Kerstin Dillmar ny kaplan på Sigtunastiftelsen

Nu i januari har vi glädjen att välkomna vår nya kaplan Kerstin Dillmar till Sigtunastiftelsen. Kerstin har tidigare varit präst och enhetschef i sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset i Uppsala och efterträder Sigtunastiftelsens tidigare kaplan Lars Björklund.

– Jag är verkligen glad och tacksam över att ha fått förtroendet att vara kaplan här och att därmed också få vara en del av den fantastiska plats som Sigtunastiftelsen är, med en viktig och fascinerande historieskrivning men också med allt som sker här nu. Jag ser fram emot många intressanta samtal och möten!

För flera av oss är säkert Kerstin redan ett bekant ansikte. Hon har skrivit flera böcker kring existentiella frågor tillsammans med Lars Björklund och har även haft flera kurser och seminarier här på Sigtunastiftelsen.

I rollen som kaplan kommer hon i första hand att ansvara för Sigtunastiftelsens retreatverksamhet och andaktsliv samt ta del i programverksamheten.  Parallellt med tjänsten som kaplan kommer Kerstin även att arbeta deltid i Uppsala Domkyrka, där hon tillträtt en helt ny tjänst med fokus på existentiell fördjupning. Vi hälsar Kerstin varmt välkommen till Stiftelsen och hoppas att hon kommer att trivas bra hos oss.

 

 

Keltisk skapelseandakt

Bokningen till programmet öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

Den 1 februari firas varje år St Brigid på Irland, då våren och ljusets ankomst, naturen och allt nytt och levande lovsjungs. Idag kan vi kan få inspiration från den vördnad som den kristkeltiska traditionen har för naturen, den lokala förankringen och kreativitetens roll. Naturkänslan baseras på en Gudsnärvaro i naturen – ”tunna platser” – och denna helhetssyn knyter an till ett nutida ekologiskt synsätt, där en ny relation till naturen behöver upprättas. I år lyfts dansen, kreativiteten och ljuset i relation till naturen fram i kristkeltisk anda, genom dansaren Kajsa Franke i Sigtunastiftelsens vackra utomhusmiljö.

Under medeltiden var St Brigid från Kildare i Irland ett viktigt helgon i stora delar av Europa, även i Sverige. Olof Skötkonung sägs ha döpts I St Brigidkällan i Husaby och den Heliga Birgitta fick sitt namn efter St Brigid. Idag har St Brigid aktualiserats som en andlig resurs för bade miljöfrågor och social rättvisa, kvinnofrågor och konstnärlig kreativitet.

Programmet är kortare i år (ca 30 min) och genomförs utomhus i Friluftskyrkan och Rosenträdgården. Vi bjuder på varm äppelmust. Medverkande: Kajsa Franke, dans, Dan-Erik Sahlberg, musik, Helen Kavanagh Berglund, tal, Anders Claesson, poesi.

I samverkan med Nya Omställning Sigtuna

 

Det sover en sång i alla ting – sänds digitalt

Det planerade Hans Hof symposiet om medvetandeutveckling och verklighetsförståelse på Sigtunastiftelsen den
23 januari 2021 blir digitalt. Vi möter författaren Hans Gunnar Adén, som är diplomat och f d klosterbroder i ett
samtal med Hans Liljenström, medvetandeforskare och professor i biofysik och Lisbeth Gustafsson, journalist och ordförande i Eckhartstiftelsen.

Samtalet är endast tillgängligt digitalt och sänds på Sigtunastiftelsens Youtubekanal den 23 januari.

I samverkan med Mäster Eckhartsällskapet

Att hoppas tillsammans

Att hoppas är något stort. Att hoppas innebär att man tänker att framtiden för med sig något som gör livet och tillvaron bättre. Att hoppas gör samtidigt något med nuet. Att uppleva nuet med ett spirande hopp om vad framtiden kan innebära gör det ögonblick man just nu lever i så mycket lättare att hantera.

Hoppet är en given dimension i att vara människa. När människor i alla tider har försökt att hantera kriser, katastrofer och andra svårigheter har hoppet funnits där som en möjlig ljuspunkt. Utan hopp blir nuet så mycket mörkare.

Att känna hopp är dock ingen självklarhet. För alltför många människor saknas förutsättningar för att känna hopp inför framtiden. Att skänka hopp till dem som saknar det är inte lätt, men vi är alla utmanade att försöka. Att konkret försöka medverka till att de som har det svårt får det lite lättare kan vara ett sätt att göra hoppet möjligt.

Sällan har väl vår förmåga att känna hopp utmanats så som den gjort under det senaste året. Vi har upplevt ett år fyllt av väder- och naturfenomen som övertygande illustrerar pågående klimatförändringar. Vi har upplevt en av västvärldens viktigaste ledare göra sanning till något man själv formar utifrån sina egoistiska syften. Vi har upplevt en pandemi som skapat sorg och existentiella utmaningar för individer, familjer, nationer och för hela mänskligheten.

Allt detta gör det lätt att överväldigas av vanmakt. Samtidigt är det just i en sådan situation som vi behöver hopp. Och för att finna hopp behöver vi också varandra. Vi behöver tillsammans forma det som kan ge hopp inför framtiden.

Vi är nog många som hoppas inför det nya året. Vi hoppas kunna se ljuset bortom allt som just nu gör livet mörkt och dystert. Vi hoppas att åter få mötas som hela människor i det fysiska rummet. Vi hoppas att finna mötesplatser där vi tillsammans kan söka konstruktiva vägar mot framtiden. På Sigtunastiftelsen hoppas vi att några av dessa mötesplatser finns hos oss.

I hoppets tecken vill jag och alla Sigtunastiftelsens medarbetare nu önska dig ett riktigt Gott Nytt År!

Alf Linderman
Direktor

Elisabeth Fabricius tilldelas Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium

Elisabeth Fabricius, läkare från Göteborg, har tilldelats Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium för teologisk och religionsdialogisk fördjupning och kontemplativ praxis. Stipendiet utgörs av två veckors fri vistelse på Sigtunastiftelsen. Elisabeth avser att ägna tiden åt studier av Hjalmar Ekströms liv och lära, för att fördjupa sin kunskap om den mystiska vägen och det gemensamma för människor som har gått den.

Hjalmar Ekström (1885 – 1962) var skomakare och diakon och brukar beskrivas som en av nordens främsta mystiker. Hans privata bibliotek, en samling på cirka 400 band, tillhör Sigtunastiftelsens specialsamlingar och är en stor tillgång för forskning och fördjupning kring kristen mystik.

Elisabeth Fabricius arbetar just nu med en bok om Carl von Tschirschky, en avlägsen släkting som var löjtnant i preussiska armén och fick uppleva en så genomgripande omvändelse att han avsade sig yrket, tackade nej till pension, blev vandringspredikant och dog i fängelse vid 31 års ålder. Boken är tänkt som en studie av hängivelse och en andlig urskiljningsprocess.

Vi hälsar Elisabeth varmt välkommen till Sigtunastiftelsen.

Läs mer om Sigtunastiftelsens stipendier

 

 

Större kulturevenemang ställs in fram till 19 december

Givet det rådande läget när det gäller corona-pandemin och pågående smittspridning har Sigtunastiftelsen beslutat att ställa in alla program som innefattar konserter, författarmöten och andra större gemensamma samlingar fram till och med den 19 december. Detta är naturligtvis tråkigt, men Stiftelsen vill ta sitt ansvar och medverka till att hindra ökad smittspridning. Allt detta görs i förhoppningen att det bidrar till att vi snart åter ska kunna berikas av att mänskliga möten inom ramen för Sigtunastiftelsens programverksamhet.

De program som berörs av beslutet är följande:

14 november Arkivens dag
18 november Kan jag ge naturen en hand?
21-22 Kulturhelg med Iris Bergkrantz trio och  Matilda Voss Gustavsson
22 november De okända bröderna Nobel
29  november Adventskonsert med Sigtuna Sångensemble och Margareta Bengtsson
5 december Aquae profundum

Sålda biljetter kommer att självklart att återbetalas och har du frågor kring våra kulturevenemang är du alltid välkommen att mejla program@sigtunastiftelsen.se

LarsOlov Eriksson tilldelas bibelpriset 2020

Sigtunastiftelsen och Bibelsällskapet delar årligen ut Bibelpriset till en person verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv; som genom sin gärning bidragit till att till att göra Bibeln känd och använd. I år går priset till författaren och docenten LarsOlov Eriksson, verksam vid Johannelunds Teologiska högskola.

Han tilldelas priset med följande motivering:

”LarsOlov Eriksson tilldelas Svenska Bibelsällskapets bibelpris 2020 för ett långt och omfattande arbete med att göra Bibelns budskap tillgängligt och begripligt i vår tid. Sedan han 1982 var med om att starta bokverket Kommentar till Nya testamentet (KNT) har han varit den drivande kraften för detta moderna och spridda kommentarverk där hittills 25 volymer utkommit. Som exegetisk forskare har han också velat vända sig till en bred allmänhet utan fackkunskaper. Genom sitt omfattande författarskap, som med djup och bredd rör både Gamla och Nya testamentet och de Apokryfiska böckerna, framstår LarsOlov Eriksson som en pedagogiskt driven folkbildare som påtagligt bidragit till att göra Bibeln använd och begriplig i vår tid.”

LarsOlov Eriksson, även kallad Loe, berättar att han blev hedrad och glad när Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon ringde och berättade att han skulle få priset.

– Det kom som en fullständig överraskning. Jag lyssnade till vad Anders Göranzon sade, gick sedan till vardagsrummet, satte mig ner och berättade för min hustru. Sedan blev vi sittande en stund och jag försökte ta in det hela, berättar LarsOlov Eriksson.

Han tänker att priset är en sporre att fortsätta vara verksam.

– Det är ju ett erkännande av vad jag ägnat mitt yrkesverksamma liv åt. Kanske kommer det att innebära att jag vill skriva ytterligare något. Det kommer i alla fall att innebära att jag – så länge tid och kraft tillåter – vill fortsätta att undervisa, predika och skriva om Bibeln. Priset blir på så sätt en inspiration att inte lägga av det aktiva bibelarbetet.

För LarsOlov Eriksson har Bibeln på olika sätt varit en viktig del av hans liv, ända sedan tonårstiden.

– Jag har varit bibellärare i mer än femtio år. Jag har forskat i Bibeln, skrivit kommentarer och artiklar. Över huvud taget har Bibeln funnits där som en självklar del av mitt liv, och jag kan fortfarande glädjas åt att upptäcka nya saker när jag läser. Det gäller både när jag studerar och forskar och när jag läser Bibeln för min egen uppbyggelse eller inför predikan.

LarsOlov Eriksson föddes 1950 och är präst i missionsrörelsen EFS och Svenska kyrkan. Han är docent i Gamla testamentets exegetik och är i dag högskolelektor emeritus vid Johannelunds teologiska högskola där han tidigare var rektor. Hans kunnande och pedagogik har uppskattats av många studenter genom åren. I sitt produktiva författarskap har han i ett flertal böcker guidat läsare inom ämnesområdena teologi och exegetik.

Prisutdelningen äger rum i Uppsala den 9 november kl 14 i samband med att Bibelsällskapets huvudmannaråd sammanträder. LarsOlov Eriksson kommer även att hålla ett kort anförande under rubriken ”Mitt möte med Bibeln”.

Prisceremoni och föredrag livestreamas och går att följa både i Bibelsällskapets Youtube-kanal och på Bibelsällskapets Facebook-sida. För den som inte kan lyssna på måndag kl 14 finns filmen kvar så det går att lyssna i efterhand.

Bibelpriset instiftades 2004 med anledning av den världsvida bibelsällskapsrörelsens 200-årsjubileum. Priset utdelas årligen till en person ”verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv som i sin gärning bidragit till att göra Bibeln känd och använd”. Priset delas ut i samverkan mellan Svenska Bibelsällskapet och Sigtunastiftelsen. Stipendiet är avsett för skapande verksamhet med anknytning till Bibeln.

Priset består av ett originalkonstverk med anknytning till en bibeltext samt en jubileumsbibel med Rembrandtillustrationer. Pristagaren får också ett stipendium i form av en veckas helpension vid Sigtunastiftelsen i den härliga miljö som är Sigtunastiftelsens signum. Tanken är att det får vara en skaparvecka med anknytning till Bibeln.

Johannelunds sammanfattande beskrivning av LarsOlov Erikssons CV och utgivning.

För närmare information kring bibelpriset och prisceremonin kontakta:

Generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se , 018-18 63 33

 

FAKTA:

Svenska Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd i Sverige och i andra länder. Det är en ekumenisk ideell förening som leds av en styrelse och ett huvudmannaråd. Huvudmannarådet består av representanter för kyrkor och samfund i Sverige, Svenska Akademien, Vitterhetsakademien och Ekumeniska rådet i Finland.

Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av 150 självständiga, nationella bibelsällskap förenade i paraplyorganisationen United Bible Societies (UBS) och är verksamma i 240 länder och territorier. Bibelsällskapen arbetar med alla kristna kyrkor och många internationella icke-statliga organisationer. Svenska Bibelsällskapet samlar in pengar till bibelprojekt i Sverige och internationellt och har 90-konto. Kansliet är placerat i Uppsala på Bangårdsgatan 4A. För mer information, besök www.bibelsällskapet.se eller www.unitedbiblesocieties.org

Hållbar mat i fokus under årets Gröna November

Trots rådande pandemi är det fullt fokus på hållbarhet i Sigtuna där Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar finns. Gröna November är en månadslång kampanj där medlemmarna inom nätverket Hållbar Destination visar upp delar av sitt miljö- och hållbarhetsarbete. I år ligger fokus på klimatsmart mat och syftet med kampanjen är att sprida kunskap och inspirera fler att tänka hållbart. G

-Sigtuna är en välbesökt matdestination och matsvinn är en viktig fråga inom Hållbar Destination. Trots att våra medlemmar är mycket hårt drabbade av pandemin fortsätter de att med fullt fokus driva hållbarhetsfrågor för att minska det gemensamma klimatavtrycket. Alla hotell- och mötesanläggningar inom nätverket har sin unika matfilosofi men med den gemensamma nämnaren att ständigt sträva efter att skapa fantastisk mat utifrån ett hållbart perspektiv, säger Anna Lakmaker, vd på Destination Sigtuna.

Smaka på Sigtuna – Mat-smarta restauranger och fina erbjudanden
I guiden Smaka på Sigtuna kan man läsa om hur restaurangerna inom Hållbar Destination arbetar för att säkerställa att matlagningen sker på ett hållbart sätt. Förutom en närmare presentation av restaurangerna innehåller även Smaka på Sigtuna flera fina erbjudanden för såväl privata som konfererande gäster.

Ladda ner Smaka på Sigtuna här: https://hallbardestination.se/nyheter/smaka-pa-sigtuna/

SvinnGott – Kulinariska recept lagade med gott samvete
En viktig del inom Hållbar Destination är att inspirera fler att tänka i mer klimatsmarta banor. I receptsamlingen SvinnGott finns nätverkets bästa tips på hur man kan skapa nya fantastiska rätter genom att ta tillvara på överblivna råvaror och matrester. Nytt för i år är att man nu även kan titta på när nätverkets duktiga kockar tillagar sina Svinngoda recept.

Klicka på länken och titta på när våra duktiga kockar tillagar de Svinngoda recepten: https://hallbardestination.se/nyheter/svinngott-njut-av-god-mat-med-gott-samvetet/

Receptsamlingen SvinnGott finns även att ladda ner som pdf här: https://hallbardestination.se/wp-content/uploads/2019/09/Svinn-gott-receptsamling_webb-komprimerad-2.pdf

Dagens rätt som Take away

Under hela vintern och våren kan du beställa dagens lunch eller dagens gröna som Take Away.

Du beställer direkt  via info@sigtunastiftelsen.se eller 08 592 589 00 och betalar med Swish, kort eller kontant i vår reception. Vill du att vi kommer ut och lämnar över din påse utomhus är det bara att du ringer innan.

Avhämtning 11.00 – 17.00

Läs mer 

Om Sigtunastiftelsens säkerhetsrutiner i samband med coronaviruset

Sigtunastiftelsen följer kontinuerligt de råd och anvisningar som svenska myndigheter ger med anledning av coronavirusets utveckling. Våra gästers och personals säkerhet är vår första prioritet och i dagsläget ser vi Sigtunastiftelsen som en trygg plats för konferenser och möten och håller öppet så länge myndigheter inte ger andra rekommendationer för verksamheten.

Våra rutiner för att minska risken för smitta

  • Handsprit finns tillgängligt för alla gäster i offentliga utrymmen
  • Vi uppmanar personal och gäster att vara extra noga med handhygien
  • Vi tillämpar bordsplacering i matsalen så gäster sitter med längre avstånd till varandra
  • Vi anpassar möblering i konferensrummen för att möjliggöra längre avstånd mellan deltagare
  • Utöver de städrutiner som Sigtunastiftelsen alltid är noga med att upprätthålla desinficeras kontaktytor regelbundet i alla offentliga utrymmen.
  • Medarbetare hålls uppdaterade om den information som ges av Folkhälsomyndigheten och vi uppmanar gäster och personal som vistats i riskområden eller känner igen angivna sjukdomssymptom att stanna hemma och kontakta 1177
  • För allmänna frågor kring coronaviruset hänvisar vi till 113 13