Arts and culture at the heart of climate action

Julie’s Bicycle, Lund University, Sigtunastiftelsen and Postkodstiftelsen invite you for an afternoon of talks on art, creativity, climate justice and why culture can transform the climate conversation.

As the climate emergency unfolds, the Arts and Creative industries are being called to be at the heart of urgent transformative action. At the same time, creative industries are undergoing rapid change. 

In this afternoon of conversations with climate justice leaders, artists, policy-makers, scientists, and youth activists we will explore what kind of leadership, practices and policies are vital to realise the true potential of the arts in times of climate breakdown – not only to support societies to tackle emergencies but to open up new horizons. 

The event is the culmination of Julie’s Bicycle’s Creative Climate Leadership Scandinavia program that has brought together 50 creatives committed to climate action from across the Scandinavian cultural sectors. On the eve of COP27 international climate negotiations, we aim to champion the role of arts and culture and strengthen creative climate mobilisation.

Where: Sigtunastiftelsen, Sigtuna, Sweden

When: 2 November 2022, 14.30 – 17.30 

Partners: Julie’s Bicycle, Sigtunastiftelsen, Lund University, Postkodstiftelsen

About the Creative Climate Leadership Program
Between July 2021 and 2022 two leadership programmes took place with pioneering arts and cultural practitioners at the forefront of climate action. Centred around climate justice, almost 50 of Scandinavia’s creative change-makers came together to explore leadership, justice and sustainable practice in the context of a rapidly diminishing opportunity to keep temperatures below 1.5 degrees of warming. Culture – the arts, heritage and creative industries – has been missing from climate and justice solutions at all levels. This in spite of a growing global mobilisation of culture on climate. Julie’s Bicycle, Diego Galafassi hosted two Creative Climate leadership programmes,  funded by Svenska Postkodstiftelsen. This event will celebrate the CCL alumni through showcase, performance and conversations at SigtunastiftelsenSigtuna Stiftelsen. With speakers from art, science and policy we will explore what needs to change so culture can help meet the Scandinavian regions’ commitment to a safe, just world as set out in the IPCC 6th assessment report.

Sigtunastiftelsen söker ny direktor

Sigtunastiftelsen är en hundraårig privat stiftelse med kristen humanistisk värdegrund. Stiftelsen har idag en omfattande kultur, bildnings- och forskningsverksamhet med fokus på reflektion kring samtidens utmaningar. Sigtunastiftelsen driver också en framstående hotell- och konferensanläggning. Då nuvarande direktor går i pension vid årsskiftet söker vi hans efterträdare. Tjänsten omfattar heltid med tillträde 1 januari 2023.

Ansvarsområde:
Som direktor är du ytterst ansvarig för hela Sigtunastiftelsens verksamhet som du leder i nära samverkan med Stiftelsens ledningsgrupp. Ditt uppdrag är att tillsammans med styrelse och medarbetare fortsätta att utveckla Sigtunastiftelsen utifrån dess uppdrag och värderingar samt omsätta detta i konkreta projekt och verksamheter. Du har också ett övergripande ansvar att förse organisationen med rätt resurser, både när det gäller medarbetare och ekonomi.

Du är drivande i arbetet att bygga en väl fungerande organisationskultur och har förmågan att förmedla och inspirera för en gemensam vision och affärsstrategi som utgår från Stiftelsens värdegrund. Sigtunastiftelsen har ett unikt hundraårigt arv att förvalta där dess uppdrag tolkas, formuleras och konkretiseras i varje ny tid. Det innebär att du som direktor har en viktig representativ och nätverkande roll, men också att du tar en aktiv del i programverksamheten och ständigt söker nya och utökade samarbeten med för Sigtunastiftelsen intressanta parter.

Din bakgrund:
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och en utpräglad humanistisk ådra. Du har ett starkt intresse för kultur och vetenskap men också en gedigen kunskap om ekonomiska samband och en god förmåga att utläsa och analysera siffror. Som ledare är du lyssnande, trygg i dig själv med stor tillit till dina medarbetare. Du samverkar gärna med andra, har lätt för att ta beslut och en stark förmåga att inspirera till ett positivt arbetsklimat. Sigtunastiftelsen har en omfattande forskningsverksamhet med flera samarbeten med universitet och högskolor, både i Sverige och utomlands. Därför ser vi gärna att du har en forskarbakgrund, men det är inget krav. Internationell erfarenhet är också meriterande. Sigtunastiftelsen har en kristen humanistisk värdegrund och vi förväntar oss därför att du bekänner dig till den kristna tron.

Form: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 1 januari 2023

I denna rekrytering samarbetar vi med K2Search. För frågor om tjänsten kontakta: Rekryteringskonsult Catharina Kramer via catharina.kramer@k2search.se
eller Searchspecialist Stina Torell på stina.torell@k2search.se

Då vi jobbar med löpande urval så ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Din ansökan kommer självklart behandlas konfidentiellt.

Länk för ansökan via K2Search 

Författarmöte Martin Kragh

Martin Kragh, f 1980, är biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet och docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Han skriver återkommande för Svenska Dagbladets kultursida om östeuropeisk politik  och historia. I den nyutkomna boken Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin tar Martin Kragh ett helhetsgrepp om Vladimir Putin och den ryska historien, från Tsarrysslands fall till Sovjetunionens upplösning och det postsovjetiska Ryssland. I boken berättar han sakligt och effektivt om Putins vägval: med ett ojämförligt rikt material av kommunikéer och uttalanden i statlig och oberoende press får läsaren följa de retoriska manövrarna som skulle leda Europa till krig.
Den 24 februari 2022 markerade en ny ordning för Europa. Vladimir Putin introducerade sin linje under en säkerhetskonferens i München 2007 och etablerade den med kriget i Georgien 2008 och annekteringen av Krimhalvön 2014. Med invasionen i Ukraina har han korsat Rubicon. Välkommen till ett författarmöte med osedvanligt hög aktualitet som spänner kring de ödesfrågor som just nu påverkar hela världen. En eftermiddag för alla oss som vill förstå Vladimir Putins drivkrafter och hans dröm om en rysk stormakt baserad på auktoritär politisk grund.

Entré 150 kr inklusive kaffe

Arab Europe Citizens Dialogue on Religion and Society

Våren 2010 startade ett mångårigt projekt med fokus på samspelet mellan religion och samhälle i arabvärlden liksom i Europa. Ansvariga parter är Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS), Oikosnet Europe och Sigtunastiftelsen. Projektet syftar till att skapa möten och konferenser där alla deltagare genom dialog har möjlighet att lära av varandra. Inte minst är det viktigt att våra arabiska vänner ges möjlighet att förstå hur relationen mellan religion och samhälle hanterats i olika delar av Europa. Lika viktigt är att vi i Europa får en möjlighet att förstå hur man i arabvärldens olika delar ser på vad religion är och vilken roll som religion och religiösa institutioner, på gott och ont, har i samhället. Vid konferensen i Kairo kommer förhållandet mellan civilsamhälle och religion särskilt att fokuseras, liksom vad detta betyder för relationen mellan religion och samhälle i stort.
Konferensen är öppen för personer verksamma inom såväl civilsamhälle som trosbaserade sammanhang, och som har ett intresse av att såväl bidra till som berikas av dialogen mellan de två aktuella regionerna. Ett mer detaljerat program kommer att distribueras under hösten. Kostnaden för deltagande kommer att bli mycket låg, men man måste kunna finansiera sin resa till och från Kairo.

 

Creative Climate Leadership

Under det senaste året har frågor kring klimat och miljö ibland hamnat lite i skuggan på grund av andra dramatiska händelser i vår del av världen, inte minst den humanitära katastrof som kriget i Ukraina utgör. Samtidigt kvarstår klimatkrisen som ett hot som måste tas på allvar. Tiden är kort för att åstadkomma de förändringar som är nödvändiga. Kreativitet och kulturella uttryck är en naturlig del av vår mänskliga identitet. Dessa uttryck skapar bilder av hur vi upplever oss själva och den tillvaro i vilken vi existerar. Konst och kultur är därför viktiga resurser också när det gäller utmaningar kring klimat och miljö. Genom sin stora betydelse för vår identitet kan de kulturella uttrycksformerna, litteratur, konst och musik, på ett fundamentalt sätt påverka vår syn på samtidens stora utmaningar. Vad behöver en människa för att leva ett gott liv i ljuset av samtidens förutsättningar? Den internationellt verksamma ideella organisationen Julie’s Bicycle har sedan många år arbetat med att inspirera den kulturella sektorn att bli mer engagerad i dialogen kring hur vi möter utmaningarna när det gäller klimat, miljö och den biologiska mångfalden. En viktig del i detta arbete är att stödja ledarskapet inom den kulturella sektorn, eller annorlunda uttryckt, att arbeta med Creative Climate Leadership (CCL). CCL har, med stöd från Postkodlotteriet, varit fokus för ett tvåårigt projekt i Skandinavien. I samband med projektets avslutande toppmöte på Sigtunastiftelsen 31 oktober till 2 november kommer ett offentligt program att genomföras.

För mer information kontakta Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se 

I samverkan med Julie’s Bicycle.

Ekumenisk konferens i Sigtuna samlar kyrkor från världens alla hörn

27 – 30 juni samlas ett hundratal representanter för kyrkor från världens alla hörn i Sigtuna för att delta i konferensen ”Receptive Ecumenism”. Det är första gången som Sverige står värd för denna internationella konferens och arrangörerna Sveriges kristna råd, Enskilda Högskolan Stockholm och Sigtunastiftelsen ser fram emot att återigen kunna samlas för ekumeniska samtal.

– Den ekumeniska dialogen har alltid haft en given plats på Sigtunastiftelsen. Den mer på reception inriktade dialogen mellan representanter för olika trostraditioner är också helt i samklang med hur vi på Sigtunastiftelsen ser på dialog i allmänhet och ekumenisk dialog i synnerhet. Detta inte minst beroende på arvet från två gestalter i Stiftelsens tidiga historia; Manfred Björkquist och Nathan Söderblom. Vi är därför väldigt glada över att Sigtunastiftelsen blir platsen när denna internationella forskningskonferens kring Receptiv ekumenik arrangeras här i Sverige, säger Alf Linderman, direktor för Sigtunastiftelsen.

– Efter att ha skjutit på konferensen två gånger på grund av pandemin kan vi nu med glädje hälsa hundratalet deltagare från hela världen till konferensen i Sigtuna. Allt sedan vi lärde känna och så småningom började tillämpa den receptiva ekumeniken i arbetsgruppen för missionsteologi 2014 har den fördjupat det ekumeniska samtalet inom Sveriges kristna råd. Vi har lärt av varandra, delat både glädje och frustration i våra egna traditioner och respekten för våra olika perspektiv har fördjupats. Det är med ödmjukhet och förväntningar, men framför allt med stor glädje vi nu välkomnar deltagare från olika delar av världen, som representerar alla de stora kyrkotraditionerna, säger Olle Kristenson tidigare direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.”

– Receptiv ekumenik är en teologisk strömning som ger ny energi åt den ekumeniska rörelsen idag. Med fokus på det självkritiska lärandet uppmuntrar den receptiva ekumeniken till att se andras traditioner som en källa till förnyelse, vidgad förståelse och problemlösning inom den egna kyrkotraditionen. Under konferensen i Sigtuna kommer deltagarna bygga vidare på det snart 20-åriga arbetet med att utveckla den receptiva ekumeniken. Det innehållsrika programmet lägger grunden för kreativa och fördjupande samtal kring denna nya teologiska strömning inom den internationella ekumeniken, säger Sara Gehlin lektor vid Enskilda Högskolan Stockholm.

 

Receptiv ekumenik är en ny form för samtal i den ekumeniska rörelsen som vuxit fram vid Centre for Catholic Studies vid Durham University i Storbritannien. Den receptiva ekumeniken syftar till att reflektera över och lära sig av andra kyrkotraditioner än sin egen för att på så sätt fördjupa förståelsen av sin egen tradition. De första akademiska konferenserna kring receptiv ekumenik hölls i England 2006 och 2009. Sedan gick stafettpinnen vidare till USA 2014 och Australien 2017. Tanken var att Sverige skulle stå värd för konferensen redan 2019, men då pandemin hindrade all form av resande fick konferensen flyttas fram. Årets konferens har över hundra deltagare som representerar kyrkor från världens alla hörn: Sydkorea, Nigeria, Indien, Pakistan, USA, Australien, Nya Zeeland, England, Frankrike, Bosnien Hercegovina, Slovakien, Finland, Danmark, Norge med flera. Från Sverige medverkar bland annat Kardinal Anders Arborelius och Biskop Karin Johannesson. Bland internationella medverkande kan namn som Cheryl B Johns nämnas, författare och pastor som engagerat sig starkt i klimatfrågan och kvinnors rättigheter. Andra inbjudna talare är exempelvis Antonia Pizzey doktor vid Australien Catholic University och Paul D Murray professor från Durham University i (UK) som båda lyft frågan om den receptiva ekumenikens betydelse i vår tid.

 

Öppet för media 27 juni 14.00 – 17.00 Mariakyrkan och Sigtunastiftelsen

Media är välkomna att vara med under konferensens första dag mellan 14.00 och 17.00. Konferensen inleds med gudstjänst i Mariakyrkan med medverkan av kardinal Anders Arborelius och biskop Karin Johannesson. Därefter följer en öppningsföreläsning på Sigtunastiftelsen med Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Program för konferensen

För ackreditering vänligen kontakta Sofia af Geijerstam
sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se 0735 93 55 68

 

Presskontakter:

Sofia af Geijerstam, kommunikationschef Sigtunastiftelsen
sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se  0735 93 55 68

Wilhelm Blixt, press och kommunikationsansvarig Sveriges kristna råd
wilhelm.blixt@skr.se  08 453 68 02

Mona Henning tilldelas Abrahams Barns Pris 2022

Abrahams Barns Pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med ”Abrahams Barns Dag” lördag den 26 mars kl 14.00 på Sigtunastiftelsen. Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan och författare föreläser under rubriken ”Kvinnor från det första testamentet”.

Mona Henning startade förlaget Dar Al-Muna 1984 för att ge ut svenska barnböcker på arabiska och var därmed den första att göra detta i Sverige. Den jordanskfödda förläggaren har nu i snart 40 år gett ut mer än 200 titlar där utbudet utökats med svensk ungdoms- och vuxenlitteratur som översätts till främst arabiska, men även till andra språk. Det började med att Mona Henning, insåg att arabiskspråkiga länder ofta saknar barnboksutgivning som inte har ett pedagogiskt eller religiöst innehåll. De första böckerna som översattes blev därför Gunilla Bergströms Alfons Åberg. Utgivningen når idag både arabisktalande i Sverige och utomlands. Mona Henning har oförtröttligt verkat för att lyfta barnbokens status. I Sverige och arabvärlden deltar hon i bokmässor, besöker skolor och bibliotek och är en stark förkämpe för vikten av att stimulera barns läsning.

– Den narrativa pedagogiken är en av hörnstenarna i Abrahams Barns verksamhet där tonvikten ligger på att synliggöra vårt samhälles betydelsebärande berättelser, som vi bland annat finner i (barn)litteraturen. Genom berättelser skapas identifikation som stärker empatin och dessutom bidrar läsning till språkutveckling, som ger individen möjlighet till en aktiv roll i samhället. Abrahams Barn vill därför lyfta förebilder som Mona Henning, eftersom hon, liksom Abrahams Barn önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande samhälle”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.

Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionskunskap och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. www.abrahamsbarn.se

För ytterligare pressinformation: Sofia af Geijerstam, kommunikationschef vid Sigtunastiftelsen 073 593 55 68; sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se
www.sigtunastiftelsen.se

Anmäl dig till prisutdelningen Sigtunastiftelsen lördag 26 mars 14.00

 

Karmelitisk spiritualitet

Välkommen till  konferensen Karmelitisk spiritualitet, Sigtunastiftelsen 28-31 augusti 2022.

Religionshistorikern David Thurfjell har beskrivit oss svenskar som ett granskogsfolk. Vi möter Gud i naturen och förknippar andlighet med skogspromenader, havsstränder och stjärnklara vinternätter. I den karmelitiska traditionen är både naturupplevelser och kulturupplevelser betydelsefulla som andliga erfarenheter. Naturen och kulturen kan leda oss in i och dessutom användas för att beskriva själens hemlighetsfulla möten med Jesus Kristus.

Under de teologiska dagarna om karmelitisk spiritualitet kommer vi att utforska vad den karmelitiska traditionen kan betyda för oss som lever i Sverige idag. Karmels spiritualitet karaktäriseras ofta som kristocentrisk, mariansk, ekologisk och ekumenisk. Vad detta kan innebära kommer vi att utforska genom föredrag, musik, konst, litteratur, vandringar och samtal.

Medverkande är bl.a. Anders Arborelius ocd ( Stockholms katolska stift), biskop Karin Johannesson, ( Uppsala stift, Svenska kyrkan),  professor Mary Frohlich rscj (Catholic Theological Union, Chicago), Dr Michelle Jones (The Australian Institute of Theological Education, Pennant Hills NSW), Fr Anthony Parsons ocd (Oskodda karmeliter i Oxford), ekumenisk handläggare Nausikaa Haupt (Stockholms katolska stift), stiftsteolog Erik Berggren (Uppsala stift, Svenska kyrkan). Under dagarna används både svenska och engelska.

Program

Öppet program för allmänheten
Föranmälan via denna länk

Vesper,  tisdag 30 augusti 15.30
Karmelitisk spiritualitet i vår tid, panelsamtal tisdag 30 augusti 16.00

Pris 4800 kr
I konferensavgiften ingår, deltagande i konferensen, boende i enkelrum på Sigtunastiftelsen 28-31 augusti, 3 nätter inklusive helpension. Frukost, för- och eftermiddagskaffe, lunch och trerätters middag samtliga kvällar.

 

Sista anmälningsdag
30 juni 2022

Vid frågor, vänligen kontakta program@sigtunastiftelsen.se.

Ny bok om den fria viljan

Vi ställs dagligen inför olika mer eller mindre svåra val – men vad är det egentligen som sker när vi väljer? Är fria och medvetna val en möjlighet? Dessa frågeställningar berörs i den nya antologin Fri vilja och mänskligt ansvar – Illusion eller verklighet, redaktörer Alf Linderman och Hans Liljenström.

Fri vilja och mänskligt ansvar förmedlar tankar och perspektiv från många års fruktbara samtal på Sigtunastiftelsen, där forskare och experter inom både naturvetenskap och humaniora samlat kunskap om människan och hennes natur. Bidragen i den här antologin sträcker sig från strikt biologiska perspektiv via modern fysik till humanistiska discipliner som filosofi och teologi men syftar alla till att ur olika synvinklar utforska kärnan av det mänskliga. Tillsammans ger de en klar inblick i hur ständigt aktuella frågor om viljans och frihetens problem kan förstås i ljuset av dagens natur- och humanvetenskaper.

– Som biofysiker har man redan i utgångsläget problem med fri vilja menar Hans Liljenström, och det inte minst på grund av att naturlagarna uppfattas vara deterministiska. Dagens naturvetenskap har också utvecklats för att beskriva objekt och inte självständigt handlande subjekt. Tanken på subjektiv frihet är därför inte helt enkel att infoga i en vetenskaplig modell.

– Valfrihet är ett ord som idag klingar positivt i de flestas öron. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det dock inte alls klart att vi verkligen har den frihet att välja som vi föreställer oss. Hur vi tänker kring detta har betydelse för hur vi ser på människan, hur vi ser på ansvar, men också på många andra frågor som exempelvis vad vi menar med artificiell intelligens. Allt detta och mer diskuteras i bokens kapitel ur olika perspektiv konstaterar Alf Linderman.

 

Bokens redaktörer Alf Linderman, docent i religionssociologi och direktor på Sigtunastiftelsen och Hans Liljenström, professor i biometri vid SLU och projektledare för Agora for Biosystems bjuder in till ett seminarium på Sigtunastiftelsen med utgångspunkt i bokens tema. Medverkar gör bland annat Christer Sturmark från förlaget Fri Tanke och några av bokens medförfattare.

Anmälan till bokrelease på Sigtunastiftelsen söndag 5 december 14.00 – 16.00, fri entré


Läsprov

När Förintelsen kom till Sigtuna

1945 kom hundratals överlevande från nazisternas koncentrations- och förintelseläger till lilla Sigtuna, och Sigtunastiftelsen förvandlades från en plats för bildning och debatt av tidens samhällsfrågor till beredskapssjukhus. I en papperslåda som nyligen lämnats in till Forum för levande historia finns tidigare okända föremål och dokument som hjälper till att sätta nytt ljus på historien. Om det berättar Johan Perwe, researcher på Forum för levande historia. Skådespelaren Marika Lagercrantz läser ur dokument från tiden.

Dessutom medverkar Daniel Leviathan, arkeolog och forskare i judiska studier som forskat om överlevande som vårdades på stiftelsen, samt historikern Pontus Rudberg. Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman berättar om hur stiftelsen, staden och de människor som på olika sätt deltog i mottagandet påverkades av mötet med flyktingarna från Förintelsen. Moderator för kvällen är Erika Hedenström, projektledare Forum för levande historia.

Samtalet livestreamas via denna länk

Sjukhusförläggningen 1945 med överlevande från koncentrationslägret Bergen Belsen.