böcker som Antropocen (Weyler 2017), Till bildningens försvar (Natur & Kultur 2019) och Kris! Från Estonia till Corona (Atlas 2020) har idéhistorikern Sverker Sörlin utmejslat ett program för en omformulering av kunskapens och bildningens plats – både för den enskilda människan och för samhället. Den senaste av dessa har tillkommit i skuggan av den pågående pandemin, där han också skildrar sin egen sjukdom i Covid-19. Boken kretsar kring vägen framåt efter en kris – vad kan historiens många kriser lära oss? Vad står krisbegreppet för? Och hur ska den omställning ske som kan hantera de djupa, långsiktiga kriserna – klimat, miljö, den försvagade demokratin, sanningens upplösning – samtidigt som vi tar oss ur den mest akuta coronakrisen?
Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH, prisbelönt författare och har under lång tid varit rådgivare till regeringen i frågor om utbildning, forskning och miljö. Han är ledamot av Klimatpolitiska rådet, av Sidas styrelse och mångårig medarbetare i Dagens Nyheter.
I samverkan med Humanistiska Förbundet

Leva med ovisshet

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

Hur mår vi och hur känns det att leva? Vad ger hopp och mening i orostider? Existentiell hälsa handlar om motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. I boken Leva med ovisshet har Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund bjudit in läkare, pastorer, psykologer och politiker till eftertanke om vägar till inre hälsa och andlig styrka. Läkaren Peter Strang har genom åren mött med många människor i dödens närhet. ”Att dö är en ensam upplevelse. Ingen kan dö åt oss eller tillsammans med oss. I den stunden kan tron på något större ge existentiellt skydd och lindring”, säger han.

Medverkande: Peter Strang, cancerläkare, Lisbeth Gustafsson, journalist och författare, Kerstin Enlund, tidigare förbundsrektor i Studieförbundet Bilda, diakon och terapeut.

Samtalsledare: Sofia af Geijerstam. Musiker: Dan-Erik Sahlberg.

I samverkan med Studieförbundet Bilda och Libris

Abrahams Barns skrivarkurs med Ulf Nilsson

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

Tillsammans med Ulf Nilsson utvecklar vi skrivandet genom en fördjupning och fokusering på det skriftliga berättandet med hjälp av Abrahams Barns narrativa metod ”Identifikation skapar Empati”. Vi utgår från allmänmänskliga berättelser med existentiellt innehåll hämtade från det gemensamma legendmaterialet med rötter i judendom, kristendom och islam. Dagarna önskar ge inspiration och verktyg för fortsatt språkutveckling i det mångkulturella klassrummet. Ulf Nilsson har varit  barnboksförfattare i hela sitt liv och skrivit närmare 120 böcker. Mest kända är kanske Lilla Syster Kanin och Adjö, herr Muffin. Han har också skrivit kring existentiella frågor och tro, bland annat i Mästaren och de fyra skrivarna som fick Augustpriset 1994.

Målgrupp: Lärare och pedagoger som önskar fördjupa det kreativa skrivandet i sin pedagogiska verksamhet.

Jakobs stege – samtal med Alf Linderman

Välkommen till Jakobs stege – Sigtuna församlings egen talkshow. Under ett flertal år har Jakob Tronêt, kyrkoherde i Sigtuna församling, bjudit in gäster till Olov Hartmans studiokyrka för samtal om tro, liv och samhälle.

Denna gång samtalar han med Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman. Alf har varit direktor på Sigtunastiftelsen i 20 år, en plats som under sin hundraåriga historia har haft stor påverkan på Sigtuna stads utveckling. Han har en bakgrund som docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och har också arbetat kortare perioder vid två universitet i USA. Hans särskilda intresse som forskare är samspelet mellan medier, religion och kultur.

(Ingen föranmälan till detta program.)

Earth Rights Conference

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang. 

Mänsklighetens påverkan på naturen blir allt mer uppenbar. Internationella avtal talar med allt fler och högre röster om behovet av en samhällstransformation för att hejda den systematiska nedbrytningen av ekosystem. Kanske finns nyckeln till en sådan transformation i vår egen blick? Att naturen har rätt att existera oberoende av eventuell funktion för människor är en förståelse som finns hos så gott som alla urfolk och som fått ny kraft. Ramverk för att skydda naturen genom att erkänna dess rättigheter växer nu fram på alla nivåer, från lokalsamhällen till FN.
Denna konferens är ett utrymme för dialog om idén att alla levande varelser, inte bara människor, har rättigheter, samt vad det skulle innebära i form av ny lagstiftning på internationell nivå. Kan storskalig miljöförstöring vara ett brott mot mänskligheten?

I samverkan med End Ecocide Sweden, Lodyn och Cemus