Laddar Evenemang

Mänskliga rättigheter och minoriteter

Öppet samtal - Societas Ethica konferens 2024

I samband med Societas Ethicas sextionde årliga konferens för europeiska etiker välkomnas allmänheten att delta i ett öppet samtal om mänskliga rättigheter och minoriteter.

I en demokrati ska makten utövas med lika respekt för vars och ens mänskliga värdighet – så brukar de mänskliga rättigheterna förstås. Vad innebär det för minoriteter? Är deras rättigheter skyddade eller förblir minoritetsstatus en utmaning? I en panel med forskare och representanter för flera minoriteter diskuteras frågan om sådana rättigheter som minoriteter i Sverige har och sådana de saknar. Hur ser rättighetsskyddet ut i en internationell jämförelse? Hur används de mänskliga rättigheterna av minoritetsorganisationer och vilket stöd behöver de?

 Societas Ethica är ett europeiskt sällskap för forskning i etik som samlar teologiska etiker, filosofer samt forskare inom tillämpad etik. Årets konferens har temat Mänskliga rättigheter – kritiska perspektiv och syftar till att kritiskt granska samtida förhållningssätt till mänskliga rättigheter.

”Vi vill ta vara på potential i olika typer av kritik som utmanar konventionella tolkningar av de mänskliga rättigheterna. Traditionellt skulle kritik av mänskliga rättigheter från forskare, aktivister eller politiker provocera fram ett rakt försvar av mänskliga rättigheters moral och etablerade praxis. Vårt syfte är snarare att främja den teoretiska utvecklingen inom området mänskliga rättigheter genom att använda vissa former av kritik av mänskliga rättigheter.

 Samtida förståelser av mänskliga rättigheter i Europa fortsätter att formas som svar på flera utvecklingstrender, inklusive den ökade migrationen och återkomsten av antiliberala regeringar som skapar och exploaterar rädslan för kulturella, religiösa och etniska skillnader. Klimatförändringar och våra ansträngningar för att leva hållbart är en annan viktig kontext för en vidareutveckling av de mänskliga rättigheternas etik, rätt och politik.”

Fri entré!

Information

Datum:
25 augusti
Tid:
09:00 - 10:30
Pris:
Gratis
Adress:
Sigtunastiftelsen
Manfred Björkquists allé 4
Sigtuna, Sigtuna 193 22 Sverige
Telefon:
08 592 589 85

Arrangör

Sigtunastiftelsen hotell
Telefon:
08 592 589 00
E-post:
info@sigtunastiftelsen.se
Webbplats:
https://sigtunastiftelsen.se/

Relaterade Evenemang