HumaNatE

Human Nature Exploration

HumaNatE är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att skapa interdiciplinär, interkulturellt och internationellt dialog för utforskning av den mänskliga naturen. Projektet fokuserar särskilt på människans förmåga till innovation och anpassning och pekar på betydelsen av religion och värderingar/etik som komplement till vetenskap.

HumaNatE är ett fortgående infrastrukturprojekt kopplat till flera separat finansierade delprojekt. Initialt finansierades HumaNatE av ett bidrag från John Templeton Foundation. men drivs idag i samverkan mellan Sigtunastiftelsen och Agora för Biosystems.

En viktig del av HumaNatEs verksamhet utgörs av möten, konferenser, symposier, workshops och dialogseminarier. Flera av de samtal som hållits på Sigtunastiftelsen finns filmade (på engelska):

Exploring intentionality – Walter Freeman and Rainer Carls, Sigtunastiftelsen den 29 juni 2013.
Hans Liljenström and Denis Noble, Sigtunastiftelsen den 21 februari 2014.
What is time? – Paul Davies, Sigtunastiftelsen 18 September 2016.
What is time? – Antje Jackelén, Sigtunastiftelsen 18 September 2016.

Därutöver finns en dialoggrupp som möts regelbundet, i syfte att fördjupa utforskningen av människans natur och vår plats i universum. Dialoggruppen förbereder och hanterar även de olika aktiviteterna inom projektet, inklusive publikationer.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Liljenström, Agora for Biosystems, hans.liljenstrom@slu.se, 018-671728
Alf Linderman, forskningschef Sigtunastiftelsen, alf.linderman@sigtunastiftelsen.se, 08-59258910