Att undervisa om Abrahams Barn

Kursen inspirerar till metodutveckling för skolans undervisning i det mångkulturella samhället. Vi presenterar Abrahams Barns pedagogik som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma rötter.
Vi fokuserar på undervisning om de mänskliga rättigheterna, en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati och hur man kan använda Abrahams Barns artefaktotek med religiösa föremål i
klassrummet. Dessutom tar vi upp hur användandet av berättelser kan vara ett stöd för samtal om livsfrågor. Kursen behandlar också ämnes- och kursplanerna för religionskunskapen, deras centrala innehåll och kunskapskrav.
Medverkande: Ola Björlin, läromedelsförfattare och lärarutbildare som undervisat i religionskunskap och filosofi på gymnasiet i Västerås. Malin Löfstedt, gymnasielärare, lektor och forskare i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Malin Mattsson Flennegård, läromedelsförfattare och gymnasielärare i
religionskunskap och svenska i Nyköping. Ingela Visuri, lektor i religionsdidaktik vid Högskolan Dalarna.

Målgrupp: Pedagoger, lärare och bibliotekarier från grundskola och
gymnasium.

Pris: 1950 kr inkl helpension
Anmälan senast 1 oktober
Mer info: [email protected] 08 – 592 589 98

Fritjof Capra ger sin syn på vår tids globala utmaningar – Inställt evenemang!

Förändrade reserestriktioner till USA med anledning av coronaviruset innebär att vi tyvärr tvingats ställa in evenemanget med Fritjof Capra. Vi beklagar detta och hoppas på att kunna genomföra seminariet vid ett senare tillfälle. Vänligen mejla [email protected] om du har frågor kring detta. 

Fysikern och systemteoretikern Fritjof Capra blev ett världsnamn med sina böcker The Tao of Physics, (1975), The Web of Life (1996), och The Science of Leonardo (2007). I mars gästar han Sverige och ger två öppna seminarier i Uppsala respektive Sigtuna där han ger sin syn på vår tids globala utmaningar.

Fritjof Capra har länge arbetat med att utforma en teori för ett mer övergripande ekologiskt systemtänkande. Han menar att vi måste betrakta världen som ett nätverk av relationer, snarare än som en maskin. Capra kommer under seminarierna i Uppsala och Sigtuna att presentera ett systemtänkande som integrerar livets biologiska, kognitiva, sociala och ekologiska dimensioner till en teori som förenar materia, liv och medvetande. Framför allt hur det ska hjälpa oss att hantera de globala kriser som vi och planeten står inför. Under seminariet i Uppsala kommer frågan även att belysas utifrån renässanskonstnären Leonardo da Vincis syn på vetenskap.

Arrangörer: Sigtunastiftelsen, Agora for Biosystems och CEMUS i samverkan

Leonardo and his Science Torsdag 12 mars 13.00 – 17.00
Bertil Hammer Hall, Blåsenhus, Uppsala University
13:00 Welcoming: Alf Linderman (Sigtunastiftelsen) and Hans Liljenström (SLU and Agora for Biosystems) Daniel Mossberg (Cemus)
13:15 Fritjof Capra: Leonardo and his science
14:15 Break
14:30 Uno Svedin: Reflections on Leonardo da Vinci, his time, and our time
15:00 Coffee
15:30 Nina Burton and Alf Linderman: Dialogue on the Renaissance
16:00 Panel and questions from the audience
17:00 End
More information at www.cemus.uu.se

Can Systems Thinking Help Solving our Global problems?
Lördag 14 mars 9.30 – 16.30 Stora salen, Sigtunastiftelsen, Sigtuna
09:30 Coffee
10:00 Welcoming: Alf Linderman (Sigtunastiftelsen) and Hans Liljenström (SLU and Agora for Biosystems)
10:15 Fritjof Capra: ”A Unified Conception of Mind, Matter, and Life”
11:00 Break 11:15 Comments by Ingrid Malm Lindberg and Hans Liljenström
11:30 Panel and questions from the audience 12:30 Lunch
13:30 Fritjof Capra: ”Systemic Problems — Systemic Solutions”
14:15 Break
14:30 Comments by Pella Thiel and Uno Svedin
14:45 Panel and questions from the audience
16:00 Coffee 16:30
End

Anmälan till seminariet

Utlysning av postdoc

FREE WILL PROJECT

Announcement of a postdoc in computational neuroscience

The Agora for Biosystems (Agora) invites applications for a post-doctoral position in computational neuroscience, as part of the research team of Director, Prof. Hans Liljenström. Agora is an interdisciplinary research center at the Sigtuna Foundation in Sigtuna, Sweden, with close connections to universities and institutes in nearby cities Stockholm and Uppsala, notably the Karolinska Institutet (KI) and the Royal Institute of Technology (KTH). The aim of the Agora is to serve as a center for interaction between experimentalists and theoreticians in the life sciences, in particular neuroscience, and to promote a dialogue between science and the humanities, where the Sigtuna Foundation has played a central role in the Swedish society for over a century.

The postdoc research will be part of a large international project on the neurophilosophy of free will, where some 20 neuroscientists and philosophers will collaborate to explore the neural basis of volition, using experimental, theoretical and computational approaches. This position is primarily for neuro-computational modeling of neural structures and processes involved in decision-making, linking to EEG, fMRI and other data produced within the project.

Applicants, with a PhD or equivalent, are expected to have a solid background in one or more of the following domains: computational models of neural dynamics underlying perceptual or cognitive processes, machine learning, signal processing. You should be interested in reading and working with experimental (neural) data and good at communicating and/or collaborating with experimental colleagues. Experience of research in experimental/clinical neuroscience, cognitive science or psychology is a merit. An interest in volition, decision making, and brain-mind relation is essential. The working language is English or Swedish.

Applicants should send a CV, letter of motivation (max 2 pages), and a list of three references via e-mail to [email protected] before 15 May 2019. The initial appointment will be for two years and is potentially renewable, starting as soon as possible after a thorough reviewing process, which will take not only academic merits in consideration.

 

More information about the position can be given by

Hans Liljenström, PhD, Professor, Dept. of Energy and Technology, SLU, Uppsala, Sweden, and Director of Agora for Biosystems, Sigtuna Foundation

Email: [email protected], Phone: +46-18-671728. https://www.slu.se/cv/hans-liljenstrom2/

 

 

Lena Jersenius tilldelas Abrahams Barns Pris 2019

Abrahams Barns Pris 2019 tilldelas Lena Jersenius för hennes pedagogiska insats och engagemang rörande hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Genom autentiska berättelser och vittnesmål har hon levandegjort minnet av Förintelsen och bidragit till att främja demokratiska värden och förhållningssätt i vår tid.

–  Lena Jersenius visar hur man genom berättelsen som metod både får en ökad kunskap och en djupare förståelse för Förintelsen. Den narrativa pedagogiken är också en av hörnstenarna i Abrahams Barns verksamhet där tonvikten ligger på berättelsens förmåga att skapa identifikation och stärka empatin. Abrahams Barn vill därför lyfta fram förebilder som Lena Jersenius, eftersom hon, liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande och öppet samhälle”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.

Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2019” den 4 april kl 18.00 i Riddarhuset, Stockholm. Svante Weyler, skribent och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism föreläser under rubriken ” Hur kan det finnas antisemitism efter Förintelsen?” Mer om Global Village Lecture 2019

Lena Jersenius är kanslichef på Svenska kommittén mot antisemitism. Hon har under ett 20-tal år utvecklat program för och lett studieresor till Förintelsens minnesplatser i Polen, men även i Ukraina, Belarus och Baltikum. Lena Jersenius har guidat otaliga grupper av både ungdomar och vuxna på dessa hågkomstresor. Hon kombinerar ett brinnande engagemang med en gedigen kunskap där hon särskilt lyfter fram autentiska berättelser och vittnesmål.

Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. Abrahams Barn är religiöst och politiskt obundet och föreningen Abrahams Barn finns i Stockholm och stipendiefonden Abrahams Barn i Skåne. www.abrahamsbarn.se

Presskontakt:
Sofia af Geijerstam, kommunikationschef Sigtunastiftelsen
[email protected]
0735 93 55 68

Besök Sigtunastiftelsens pressrum för fler nyheter

 

Sigtunastiftelsen får 4 miljoner för forskning om den fria viljan

Sigtunastiftelsen och Agora for Biosystems har fått ett forskningsanslag på fyra miljoner kronor för ett fyraårigt projekt om den fria viljan. Projektet som börjar nu i mars har en tvärvetenskaplig ansats där de neurovetenskapliga och filosofiska perspektiven är i fokus.

–  Hela vårt samhälle är baserat på föreställningen om att vi har en fri vilja, därför kan det förefalla lite oväntat att ens ställa frågan. Men frågan om vår möjlighet att göra fria val både kan och bör problematiseras, inte minst med tanke på den svårigheten som finns både när det handlar om olika valsituationers komplexitet och våra begränsningar som individer, säger Alf Linderman, docent i religionssociologi och direktor vid Sigtunastiftelsen.

Frågan om människan medvetande och om människan i någon mening kan anses ha en fri vilja har inom ramen för en mångvetenskaplig dialog diskuterats på Sigtunastiftelsen i närmare tio års tid. Dialogen genomförs i samverkan med forskningscentret Agora for Biosystems som leds av Hans Liljenström, professor i Biometri. Denna dialog har resulterat i ett flertal seminarier liksom i en internationell forskningskonferens kring fri vilja på Sigtunastiftelsen sommaren 2017. Nu i maj kommer även en bok om människans frihet och ansvar att presenteras under ett öppet seminarium där flera av de som medverkat i denna 10-åriga dialog medverkar som författare.

Forskningsanslaget på 4 miljoner som Sigtunastiftelsen nyligen erhållit kommer från de amerikanska forskningsstiftelserna John Templeton Foundation och The Fetzer Franklin Fund. Anslaget ingår i ett större internationellt samarbetsprojekt som totalt sett omfattar 70 miljoner kronor. I detta sammanhang samverkar flera internationella forskare inom i första hand neurovetenskap och filosofi däribland Hans Liljenström (SLU/Agora for Biosystem, Sverige), Alf Linderman (Sigtunastiftelsen/Uppsala Universitet, Sverige) Aaron Schurger ( Inserm; Frankrike), Adina Roskies ( Dartmouth, USA), Alfred Mele (FSU, USA), John Dylan Haynes (Charité, Germany), Liad Mudrik ( Tel-Aviv, Israel), Mark Hallet ( NIH, USA), Patrik Haggard (UCL, UK), Timothy O´Connor (Indiana-Baylor, USA), Tillmann Vierkant (Edinburgh UK), Uri Maoz ( Chapman-UCLA Caltech, USA) och Walter Sinnot Armstrong (Duke, USA)

Nu i mars medverkar Alf Linderman och Hans Liljenström  under den internationella forskningskonferensen Neuroscience and Free Will vid Chapman University Brain Institute, en fortsättning på den konferens som hölls på Sigtunastiftelsen i juni 2017.

–  Hans Liljenström kommer att presentera en modell för hur kognition, känsla och intention påverkar medvetna beslut när vi även tar hänsyn till den sociala dimensionen. Tanken på att vi har en fri vilja är komplex och det finns all anledning att problematisera den både ur ett vetenskapligt, filosofiskt och religiöst perspektiv, säger Alf Linderman.

 

Pressrelease fria viljan 190308

Litteraturproduktion

Stipendier

Profilområden

Forskning & Utveckling

När Sigtunastiftelsen för mer än 100 år sedan inledde sin verksamhet stod dialogen i centrum. De som grundade Stiftelsen, med dess förste ledare Manfred Björkquist och ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom i spetsen, hade inga små tankar om Sigtunastiftelsens uppdrag. Man ville att den här platsen skulle ha betydelse för samhällsutvecklingen. Och det var samtidens frågor och utmaningar som skulle stå i centrum. Idag har Sigtunastiftelsen en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet. Målet är att bearbeta frågor som utifrån ett kristet humanistiskt perspektiv är viktiga för vårt samtida och framtida samhälle. De frågor vi belyser är samlade under fyra profilområden.