Abrahams Barn

Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Målsättningen är att sprida och fördjupa kunskap om religiösa traditioner i Sverige. Bristfälliga kunskaper om kultur och religion medför ofta missförstånd i mötet människor emellan. Då blir kunskap och inlevelseförmåga viktiga nycklar till förståelse.

Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Med utgångspunkt från berättelser används en metod som inbegriper identifikationsövningar i tal och skrift. Detta hjälper barn, ungdomar och vuxna till inlevelse i människoöden från olika tider, kulturer och religioner.

För mer information om kurser, seminarier och föreläsningar, se www.abrahamsbarn.se  eller kontakta programsekreterare Elisabet Mattizon Armgard, elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08 – 592 589 98