DIGMEX

Sigtunastiftelsen har sedan 2015 samarbetat med nätverket DIGMEX som är en del av det forskningsprogram som leds av docent Amanda Lagerkvist vid Institutionen för informatik och media. Projektet ”Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity” finansierades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2014-2018) och Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (2015-2017). DIGMEX är ett nätverk för en filosofisk och praktisk diskussion om vad det innebär att vara människa i den digitala modernitetens tidsålder. En tid när många existentiella gränssituationer i livet som död och sorg, liv och födelse sammanflätats med den digitala tekniken, vilket både skapar nya möjligheter och sårbarheter.

DIGMEX har anordnat flera vetenskapliga konferenser på dessa teman på Sigtunastiftelsen: ”Digital Existence: Memory, Meaning, Vulnerability” i oktober 2015 och ”Digital Existence II: Precarious Media Life” i oktober 2017. Planer finns för en tredje konferens ”Digital Existence III: Directions in Existential Media Studies” att hållas i augusti 2020.

I februari 2018 arrangerades även det populärvetenskapliga symposiet ”Existentiell hälsa och lidande i den digitala tidsåldern” som filmades av UR Samtiden och som du kan se här.