Cusanus

Cusanus är ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt som påbörjades 2015 och avslutades i november 2017. Dess syfte har varit att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. I första hand har teologer och religiösa ledare berörts, men projektet har även fungerat som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser arrangerades inom projektet varav ett flertal gick av stapeln på Sigtunastiftelsen.  Många av dessa har filmats och kan ses via denna länk.

Projektet var ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan samt Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkade Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag. Projektet var också knutet till Tema 6: Vetenskap och religion inom The Impact of Religion vid Uppsala universitet och finansierades av John Templeton Foundation.

Läs mer