KlimatExistens

Bokningen till denna konferens öppnar senare under våren!

Klimatförändringarna har blivit verklighet och innebär redan nu förödande konsekvenser för både människor och den mer-än-mänskliga världen. Det finns inte mycket tid eller utrymme kvar att hålla temperaturförändringarna
på en relativt låg och säker nivå. Samtidigt engagerar sig de unga, utan att nödvändigtvis tala om hopp. Och medan vi funderar kämpar redan många runt omkring i världen med effekterna av klimatkrisen och har gjort så under en lång tid. Vad betyder det att vara i ”tunneln i slutet av ljuset”? Kanske kan en tunnel vara en flyktväg? Vad får vi syn på när våra ögon vänjer sig vid mörkret? Vilka existentiella frågor måste vi ställa och hur upphör vi med att springa från katastrof till katastrof, incident till incident? Klimatexistens arrangeras för femte gången av CEMUS och Sigtunastiftelsen i samverkan. Vi välkomnar alla för att mötas över gränserna för att tala om en av vår tids största utmaningar!

Receptiv Ekumenik

”Den femte internationella konferensen som skulle ha ägt rum i juni 2020 fick skjutas upp på grund av coronapandemin. Nu planerar vi för att den ska kunna genomföras 27 – 30 juni 2022. I väntan på detta kommer vi att tillsammans med Centre for Catholic Studies vid Durham University i Storbritannien bjuda in till en digital förkonferens den 17 juni 2021 kl 13:00 – 17:00 med temat ”Heeding the Spirit: New Horizons in Receptive Ecumenism”. Denna kommer att innehålla en kort introduktion till den receptiva ekumeniken samt korta föreläsningar av några av de inbjudna talarna till konferensen 2022.” Ett mer detaljerat underlag när det gäller förkonferensens program samt information om hur man kan delta digitalt kommer att publiceras på Sigtunastiftelsens hemsida under våren 2021.
För mer information, kontakta Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se
I samverkan med Sveriges Kristna Råd och Enskilda Högskolan Stockholm

International Society for Media Religion and Culture

Under 1900-talets senare del utvecklades en förståelse av samhällsutvecklingen som byggde på att modernitetens utveckling också medförde ett minskat intresse för och behov av religion. Det begrepp som användes för att fånga essensen i den utvecklingen var sekularisering. Idag vet vi att sanningen verkar vara mycket mer komplicerad. Religionens förnyade synlighet i vårt eget land, liksom utvecklingen på många andra håll i världen, utmanar oss när det gäller förståelsen av relationen mellan religion och sekularitet.

Sommaren 2021 anordnar International Society for Media, Religion, and Culture sin internationella forskningskonferens. Det blir en hybridkonferens där de som kan deltar på Sigtunastiftelsen medan andra deltar digitalt. Forskare från hela världen möts – på plats och/eller digitalt – för att ur många olika vetenskapliga perspektiv utforska olika sätt att se på och förstå förhållandet mellan religion och sekularitet. Detaljerad information om vilka delar av programmet som blir offentliga, genom deltagande på plats respektive digitalt, presenteras under våren senare del. För mer information, kontakta Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se.

Sverker Sörlin – Krisen och kriserna

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

I böcker som Antropocen (Weyler 2017), Till bildningens försvar (Natur & Kultur 2019) och Kris! Från Estonia till Corona (Atlas 2020) har idéhistorikern Sverker Sörlin utmejslat ett program för en omformulering av kunskapens och bildningens plats – både för den enskilda människan och för samhället. Den senaste av dessa har tillkommit i skuggan av den pågående pandemin, där han också skildrar sin egen sjukdom i Covid-19. Boken kretsar kring vägen framåt efter en kris – vad kan historiens många kriser lära oss? Vad står krisbegreppet för? Och hur ska den omställning ske som kan hantera de djupa, långsiktiga kriserna – klimat, miljö, den försvagade demokratin, sanningens upplösning – samtidigt som vi tar oss ur den mest akuta coronakrisen?
Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH, prisbelönt författare och har under lång tid varit rådgivare till regeringen i frågor om utbildning, forskning och miljö. Han är ledamot av Klimatpolitiska rådet, av Sidas styrelse och mångårig medarbetare i Dagens Nyheter.
I samverkan med Humanistiska Förbundet

Earth Rights Conference

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang. 

Mänsklighetens påverkan på naturen blir allt mer uppenbar. Internationella avtal talar med allt fler och högre röster om behovet av en samhällstransformation för att hejda den systematiska nedbrytningen av ekosystem. Kanske finns nyckeln till en sådan transformation i vår egen blick? Att naturen har rätt att existera oberoende av eventuell funktion för människor är en förståelse som finns hos så gott som alla urfolk och som fått ny kraft. Ramverk för att skydda naturen genom att erkänna dess rättigheter växer nu fram på alla nivåer, från lokalsamhällen till FN.
Denna konferens är ett utrymme för dialog om idén att alla levande varelser, inte bara människor, har rättigheter, samt vad det skulle innebära i form av ny lagstiftning på internationell nivå. Kan storskalig miljöförstöring vara ett brott mot mänskligheten?

I samverkan med End Ecocide Sweden, Lodyn och Cemus

Bengt Jangfelt – De okända bröderna Nobel

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

Om världshistorien tagit en annan vändning hade Ludvig och Robert Nobels framgångar i Ryssland förmodligen gjort dem lika berömda idag som sin bror. De hade redan stora manufakturer i St Petersburg när de fick sitt verkliga genombrott i den ryska oljeruschen på 1870-talet. Genom hart arbete, gott affärssinne och teknisk briljans blev de inte bara fäder till den ryska oljeindustrin utan även oljepionjärer av globalt snitt. Deras bolag Bratya Nobel var större än dagens Gazprom och utgjorde under 30 år Rockerfellers Standard Oils huvudrival på jordklotet. I den ryska historieskrivningen retuscherades de utländska borgarna Nobel bort av kommunisterna så att ryggraden i den ryska ekonomin byggts av landets proletariat. I väst hamnade allt rampljus på Alfred och hans pris. Nu får de ryska Nobel sin upprättelse. Sveriges ledande skildrare av allt ryskt, Bengt Jangfeldt har i sin bok Immanuel Nobel & Söner lyft fram de okända bröderna Nobel i strålkastarljuset. Deras framgångar bidrog säkert till att locka svenskar till en storstad som på den tiden kändes närmare Sverige än idag. Det är bara 70 mil från Stockholm till St Petersburg, där engagemanget i den svenska kolonin bland annat tog sig uttryck i uppförandet av en ny svensk kyrka.

Bengt Jangfelt har tidigare har tidigare belönats med Augustpriset för fackböckerna Svenska vägar till S:t Petersburg (1998) och Med livet som insats samt Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets (2007). Medverkar i programmet gör även Carola Nordbäck, professor i kyrkohistoria
och Gunilla Gunner, docent i kyrkohistoria.

Lunch erbjuds från 12.30 och kan förbokas i samband med anmälan. Pris: 150 kr

Climate creative leadership

Bokningen öppnar så snart det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika evenemang.

Kreativitet är en given del av den mänskliga tillvaron. Konst, litteratur, musik och andra kulturella uttryck, liksom kreativa grupper inom vilka man arbetar med sådana uttryck, spelar en stor roll för hur vi människor ser på liv och tillvaro. Artister och andra kulturella ledare har därmed stora möjligheter att initiera och inspirera till politiskt, socialt samt konkret engagemang för olika frågor. Därför är det kulturella ledarskapet också av stor betydelse för vår hantering av frågor kring klimat och miljö.
I mars anordnas ett program på Sigtunastiftelsen som syftar till att inspirera kulturella ledare att fokusera på de omedelbara hot som klimatproblematiken innebär. I samband med detta ordnas ett offentligt program på samma tema. Mer information om tider och innehåll kommer i början på 2021. Programmet genomförs på engelska.

För mer information, kontakta Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se
I samverkan med Julie’s Bicycle i London

Elisabeth Fabricius tilldelas Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium

Elisabeth Fabricius, läkare från Göteborg, har tilldelats Mäster Eckhartsällskapets vistelsestipendium för teologisk och religionsdialogisk fördjupning och kontemplativ praxis. Stipendiet utgörs av två veckors fri vistelse på Sigtunastiftelsen. Elisabeth avser att ägna tiden åt studier av Hjalmar Ekströms liv och lära, för att fördjupa sin kunskap om den mystiska vägen och det gemensamma för människor som har gått den.

Hjalmar Ekström (1885 – 1962) var skomakare och diakon och brukar beskrivas som en av nordens främsta mystiker. Hans privata bibliotek, en samling på cirka 400 band, tillhör Sigtunastiftelsens specialsamlingar och är en stor tillgång för forskning och fördjupning kring kristen mystik.

Elisabeth Fabricius arbetar just nu med en bok om Carl von Tschirschky, en avlägsen släkting som var löjtnant i preussiska armén och fick uppleva en så genomgripande omvändelse att han avsade sig yrket, tackade nej till pension, blev vandringspredikant och dog i fängelse vid 31 års ålder. Boken är tänkt som en studie av hängivelse och en andlig urskiljningsprocess.

Vi hälsar Elisabeth varmt välkommen till Sigtunastiftelsen.

Läs mer om Sigtunastiftelsens stipendier

 

 

LarsOlov Eriksson tilldelas bibelpriset 2020

Sigtunastiftelsen och Bibelsällskapet delar årligen ut Bibelpriset till en person verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv; som genom sin gärning bidragit till att till att göra Bibeln känd och använd. I år går priset till författaren och docenten LarsOlov Eriksson, verksam vid Johannelunds Teologiska högskola.

Han tilldelas priset med följande motivering:

”LarsOlov Eriksson tilldelas Svenska Bibelsällskapets bibelpris 2020 för ett långt och omfattande arbete med att göra Bibelns budskap tillgängligt och begripligt i vår tid. Sedan han 1982 var med om att starta bokverket Kommentar till Nya testamentet (KNT) har han varit den drivande kraften för detta moderna och spridda kommentarverk där hittills 25 volymer utkommit. Som exegetisk forskare har han också velat vända sig till en bred allmänhet utan fackkunskaper. Genom sitt omfattande författarskap, som med djup och bredd rör både Gamla och Nya testamentet och de Apokryfiska böckerna, framstår LarsOlov Eriksson som en pedagogiskt driven folkbildare som påtagligt bidragit till att göra Bibeln använd och begriplig i vår tid.”

LarsOlov Eriksson, även kallad Loe, berättar att han blev hedrad och glad när Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon ringde och berättade att han skulle få priset.

– Det kom som en fullständig överraskning. Jag lyssnade till vad Anders Göranzon sade, gick sedan till vardagsrummet, satte mig ner och berättade för min hustru. Sedan blev vi sittande en stund och jag försökte ta in det hela, berättar LarsOlov Eriksson.

Han tänker att priset är en sporre att fortsätta vara verksam.

– Det är ju ett erkännande av vad jag ägnat mitt yrkesverksamma liv åt. Kanske kommer det att innebära att jag vill skriva ytterligare något. Det kommer i alla fall att innebära att jag – så länge tid och kraft tillåter – vill fortsätta att undervisa, predika och skriva om Bibeln. Priset blir på så sätt en inspiration att inte lägga av det aktiva bibelarbetet.

För LarsOlov Eriksson har Bibeln på olika sätt varit en viktig del av hans liv, ända sedan tonårstiden.

– Jag har varit bibellärare i mer än femtio år. Jag har forskat i Bibeln, skrivit kommentarer och artiklar. Över huvud taget har Bibeln funnits där som en självklar del av mitt liv, och jag kan fortfarande glädjas åt att upptäcka nya saker när jag läser. Det gäller både när jag studerar och forskar och när jag läser Bibeln för min egen uppbyggelse eller inför predikan.

LarsOlov Eriksson föddes 1950 och är präst i missionsrörelsen EFS och Svenska kyrkan. Han är docent i Gamla testamentets exegetik och är i dag högskolelektor emeritus vid Johannelunds teologiska högskola där han tidigare var rektor. Hans kunnande och pedagogik har uppskattats av många studenter genom åren. I sitt produktiva författarskap har han i ett flertal böcker guidat läsare inom ämnesområdena teologi och exegetik.

Prisutdelningen äger rum i Uppsala den 9 november kl 14 i samband med att Bibelsällskapets huvudmannaråd sammanträder. LarsOlov Eriksson kommer även att hålla ett kort anförande under rubriken ”Mitt möte med Bibeln”.

Prisceremoni och föredrag livestreamas och går att följa både i Bibelsällskapets Youtube-kanal och på Bibelsällskapets Facebook-sida. För den som inte kan lyssna på måndag kl 14 finns filmen kvar så det går att lyssna i efterhand.

Bibelpriset instiftades 2004 med anledning av den världsvida bibelsällskapsrörelsens 200-årsjubileum. Priset utdelas årligen till en person ”verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv som i sin gärning bidragit till att göra Bibeln känd och använd”. Priset delas ut i samverkan mellan Svenska Bibelsällskapet och Sigtunastiftelsen. Stipendiet är avsett för skapande verksamhet med anknytning till Bibeln.

Priset består av ett originalkonstverk med anknytning till en bibeltext samt en jubileumsbibel med Rembrandtillustrationer. Pristagaren får också ett stipendium i form av en veckas helpension vid Sigtunastiftelsen i den härliga miljö som är Sigtunastiftelsens signum. Tanken är att det får vara en skaparvecka med anknytning till Bibeln.

Johannelunds sammanfattande beskrivning av LarsOlov Erikssons CV och utgivning.

För närmare information kring bibelpriset och prisceremonin kontakta:

Generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se , 018-18 63 33

 

FAKTA:

Svenska Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd i Sverige och i andra länder. Det är en ekumenisk ideell förening som leds av en styrelse och ett huvudmannaråd. Huvudmannarådet består av representanter för kyrkor och samfund i Sverige, Svenska Akademien, Vitterhetsakademien och Ekumeniska rådet i Finland.

Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av 150 självständiga, nationella bibelsällskap förenade i paraplyorganisationen United Bible Societies (UBS) och är verksamma i 240 länder och territorier. Bibelsällskapen arbetar med alla kristna kyrkor och många internationella icke-statliga organisationer. Svenska Bibelsällskapet samlar in pengar till bibelprojekt i Sverige och internationellt och har 90-konto. Kansliet är placerat i Uppsala på Bangårdsgatan 4A. För mer information, besök www.bibelsällskapet.se eller www.unitedbiblesocieties.org

Fritjof Capra ger sin syn på vår tids globala utmaningar – Inställt evenemang!

Förändrade reserestriktioner till USA med anledning av coronaviruset innebär att vi tyvärr tvingats ställa in evenemanget med Fritjof Capra. Vi beklagar detta och hoppas på att kunna genomföra seminariet vid ett senare tillfälle. Vänligen mejla program@sigtunastiftelsen.se om du har frågor kring detta. 

Fysikern och systemteoretikern Fritjof Capra blev ett världsnamn med sina böcker The Tao of Physics, (1975), The Web of Life (1996), och The Science of Leonardo (2007). I mars gästar han Sverige och ger två öppna seminarier i Uppsala respektive Sigtuna där han ger sin syn på vår tids globala utmaningar.

Fritjof Capra har länge arbetat med att utforma en teori för ett mer övergripande ekologiskt systemtänkande. Han menar att vi måste betrakta världen som ett nätverk av relationer, snarare än som en maskin. Capra kommer under seminarierna i Uppsala och Sigtuna att presentera ett systemtänkande som integrerar livets biologiska, kognitiva, sociala och ekologiska dimensioner till en teori som förenar materia, liv och medvetande. Framför allt hur det ska hjälpa oss att hantera de globala kriser som vi och planeten står inför. Under seminariet i Uppsala kommer frågan även att belysas utifrån renässanskonstnären Leonardo da Vincis syn på vetenskap.

Arrangörer: Sigtunastiftelsen, Agora for Biosystems och CEMUS i samverkan

Leonardo and his Science Torsdag 12 mars 13.00 – 17.00
Bertil Hammer Hall, Blåsenhus, Uppsala University
13:00 Welcoming: Alf Linderman (Sigtunastiftelsen) and Hans Liljenström (SLU and Agora for Biosystems) Daniel Mossberg (Cemus)
13:15 Fritjof Capra: Leonardo and his science
14:15 Break
14:30 Uno Svedin: Reflections on Leonardo da Vinci, his time, and our time
15:00 Coffee
15:30 Nina Burton and Alf Linderman: Dialogue on the Renaissance
16:00 Panel and questions from the audience
17:00 End
More information at www.cemus.uu.se

Can Systems Thinking Help Solving our Global problems?
Lördag 14 mars 9.30 – 16.30 Stora salen, Sigtunastiftelsen, Sigtuna
09:30 Coffee
10:00 Welcoming: Alf Linderman (Sigtunastiftelsen) and Hans Liljenström (SLU and Agora for Biosystems)
10:15 Fritjof Capra: ”A Unified Conception of Mind, Matter, and Life”
11:00 Break 11:15 Comments by Ingrid Malm Lindberg and Hans Liljenström
11:30 Panel and questions from the audience 12:30 Lunch
13:30 Fritjof Capra: ”Systemic Problems — Systemic Solutions”
14:15 Break
14:30 Comments by Pella Thiel and Uno Svedin
14:45 Panel and questions from the audience
16:00 Coffee 16:30
End

Anmälan till seminariet