Religionens återkomst?!

Det talas om att religionen under senare år fått en ökad synlighet i samhället, men hur är det egentligen? I detta projekt, som finansierades av Vetenskapsrådet, studerades och analyserades hur religion hanterats på ledarsidor i elva stora dagstidningar under perioden 1976 till 2010. Ett av de viktigaste resultaten var att religionen över tid alltmer blir en bärare för att diskutera frågor om demokrati, medborgerliga rättigheter och nationell identitet. Projektet avslutades 2015 och resultaten finns presenterade i följande publikationer:

  • Mia Lövheim and Alf Linderman (2015) Media, Religion and Modernity: Editorials and Religion in Swedish Daily Press. In Hjelm, Titus (ed) Is God Back? Reconsidering the new visibility of religion. Bloomsbury.
  • Linderman, Alf & Mia Lövheim (2016) “Measuring resurgence of religion? Methodological considerations in a study of Swedish editorials”, Nordicom Review 37 (2016) Special Issue, pp 101-114.
  • Lövheim, Mia (forthcoming Journal of Religion in Europe 2017) “Religion, Mediatization and ‘Complementary learning processes’ in Swedish Editorials”.

Medverkande forskare: Alf Linderman, Mia Lövheim