Agora for Biosystems

Agora for Biosystems är ett internationellt centrum för tvärvetenskaplig och gränsöverskridande dialog inom biologi, medicin, fysik och vetenskapsteori. Syftet är att bidra med kunskap och förståelse för komplexiteten mellan olika biologiska system och hur de interagerar med vår miljö. Ett vidare syfte är att Agora for Biosystems även ska vara en arena för dialog mellan naturvetenskap och humaniora.

Projektet leds av Hans Liljenström: hans.liljenstrom@slu.se

Läs mer

I juni 2017 hölls den första internationella konferensen om den Fria viljan på Sigtunastiftelsen under namnet The Agora Conference on Free Will. Stora delar av konferensen filmades och kan ses här.