Oikosnet Europe

Oikosnet Europe är ett nätverk bestående av ett fyrtiotal kristna akademier och lekmannacentrum i Europa. Medlemsorganisationerna representerar såväl protestantiska som katolska och ortodoxa kyrkor från 18 länder i Europa. Varje år deltar fler än 200 000 personer i konferenser, möten och evenemang som medlemsorganisationerna arrangerar kring ett brett spektrum av ämnen. Under de senaste åren har huvudfokus för gemensamma projekt inom Oikosnet Europe varit religion och demokrati, social utveckling, ekumenisk bildning, hållbarhet, migration och jämställdhetsfrågor.

Organisationen grundades 1955 när Sigtunastiftelsens dåvarande direktor Olov Hartman och Eberhard Müller, direktor och grundare för en akademi i Bad Boll i Tyskland, kom överens om att skapa en förening bestående av liknande kristna akademier och lekmannacentrum i Europa. Organisationen fick namnet The Ecumenical Association of Academies and Laity Centres, EAALCE (senare ändrat till Oikosnet Europe).

Trots stora olikheter mellan organisationerna och de olika förutsättningar inom vilka de verkar, finns en gemensam övertygelse om att det i en tid när kyrkan fått en minskad roll i samhället, finns ett behov av trosbaserade organisationer som verkar för ett hållbart samhälle där människor kan leva tillsammans. En viktig del i detta arbete är också att dela erfarenheter och verka för utbildning och dialog organisationerna emellan.

Sedan 2017 är Sigtunastiftelsen Oikosnet Europes sekretariat. Mer information om Oikosnet Europe finner du här.