ICECHANGE

Förändringens reflektioner: Naturen i litterära och historiska källor från Island ca. 800 till 1800

ICECHANGE-projektet syftar till en systematisk analys av väder, klimat och annan information om naturmiljön som finns i isländsk litteratur. Historiografiska, litterära och normativa dokument från tidig medeltid till omkring år 1800 kommer att analyseras och genom projektet kan värdefulla referenspunkter för nutida och framtida socioekologiska förändringar ges.

Island är känt för sin historia och långa litterära tradition som genererat en stor mängd skriftliga dokument, från de berömda ”isländska sagorna” till mindre kända verk. Den isländska förkärleken till noggranna beskrivningar av såväl yttre miljö som sociala förändringar gör dessa texter till en skattkammare för forskare. Här ges möjlighet att studera människans uppfattning och kunskap om miljöförändringar över lång tid och många generationer. Källorna kan exempelvis ge information om vulkanutbrott, förändringar av glaciärer och havsisar, flodflöden, extrema vintrar och svåra stormar och hur dessa naturförändringar påverkat människor och deras livsvillkor över tid.

ICECHANGE-projektet, som löper åren 2017-2020, är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond med Sigtunastiftelsen som anslagsförvaltare. Projektet leds av Dr Astrid Ogilvie vid Stefansson Arctic Institute (SAI), Reykjavik, Island, tillsammans med Professor Steven Hartman, Mälardalens Högskola, Västerås, Sweden. Projektet knyter an till Sigtunastiftelsens arbete kring hållbarhet och klimatförändringar, och bedrivs både på Island och i Sverige.

På Riksbankens Jubileumsfonds hemsida finns ICECHANGEs projektetrapport att läsa.

Kontakt: Astrid Ogilvie, astrid.ogilvie@colorado.edu

Läs mer om projektet