Abrahams Barn

Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program.
Verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Abrahams Barn använder en narrativ pedagogik och vänder sig främst till barn och unga på skolans alla stadier, från förskola till gymnasiet. Men även till vuxna och till verksamhet på kommun- och skolbibliotek.
Målsättningen är att fördjupa kunskapen om olika kulturella traditioner i Sverige med hjälp av den s.k. IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Metoden utgår från berättelser. Genom användandet av berättelser från olika genrer, läggs fokus både på språkutveckling och på kulturmöten genom identifikationsövningar i tal och skrift.

För mer information om kurser, seminarier och föreläsningar, se www.abrahamsbarn.se  eller kontakta programsekreterare Elisabet Mattizon Armgard, elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08 – 592 589 98