HumaNatE

Human Nature Exploration

HumaNatE är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att skapa interdiciplinär, interkulturellt och internationellt dialog för utforskning av den mänskliga naturen. Projektet fokuserar särskilt på människans förmåga till innovation och anpassning och pekar på betydelsen av religion och värderingar/etik som komplement till vetenskap.

HumaNatE är ett fortgående infrastrukturprojekt kopplat till flera separat finansierade delprojekt. Initialt finansierades HumaNatE av ett bidrag från John Templeton Foundation. men drivs idag i samverkan mellan Sigtunastiftelsen och Agora för Biosystems.

En viktig del av HumaNatEs verksamhet utgörs av möten, konferenser, symposier, workshops och dialogseminarier. Därutöver finns en dialoggrupp som möts regelbundet, i syfte att fördjupa utforskningen av människans natur och vår plats i universum. Dialoggruppen förbereder och hanterar även de olika aktiviteterna inom projektet, inklusive publikationer.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Liljenström, Agora for Biosystems, [email protected], 018-671728
Alf Linderman, direktor Sigtunastiftelsen, [email protected], 08-59258910