Arts and culture at the heart of climate action

Julie’s Bicycle, Lund University, Sigtunastiftelsen and Postkodstiftelsen invite you for an afternoon of talks on art, creativity, climate justice and why culture can transform the climate conversation.

As the climate emergency unfolds, the Arts and Creative industries are being called to be at the heart of urgent transformative action. At the same time, creative industries are undergoing rapid change. 

In this afternoon of conversations with climate justice leaders, artists, policy-makers, scientists, and youth activists we will explore what kind of leadership, practices and policies are vital to realise the true potential of the arts in times of climate breakdown – not only to support societies to tackle emergencies but to open up new horizons. 

The event is the culmination of Julie’s Bicycle’s Creative Climate Leadership Scandinavia program that has brought together 50 creatives committed to climate action from across the Scandinavian cultural sectors. On the eve of COP27 international climate negotiations, we aim to champion the role of arts and culture and strengthen creative climate mobilisation.

Where: Sigtunastiftelsen, Sigtuna, Sweden

When: 2 November 2022, 14.30 – 17.30 

Partners: Julie’s Bicycle, Sigtunastiftelsen, Lund University, Postkodstiftelsen

About the Creative Climate Leadership Program
Between July 2021 and 2022 two leadership programmes took place with pioneering arts and cultural practitioners at the forefront of climate action. Centred around climate justice, almost 50 of Scandinavia’s creative change-makers came together to explore leadership, justice and sustainable practice in the context of a rapidly diminishing opportunity to keep temperatures below 1.5 degrees of warming. Culture – the arts, heritage and creative industries – has been missing from climate and justice solutions at all levels. This in spite of a growing global mobilisation of culture on climate. Julie’s Bicycle, Diego Galafassi hosted two Creative Climate leadership programmes,  funded by Svenska Postkodstiftelsen. This event will celebrate the CCL alumni through showcase, performance and conversations at SigtunastiftelsenSigtuna Stiftelsen. With speakers from art, science and policy we will explore what needs to change so culture can help meet the Scandinavian regions’ commitment to a safe, just world as set out in the IPCC 6th assessment report.

Att skriva sin själ

Att hitta ett språk för det innersta är nödvändigt och lockande för många, men processen väcker ofta frågor: Hur ska jag våga öppna mitt innersta för läsare jag inte känner? Vem ska läsa det jag skriver och varför? Hur gör jag rent tekniskt för att nå fram till det jag vill uttrycka? Under ett par dagar i retreatmiljö får du handledning i skrivandet av Maria Küchen, författare och skribent och Kerstin Dillmar, kaplan på Sigtunastiftelsen och författare.

Minimiålder 20 år. Begränsat antal platser.

När livet skaver

Föredrag av Kerstin Dillmar, tidigare sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala och nu verksam som kaplan på Sigtunastiftelsen och som präst i Uppsala domkyrka med inriktningen existentiell fördjupning. Tillsammansmed Lars Björklund har hon skrivit böckerna Identitet och uppdrag, Kan du förstå mig?, Rum för livet och Vara skillnad – om tröst och mod att finnas. Hon är också en av initiativtagarna till podden På spaning efter själen.

I samverkan med Sigtuna församling

Våldsmotstånd och fredslängtan

Kristna fredsrörelsen i Sverige har i flera år samverkat med Sigtunastiftelsen kring konkret och aktivt fredsarbete på kristen humanistisk grund. Både Kristna fredsrörelsen och Sigtunastiftelsen har sina rötter i samma ideologiska mylla för drygt etthundra år sedan. En central gestalt som är gemensam i båda organisationernas historia är Nathan Söderblom. Nathan var en av Sigtunastiftelsens tre grundare, och en förgrundsgestalt när det gäller de kristna kyrkornas ansvar i arbetet för fred och rättvisa.
Denna konferens genomförs i ljuset av att ett omfattande krig på nytt uppstått i Europa. Hur tillämpar vi våldsmotstånd, och vilka uttryck kan och bör vår fredslängtan få, i tider av krig och konflikt som på flera olika plan
skapar enorma humanitära utmaningar? I samband med konferensen kommer ett offentligt program att anordnas. Exakt tid och innehåll presenteras här på hemsidan under hösten. För mer information vänligen kontakta alf.linderman@sigtunastiftelsen.se

I samverkan med Kristna fredsrörelsen

Hans Hof -symposium 2023

I samspelets och ömsesidighetens tecken – kosmologiska, evolutionära och teologiska perspektiv på fenomenet människan. Med medvetandeforskaren Hans Liljenström, professor vid SLU, teologen Petra Carlsson, professor vid Enskilda högskolan och Lisbeth Gustafsson, ordförande i Mäster Eckhartsällskap

 

Det vilda och farliga hoppet

Vad skapar civilt engagemang, mobilisering och förändring, och vad kan vi lära av historien? Vi möts, akademiker, aktivister, artister, och samtalar kring möjliga sätt att vara och tänka – kring en levande planetgemenskap – då CEMUS firar 30 år och inför nästa års KlimatExistens på Sigtunastiftelsen. Det blir föredrag, samtal och mingel med enklare bar och tilltugg.

För drygt 100 år sedan skapades Sigtunastiftelsen av Uppsalastudenter, en visionär dialogplats för möten mellan olika människor, tankar och rörelser runt tidens frågor utifrån en kristen humanism. Nathan Söderblom var stiftare och skapade 1915 sin vision att samla världens kristenhet för fred – samtidigt som kvinnornas fredsmarsch i Haag. Söderbloms fredsarbete resulterade i det ekumeniska världsmötet i Stockholm 1925, där hans mobilisering av de amerikanska lutheranerna i Augustana College 1923 var viktig, liksom i Nobels fredspris 1930. Det ekumeniska världsmötet 1925, som engagerade en ung Dag Hammarskjöld, blev en viktig utgångspunkt för Kyrkornas världsråd 1948, en etisk pendang till FN. Klimatfrågan togs tidigt upp av Fogelstadskvinnorna och deras fredsvision Fred med jorden 1940, Rachel Carson väckte 1962 den internationella klimatdebatten och på 1970-talet togs miljöfrågorna upp på både FNs första miljökonferens i Stockholm 1972, då Olof Palme första gången tog upp ekocide, och i Kyrkornas världsråd. Idag är Naturens rättigheter och End Ekocide en idé och rörelse som mötts på Sigtunastiftelsen och som nått både EU, FN och Kyrkornas världsråd.

Vi möts och samtalar kring civilt engagemang, mobilisering och förändring, personlig och institutionell, nationell och internationell, inre och yttre. Vilka hållbara analyser, metoder och framtidsberättelser ser vi? Hur ser berättelser i samklang med naturen ut – ett mer vilt tänkande, natur, ande, kultur och teknik? Vad och vem väcker det vilda hoppet igår och idag? Hur hör den snabba internationella mobilisering som pandemin och pågående krig skapat samman med den snabba klimatmobilisering Greta Thunberg, Vanessa Nakate och Xiye Bastida skapat bland världens unga och den långsammare internationella mobiliseringen på det långsamma våld på natur och samhälle som klimat- och miljökrisen utgör? Medverkande meddelas senare på hemsidan. Seminariet hålls på engelska.

I samverkan med CEMUS, Centre for Environment and Development, Uppsala universitet, SLU.

Vad är att må bra?

Vårt land är ett av världens bästa länder att leva i. Ändå är psykisk ohälsa den orsak som anges för närmare hälften av våra sjukskrivningar. Vi vet också att många barn och unga har att kämpa med att de inte mår bra. Hur blev det så här? Har vi en brist på livsmening och sammanhang mitt bland vår materiella välfärd? Är vi för stressade och snurrar allt för fort? Och vad skulle behövas för att vi skulle må bra? Vi vill utforska hur ett fokus på existentiell hälsa skulle kunna ge fördjupning och utveckling – både för den enskilda individen och i gemenskap med andra. Den här dagen riktar sig till alla inom människovårdande verksamheter, skola, trossamfund, föreningsliv och andra intresserade som vill lära sig mer om psykisk hälsa och hur vi kan hjälpa varandra att må bra.

Medverkande:

Martin Rödholm – Med Dr och specialistläkare i psykiatri. Martin Rödholm arbetar bland annat med frågor om tvångsvård och självskadebeteenden för Uppdrag psykisk hälsa och Nära Vård inom Sveriges Kommuner och Regioner.

Fredrik Modéus – Biskop i Växjö stift, författare till flera böcker. Lyfter särskilt temat existentiell folkhälsa och vad det kan vara: ”Allt fler ser att människor som fysiskt och psykiskt är friska ändå inte mår bra. Det är något som fattas dem. En existentiell tomhetskänsla kan infinna sig mitt i en annars välfungerande vardag.”

Anders Rosengren – Läkare och författare till ”Hela livet: en läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar”. Vad är det vi vill uppnå med alla hälsoråd? Anders talar om hälsoappar och existentiell hälsa.

Unga Tankar Om Musik – Kungl. Musikaliska Akademiens tankesmedja med unga ledamöter.

Emmy Algefors, Fashid Dahlir och och Klas Jättner medverkar med musikinslag samt med tankar om musikens roll för existentiell folkhälsa och hur musik kan bidra till välmående, ur en ung musikers perspektiv.

I samverkan med Betaniastiftelsen

Pris: 1395 kr inklusive måltider

Introduktionskurs med tonvikt på Abrahams Barns Julkrubba

Abrahams Barns metod och verksamhet presenteras för att därefter fokusera på Abrahams Barns Julkrubba.
Kursen visar hur en julkrubba kan bli ett konkret pedagogiskt redskap. Abrahams Barns Julkrubba berättar
om Jesu födelse enligt de texter som finns att läsa i både Bibeln och Koranen.

Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare för alla åldrar.

Kl 9.30 – 16.00 i Sigtunastiftelsens bibliotek

Pris: 500 kr inkl kaffe, lunch och material.

Mer information och anmälan senast 2 november: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se
08 – 592 589 98

 

Creative Climate Leadership

Under det senaste året har frågor kring klimat och miljö ibland hamnat lite i skuggan på grund av andra dramatiska händelser i vår del av världen, inte minst den humanitära katastrof som kriget i Ukraina utgör. Samtidigt kvarstår klimatkrisen som ett hot som måste tas på allvar. Tiden är kort för att åstadkomma de förändringar som är nödvändiga. Kreativitet och kulturella uttryck är en naturlig del av vår mänskliga identitet. Dessa uttryck skapar bilder av hur vi upplever oss själva och den tillvaro i vilken vi existerar. Konst och kultur är därför viktiga resurser också när det gäller utmaningar kring klimat och miljö. Genom sin stora betydelse för vår identitet kan de kulturella uttrycksformerna, litteratur, konst och musik, på ett fundamentalt sätt påverka vår syn på samtidens stora utmaningar. Vad behöver en människa för att leva ett gott liv i ljuset av samtidens förutsättningar? Den internationellt verksamma ideella organisationen Julie’s Bicycle har sedan många år arbetat med att inspirera den kulturella sektorn att bli mer engagerad i dialogen kring hur vi möter utmaningarna när det gäller klimat, miljö och den biologiska mångfalden. En viktig del i detta arbete är att stödja ledarskapet inom den kulturella sektorn, eller annorlunda uttryckt, att arbeta med Creative Climate Leadership (CCL). CCL har, med stöd från Postkodlotteriet, varit fokus för ett tvåårigt projekt i Skandinavien. I samband med projektets avslutande toppmöte på Sigtunastiftelsen 31 oktober till 2 november kommer ett offentligt program att genomföras.

För mer information kontakta Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se 

I samverkan med Julie’s Bicycle.

Niklas Ekdahl och Roland Paulsen – Att må dåligt tillsammans

Den ökade psykiska ohälsan diskuteras ofta som en fråga om bristande resurser i vården och dålig tillgång på terapi. Under denna eftermiddag breddar vi diskussionen om varför så många mår så dåligt, genom att lyfta fram sociologiska och kulturella perspektiv. Sociologen Roland Paulsen utgår från sin bok Tänk om – en studie i oro och journalisten och författaren Niklas Ekdal talar utgående från sin egen berättelse i boken Hur jag dog från 2016 och hans aktuella bok Hur vi levde, där klassiska dygder och dödssynder får belysa vårt samhälle. Sedan följer ett samtal mellan de två som modereras av Kerstin Dillmar.
Medverkande: Roland Paulsen, sociolog, debattör och författare; Niklas Ekdal, journalist, författare och tidigare politisk redaktör på DN; Kerstin Dillmar, kaplan på Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen har i 100 år varit platsen för samtal som förs i kretsen kring medarbetare, samarbetsparters, inbjudna gäster och andra intressenter – ett kontinuerligt och eftertänksamt samtal som med grundarnas ord skulle kunna beskrivas som ”gränsöverskridande dialog”. Det tar sin tid att bygga upp ett gynnsamt samtalsklimat. I vår tid, som präglas av ett snabbt informationsflöde och en massmedial snuttifiering, är det nödvändigt med motvikter. Sigtunastiftelsen har varit – och vill vara – en sådan motvikt. Idag kanske mer än någonsin hopar sig det offentliga livets frågor inom en rad områden, och kräver en alltmer eftertänksam dialog. Vi vill därför vid några tillfällen erbjuda en plattform för den eftertänksamma och initierade dialogen mellan två personer som vill samtala kring frågor som känns angelägna för dem.