Klimatexistens

Sigtunastiftelsen och CEMUS, Centrum Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet, har sedan flera år tillbaka en samverkan kring klimatfrågan och dess moraliska, psykologiska och kulturella aspekter. Fyra internationella konferenser med tvärvetenskaplig ansats mellan forskare och konstnärer har genomförts hittills. En femte Klimatexistenskonferens var planerad till maj 2020 men är framflyttad till augusti 2021.

 

Klimatexistens, Sigtunastiftelsen 12-14 augusti 2021

Är vi vid tunneln i slutet av ljuset?

I want to stand as close to the edge as I can without going over.Out on the edge you see all the kinds of things you can’t see from the center.
Kurt Vonnegut

Klimatförändringarna har blivit verklighet och innebär redan nu förödande konsekvenser för både människor och den mer-än-mänskliga världen. Det finns inte mycket tid eller utrymme kvar att hålla temperaturförändringarna på en relativt låg och säker nivå.

Samtidigt engagerar sig de unga, utan att nödvändigtvis tala om hopp. Den pandemi vi går igenom, sätter dessutom ljuset på en mängd frågor kring livsstil, solidaritet och ansvar. Medan vi funderar kämpar redan många runt omkring i världen med effekterna av klimatkrisen och har gjort så under en lång tid. Vad betyder det att vara i ”tunneln i slutet av ljuset”? Kanske kan en tunnel vara en flyktväg? Vad får vi syn på när våra ögon vänjer sig vid mörkret? Vilka existentiella frågor måste vi ställa och hur upphör vi med att springa från katastrof till katastrof, incident till incident?

Klimatexistens arrangeras för femte gången av CEMUS och Sigtunastiftelsen i samverkan. Vi välkomnar alla för att mötas över gränserna för att tala om några av vår tids största utmaningar!

Program och registrering ClimateExistence 2021

 

Klimatexistens 2018
Climate Existence 2018 resulterade bland annat i ett upprop där dagens politiker uppmanas att ta tillbaka klimatfrågan på agendan.

Läs mer om uppropet The ClimateExistence appeal

Här kan du se en kort film från ClimateExistence 2018