Humanobservatorium för digital existens

Humanobservatorium är en plattform för kollaborativ forskning inom ramen för The Uppsala Informatics and Media Hub for Digital Existence med syfte att bevaka det mänskliga i en tid av dramatisk teknologisk utveckling. Hubbens forskare träffar olika samhällsaktörer, organisationer, institutioner, individer och myndigheter med huvudpartnern Sigtunastiftelsen som bas. Dessa gränsöverskridande möten har som målsättning att identifiera och utforska brännande frågor för vår tid av komplexa kriser, där medieteknologier spelar många olika roller med utopiska och dystopiska undertoner. Vart tar människan vägen när teknologiska rationaliteter får styra? Hur ska vi tänka kring vår sårbarhet och dödlighet i en tid där kroppslig närvaro blir allt mindre relevant? Vilka är de omistliga värden som vi vill bevara, försvara och kanske förstärka? Och hur kan vi på ett ansvarsfullt sätt skapa en existentiellt hållbar framtid med maskiner?

Kommande Evenemang

Det digitala bruset: samtalet och tystnaden som existentiell metod

Under 2023 ska Humanobservatorium för digital existens inom ramen för Professor Amanda Lagerkvists forskningsprojekt “BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds” finansierat av WASP-HS, anordna offentliga aktiviteter på temat Det digitala bruset: samtalet och tystnaden som existentiell metod. Den 19 januari 2023 samarrangerar Humanobservatoriet och Nobelmuseet en öppen föreläsning av ärkebiskop emerita Antje Jackelén som avslutar utställningen Evigt liv på Liljevalchs. Utställningen undersöker både vetenskapliga upptäckter och existentiella frågor och rör sig associativt mellan konst, vetenskap och kulturhistoria med syfte att ge olika infallsvinklar på våra liv.​ Inspirationen hämtas från Nobelpriset, och de upptäckter, verk och fredssträvanden som ger oss omistliga perspektiv på våra liv och vår framtid. I utställningen finns en AI-chatbott som besökarna kan interagera med. Tanken är att skapa en vänlig och filosofisk konversation med besökarna som fokuserar på utställningens tema och evigt liv i stort. Chatbottens personlighet inspireras av karaktären Klara från Kazou Ishiguros bok Klara och Solen. Detta är samarbete med AI Sweden och Magnus Sahlgrens team.

Föreläsningen har titeln: ”Är samtalet möjligt? AI och kommunikation om eviga frågor”. Den följs av ett samtal mellan Antje Jackelén, Magnus Sahlgren från AI Sweden, och Amanda Lagerkvist, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet. Samtalet ska bland annat handla om vad det mänskliga är och tar vägen i en värld av digitalisering. Är samtalet möjligt – inte bara på grund av logiken, den affektiva tonen och samtalshöjden i sociala medier, utan också på grund av att maskinerna i ökande utsträckning talar direkt med varandra? Vad ryms i mänskligt språk i relation till utvecklingen av AI och språkmodeller? Kan en maskin föra ett existentiellt samtal? Är språket och dess koder också koderna till det mänskliga? Vad händer när maskinen ska lära oss tala om det eviga, och om att vara människa i världen?

Länk till Nobel Prize Museum:

Länk till WASP-HS:

Kontakt:
Amanda Lagerkvist, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet.
amanda.lagerkvist@im.uu.se

Jenny Eriksson Lundström, universitetslektor i informationssystem vid Uppsala universitet. (administrativa frågor) jenny.eriksson@im.uu.se