Interkulturell mötesplats för unga

Hur kan vi leva tillsammans?

I samverkan med Sensus studieförbund erbjuder Sigtunastiftelsen varje termin unga vuxna möjligheten att träffas under några helger på Sigtunastiftelsen. De som inbjuds att delta är aktiva i religiöst förankrade organisationer i Sverige. Mötesplatsens syfte är att den enskilde deltagaren ska känna sig styrkt i sin identitet, få bättre självkännedom, samt lära känna unga från andra religiösa traditioner och därmed få tillgång till värdefulla relationer i nya nätverk.

För mer information om projektet vänligen kontakta Elisabet Mattizon Armgard
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se