Mänskliga rättigheter och minoriteter

I samband med Societas Ethicas sextionde årliga konferens för europeiska etiker välkomnas allmänheten att delta i ett öppet samtal om mänskliga rättigheter och minoriteter.

I en demokrati ska makten utövas med lika respekt för vars och ens mänskliga värdighet – så brukar de mänskliga rättigheterna förstås. Vad innebär det för minoriteter? Är deras rättigheter skyddade eller förblir minoritetsstatus en utmaning? I en panel med forskare och representanter för flera minoriteter diskuteras frågan om sådana rättigheter som minoriteter i Sverige har och sådana de saknar. Hur ser rättighetsskyddet ut i en internationell jämförelse? Hur används de mänskliga rättigheterna av minoritetsorganisationer och vilket stöd behöver de?

 Societas Ethica är ett europeiskt sällskap för forskning i etik som samlar teologiska etiker, filosofer samt forskare inom tillämpad etik. Årets konferens har temat Mänskliga rättigheter – kritiska perspektiv och syftar till att kritiskt granska samtida förhållningssätt till mänskliga rättigheter.

”Vi vill ta vara på potential i olika typer av kritik som utmanar konventionella tolkningar av de mänskliga rättigheterna. Traditionellt skulle kritik av mänskliga rättigheter från forskare, aktivister eller politiker provocera fram ett rakt försvar av mänskliga rättigheters moral och etablerade praxis. Vårt syfte är snarare att främja den teoretiska utvecklingen inom området mänskliga rättigheter genom att använda vissa former av kritik av mänskliga rättigheter.

 Samtida förståelser av mänskliga rättigheter i Europa fortsätter att formas som svar på flera utvecklingstrender, inklusive den ökade migrationen och återkomsten av antiliberala regeringar som skapar och exploaterar rädslan för kulturella, religiösa och etniska skillnader. Klimatförändringar och våra ansträngningar för att leva hållbart är en annan viktig kontext för en vidareutveckling av de mänskliga rättigheternas etik, rätt och politik.”

Fri entré!

Nordisk kulturkonferens

Kulturen och konstens frihet är på olika sätt hotad i vår tid. Det får konsekvenser också för kyrkan som kulturscen. 14 – 15 juni arrangerar Svenska kyrkan, Norske kirkeakademier och Sigtunastiftelsen en nordisk kulturkonferens där vi samtalar och delar erfarenheter om kulturens roll för kyrkan och kyrkans roll för kulturen.

Medverkande:

Cecilia Hansson, författare
Christer Nylander, tidigare riksdagsledamot (L)
Calle Nathansson, chef ABF Stockholm
Erik Hillestad, grundare av Kulturkirken i Oslo
Sven Milltoft, kyrkoherde i Hedvig Eleonora
Kristin Gunleiksruud Raum, Norske kirkeakademier
Caroline Krook, biskop emerita
Dag Lindberg, präst och regissör
Elisabeth Thorsen, pjäsförfattare och präst
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan Lund
Sara Parkman, musiker
Henning Sommerro, musiker
Petra Carlsson, teolog, Center for Theology, Ecology and Culture
Helle Klein, direktor Sigtunastiftelsen
Marie Starck, kultursekreterare Svenska kyrkan

Konferensen vänder sig i första hand till kulturutövare och personer som arbetar i spänningsfältet mellan kultur och kyrka i Norden. Under två dagar på Sigtunastiftelsen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och teologiskt samtal med förhoppningen att vi tillsammans kan fördjupa samtalet om människans behov av kultur och andlighet.

Värdar för konferensen är

Helle Klein, direktor Sigtunastiftelsen
Marie Starck, kultursekreterare Svenska kyrkan
Erik Hillestad, Kirkelig kulturverkstad
Kristin Gunleiksrud Raaum, Norske kirkeakademier

Konferensen pågår 14 juni 10.00 – 15 juni 16.00. Pris inklusive helpension 3000 kr. 

Nordisk kulturkonferens på Sigtunastiftelsen 14 – 15 juni

14 – 15 juni bjuder Svenska kyrkan, Norske kirkeakademier och Sigtunastiftelsen in till en gemensam kulturkonferens på Sigtunastiftelsen. Valet av plats är ingen slump. I år är det 50 år sedan en liknande konferens anordnades på stiftelsen som bland annat inspirerade till bildandet av Kirkelig kulturverksted (KKV) som blev en viktig förebild för relationen mellan kyrka och kulturliv i hela norden. Under årets nordiska kulturkonferens medverkar bland annat Erik Hillestad, Kirkelig kulturverksted, tidigare kulturministern Amanda Lind, musikerna Sara Parkman och Henning Sommero, Petra Carlsson Redell, professor i systematisk teologi med inriktning på konst och Sven Milltoft, kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Den politiska polariseringen som blivit allt starkare i våra nordiska länder har aktualiserat vikten av att värna konstens och kulturens frihet. Det gäller även i den kyrkliga kontexten. Men vad innebär det rent konkret för kulturutövarna och kyrkan? Vad är det som står på spel? Under två dagar på Sigtunastiftelsen  ges personer som arbetar inom  spänningsfältet kultur och kyrka i norden möjlighet till ett erfarenhetsutbyte och teologiskt samtal kring kulturens roll i kyrkan och kyrkans roll i kulturlivet. Kanske kan man så tillsammans fördjupa samtalet om människans behov av kultur och andlighet?

Värdar för konferensen är Helle Klein, direktor Sigtunastiftelsen, Marie Starck, kultursekreterare Svenska kyrkan, Erik Hillestad, Kirkelig kulturverksted och Kristin Gunleiksrud Raaum, Norske kirkeakademier

Anmälan till konferensen

Konferens om Narrativ Medicin 8 – 9 april

Begreppet Narrativ Medicin introducerades av läkaren Rita Charon på Columbia University i New York. Utgångspunkten är att konsten öppnar våra sinnen, gör oss nyfikna, närvarande och levande också ur ett existentiellt vårdperspektiv. Narrativ Medicin har idag fått stor internationell spridning och är även på frammarsch i den svenska vården. 8–9 april arrangeras en tvådagarskonferens på Sigtunastiftelsen för läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar inom vårds och omsorg. Medverkande inspiratörer är bland annat Suzanne Osten, regissör och samhällsdebattör, Anna Nordin, skådespelare, Fanny Ambjörnsson, författare, Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo akademi, Lisbeth Gustafsson, senior konsult och journalist med flera. Konferensen arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda och Svensk Förening för Narrativ Medicin.

Sista anmälningsdag 8 mars

Anmäl dig till konferensen

Att skriva sin själ

Att hitta ett språk för det innersta är nödvändigt och lockande för många, men processen väcker ofta frågor: Hur ska jag våga öppna mitt innersta för läsare jag inte känner? Vem ska läsa det jag skriver och varför? Hur gör jag rent tekniskt för att nå fram till det jag vill uttrycka? Under ett par dagar i retreatmiljö får du handledning i skrivandet av Maria Küchen, författare och skribent och Kerstin Dillmar, kaplan på Sigtunastiftelsen och författare.

Pris: 3795 kr

Forskare aktivister och konstnärer samlas under internationell klimatkonferens på Sigtunastiftelsen

Den 12 – 14 augusti samlas forskare, aktivister och konstnärer i Sigtuna för samtal kring en av vår tids stora utmaningar – klimatförändringen. Konferensen Climate Existence arrangeras av Sigtunastiftelsen och Centre for Environment and Development Studies i samverkan, och det är nu femte gången i ordningen som konferensen genomförs.

– Mycket har hänt sedan den första konferensen 2008, läget har förvärrats på många plan. Men samtidigt finns det ett stort intresse för klimatfrågan och de existentiella aspekter som den belyser. Att kunna mötas just nu för att prata om dessa frågor på Sigtunastiftelsen känns fantastiskt, säger Malin Östman kurssamordnare på CEMUS.

– Klimatfrågornas alarmerande aktualitet har under senare tid blivit tydlig för många. Likaså att det handlar om utmaningar på existentiell nivå. Vi behöver en bred och öppen dialog för att utforska möjligheter till positiv förändring. Därför behövs också Climate Existence 2021, säger Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen.

Konferensen har i första hand fokus på klimatfrågans existentiella dimension, där tanken är att både deltagare och medverkande ska kunna mötas i samtal över gränserna. Media är varmt välkomna att vara med under konferensens första del torsdag 12 augusti 10.00 – 12.00 som inleds med musik av artisten Kieli. Därefter följer av en föreläsning med den holländske forskaren och filmskaparen Jan van Boeckel och ett samtal mellan konstnären Åsa Elmstam och filmskaparen Mattias Olsson.

Program för Climate Existence

Medverkande

För pressackreditering vänligen kontakta:
Sofia af Geijerstam, kommunikationschef Sigtunastiftelsen

sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se 073 593 55 68

 

 

Seminarier & Kurser

Sigtunastiftelsen har ett rikt utbud av seminarier föredrag och kurser. I samband med forskarkonferenser erbjuds ofta lyssnarplatser till föreläsningar helt utan kostnad.

Sigtunastiftelsen har en omfattande seminarie- och kursverksamhet där målet är att ha en dialog kring frågor som är viktiga för vår samtid och framtid. Vi erbjuder föreläsningar, kurser och seminarier under varje vår och hösttermin. Den största delen av vår seminarie- och kursverksamhet sker på Sigtunastiftelsen, men då vi ofta samverkar med andra händer det att vi ibland lägger vår verksamhet på annan plats. De frågor som vi i första hand fokuserar på ryms inom Sigtunastiftelsens fyra profilområden, Det mångkulturella och mångreligiösa samhället;  Medier, tro och samhälle; Hållbarhet för hela människan;  Dialog kultur, vetenskap och tro. 

Mer om våra profilområden