Seminarier & Kurser

Sigtunastiftelsen har en omfattande seminarie- och kursverksamhet där målet är att ha en dialog kring  frågor som är viktiga för vår samtid och framtid. Vi erbjuder föreläsningar, kurser och seminarier under varje vår och hösttermin. Den största delen av vår seminarie- och kursverksamhet sker på Sigtunastiftelsen, men då vi ofta samverkar med andra händer det att vi ibland lägger vår verksamhet på annan plats. De frågor som vi i första hand fokuserar på ryms inom Sigtunastiftelsens fyra profilområden, Det mångkulturella och mångreligiösa samhället;  Medier, tro och samhälle; Hållbarhet för hela människan;  Dialog kultur, vetenskap och tro. 

Mer om våra profilområden

 

 

Abrahams Barn är en verksamhet inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner i Sverige.

Under några kvällar i vår välkomnar Sigtunastiftelsen och Sigtuna folkhögskola allmänheten  till en serie samtal om trender rörelser och livsstilar i vår tid. Sådant som för vissa verkar konstigt och och för andra helt självklart. Vi bjuder på kaffe te och smörgås.

Aktuellt under våren 2018

Världen idag präglas av stora förändringar och en stor osäkerhet om vart vi är på väg. Det talas dock förvånansvärt lite om vilka värden som utvecklingen bör byggas på. Det saknas visioner som vi kan samlas kring. Vi skapar världen tillsammans, men frågan är om vi kan enas, eller om våra värderingar och visioner drar […]

Välkommen att lyssna på och samtala med skådespelaren Margareta Pettersson, som berättar om sitt mångåriga skådespelarliv och hur hon hamnade i Hollywood! Margareta Pettersson är professionell skådespelerska, yrkesverksam sedan drygt trettio år tillbaka inom film, TV och teater. Hon har spelat i många olika sammanhang och uppmärksammats för sin sceniska närvaro och komiska talang. Exempel […]

Att skriva om det svåra – Var hittar man berättelsen och hur förhåller man sig till fakta och fiktion? Föreläsning av Christina Wahldén, författare och journalist. Hon har ofta skrivit om våld mot kvinnor och barn samt böcker på lättläst svenska för nyanlända. Christina fick Fadimes minnesfonds Fadimepris 2013. Abrahams Barns Pris 2018 tilldelas Jan […]

Välkommen till Abrahams Barns tvådagarskurs om identifikation och empati. Kursen vänder sig till dig som arbetar som pedagog eller bibliotekarie.

I kristendomen är personen det centrala begreppet och Gud som person den centrala uppenbarelsen. I vår tid, i humanismens och liberalismens anda står individen i centrum. Mellan dessa synsätt finns såväl likheter som skillnader och historiska samband. Detta vrider och vänder Eric Schüldt och Per Johansson på under samtalet. Eric Schüldt är kulturjournalist och programledare […]

Vi lever i en värld som skuggas av klimatkrisen. Denna kris beskrivs ofta med hjälp av siffror och grafer snarare än genom berättelser om mänskliga erfarenheter. Föreslagna politiska förändringar är ofta otillräckliga och inriktade på ekonomiska eller tekniska lösningar snarare än på kulturella, moraliska eller psykologiska aspekter. När vi brottas med klimatkrisens utmaningar och dess […]

Vårens interreligiösa seminarium i genderperspektiv har trädgård och odling som tema. Trädgården som metafor återkommer i religiös poesi, som i rubriken, hämtad ur Höga Visan i Bibeln. Kvinnor har ofta stått för odling, trädgårdsskötsel och örtkunskap såväl i klosterträdgårdens hägn som i folklig praktik. Under drygt ett dygn får vi tillsammans utforska trädgårdens möjlighet som […]

Religion and Society in Europe

Democracy freedom and respect, the Sigtuna Foundation May 18th Recently, we have seen several acts of violence and terror in the name of religion – also in Europe! Moreover, we have seen acts of protest and violence against people based on their religious identity. What roles do religion play for cultural identity? What can religious […]

Religionens roll i politik och konflikter – seminarium på MEG 6 mars

När förnuftet segrar försvinner religionen, så har man sagt sedan upplysningstiden dagar. I västvärlden i alla fall, där det såg ut att bli just så under 1900-talet. Men idag är religion åter en het fråga, och då inte minst i samband med konflikter världen över.  Under Sigtunastiftelsens och Svenska Kyrkans seminarium på Mediedagarna i Göteborg […]