Klimatexistens

Sigtunastiftelsen och CEMUS, Centrum Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet, har sedan flera år tillbaka en samverkan kring klimatfrågan och dess moraliska, psykologiska och kulturella aspekter. Fyra internationella konferenser med tvärvetenskaplig ansats mellan forskare och konstnärer har genomförts hittills. Den senaste i maj 2018 resulterade bland annat i ett upprop där dagens politiker uppmanas att ta tillbaka klimatfrågan på agendan.

Läs mer om uppropet The ClimateExistence appeal

Här kan du se en kort film från ClimateExistence 2018

Läs mer om ClimateExistence