Film, existens och transcendens

Perspektiv på filmkonst som existentiell resurs

För många har filmmediet blivit en plats där verklighetens stora frågor bearbetas. Film utgör idag en väsentlig del av vårt samhälles kulturella landskap och formulerar mer eller mindre medvetet förändringar i vår gemensamma symbolvärld. Olika sätt att gestalta och diskutera existentiella frågor hos filmen kan för en del vara till stor hjälp i reflektion och bearbetning av svåra frågor, t ex upplevelser av sorg. Under denna temadag vill vi med hjälp av aktuell forskning, filmvisningar och samtal diskutera filmkonsten som existentiell resurs. Temadagen vänder sig till alla intresserade men särskilt till professionella praktiker som diakoner, präster, terapeuter etc, som i sina arbeten möter människor med existentiella behov samt till dem som på olika sätt arbetar konstnärligt med film.

Medverkande: Tomas Axelson, lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan
i Dalarna och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet. Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen. Göran Gyllenswärd, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet
av arbete med barn, ungdomar och vuxna, Marianne Strand, manusförfattare och initiativtagare till forskningsprojektet “Film som medium för restorativa upplevelser”.

I samverkan med Film i Stockholm, Camera in Herba och Högskolan Dalarna

Information

Datum:
23 november
Tid:
10:00 - 16:30
Pris:
295kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/