Naturens Rättigheter

Vilken idé är tillräckligt kraftfull för att läka förhållandet mellan människa och natur? Genom den internationella konferensen Earth Rights Conference ger Sigtunastiftelsen utrymme för dialog och medskapande kring idén att naturen, inte bara människor, har rättigheter. En gammal idé som finns hos urfolk runt om i världen. Kan naturens rättigheter vara grunden för en ny kultur av respekt och harmoni mellan människor och natur? Under den första Earth Rights Conference som arrangerades på Sigtunastiftelsen våren 2017 fanns deltagare från fem kontinenter på plats, tillsammans med några av världens främsta förebilder inom området. En kort film om konferensen finns att se här.

10-11 maj 2019 arrangerades den andra konferensen om Naturens rättigheter på Sigtunastiftelsen, Earth Rights Conferens, även denna gång tillsammans med Lodyn, End Ecocide Sverige mfl. Film från konferensen.